affaersv

Affärsvärlden anordnade en Compliance dag, ett branschforum i Stockholm, där diskussionsämnena handlade om affärsansvar, kontrollfunktioner, den nya personuppgiftsförordningen, marknadsmissbrukslagen etc.

WhistleB, tillsammans med Ratos, var inbjudna för att tala om whistleblowing; om vad som krävs för en framgångsrik visselblåsartjänst, om den kommande svenska lagstiftningen kring stärkt visselblåsarskydd och om personuppgiftshantering i visselblåsarsystem. Jenny Askfeldt-Ruud berättade om vilka krav Ratos ställer på sina portföljbolag gällande whistleblowing, och hur de själva hanterar whistleblowing.

Vänligen kontakta oss för mera information om visselblåsning i organisationer. [email protected]

 

 

 

 

 

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.