WhistleB Polska
Usługa informowania o nieprawidłowościach

System whistleblowing

WhistleB

WhistleB oferuje nowoczesną usługę informowania o nieprawidłowościach, pozwalającą na zgłaszanie nieprawidłowości w sposób bezpieczny. Organizacyjny system informowania o nieprawidłowościach to narzędzie zapobiegania nieprawidłowości oraz zabezpieczenia wysokich standardów etycznych, poprzez uzyskanie informacji o nieprawidłowości, które powinny skutkować podjęciem działań na wczesnym etapie.

Osoba informująca o nieprawidłowościach (sygnalista) działa w najlepszym interesie spółki, rzadko jest zamieszana w wykroczenia, oraz chce informować anonimowo. Usługi informowania o nieprawidłowościach pozwalające na anonimowe dokonywanie zgłoszeń pomagają rozwijać klimat, w którym pracownicy są bardziej skłonni do poinformowania o potencjalnej nieprawidłowości.

Do naszych klientów należą międzynarodowe i lokalne firmy w różnych sektorach, a także organy władzy i stowarzyszenia. Nasz system jest używany w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Usługa WhistleB:

 • Jest zgodna z przepisami i uregulowaniami krajowymi, w stałej konsultacji z odnośnymi organami;
 • Jest w zgodzie z prawodawstwem unijnym w zakresie przetwarzania danych osobowych, najbardziej surowych standardów legislacyjnych w tej dziedzinie;
 • Jest przygotowana do zbliżającego się ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(GDPR); oraz
 • Jest oparta na Microsoft Azure, jedyną chmurą publiczną, która oferuje ciągłe monitorowanie kondycji zabezpieczeń całego środowiska;
 • Przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach w UE.

Pracownik lub podmiot zewnętrzny (sygnalista) może zostawić wiadomość, przez całą dobę, oraz w dowolnym języku. Kanał komunikacji dostępny jest 24/7/365 z wszystkich urządzeń, które pozwalają na korzystanie z internetu, w tym również smartfonów.

Osoby powołane otrzymują zawiadomienie o nowej wiadomości i logują się do narzędzia zarządzania sprawami (dostępny w języku polskim) aby przeczytać wiadomość i podjąć działanie. Wiadomości mogą być przetłumaczone w ramach szyfrowanego systemu.

.

Dalszy dialog z anonimową osobą informującą o nieprawidłowościach (sygnalistą) jest możliwy dzięki indywidualnemu kodowi podawanemu przy zakończeniu sesji.

Usługa informowania o

nieprawidłowościach WhistleB

Kanał komunikacyjny

… pozwala nawiązać bezpośredni dialog z sygnalistą na zasadzie anonimowości i w dowolnym języku.

 • Komunikacja na zasadzie anonimowości
 • Informacyjna strona początkowa, zawierająca porady prawne
 • Dostępność w wielu językach (m.in. w języku polskim)
 • Możliwość wdrożenia różnych kanałów komunikacyjnych, również telefonicznych

Narzędzie zarządzania sprawami

… pozwala na odpowiadanie na wiadomości otrzymane przez Kanał komunikacyjny oraz bezpieczne i prawidłowe rozpatrywanie spraw. Narzędzie zarządzania sprawami jest dostosowane do obowiązującego prawodawstwa dotyczącego przetwarzania danych osobowych (także dostępne w języku polskim).

 • Bezpieczne logowanie
 • Możliwość użytkowania przez wielu użytkowników
 • Możliwość użytkowania przez wiele zespołów
 • Notyfikacje
 • Zarządzanie projektami
 • Bezpieczna funkcja tłumaczenia
 • Raporty i statystyki
 • Archiwizacja i usuwanie spraw

WhistleB Polska

Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze.

Lista kontrolna dotycząca oceny wiarygodności usługi informowania o nieprawidłowościach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt, także w języku polskim.

Jan Tadeusz Stappers
jan.stappers@whistleb.com

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).