Jak wybrać prawidłowy system whistleblowing?Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie profesjonalnego systemu informowania o nieprawidłowościach (system whistleblowing). System whistleblowing to skuteczna ochrona » organizacji przed nieprawidłowościami. Wiemy, że około 45% » wszystkich nadużyć jest wykrywanych dzięki informacjom otrzymanym od sygnalistów. Spodziewamy się, że ten procent dalej wzrośnie, bo coraz więcej organizacji pracuje nad swoją kulturą i etyką firmową i dba o poprawę wizerunku firmy oraz satysfakcji pracowników. Istnieją rożne powody do wdrożenia systemu whistleblowing. Mogą to być przepisy prawne, np. rozporządzenie 1 maja 2017 r. implementujące postanowienia Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych » (EU CRD IV Directive »), rozporządzenie 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w bankach » określające obowiązki banków w zakresie zgłaszania przez pracowników naruszeń wewnątrz firmy inwestycyjnej » za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału (Whistleblowing), czy francuska ustawa Sapin II », bądź przekonanie, że milczenie jest po prostu kosztowne i nie pasuje do nowoczesnych poglądów na transparentność firmy.

WhistleB oferuje systemy informowania o nieprawidłowościach już od wielu lat. Do naszych klientów należą światowe oraz regionalne organizacje w różnych sektorach, np. banki, fundusze emerytalne i inne instytucje finansowe, organy władzy publicznej », a także izby handlowe i stowarzyszenia. Nasz system whistleblowing jest używany w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Wiemy jakie są obawy przed wdrożeniem takiego systemu: jak zapewnić bezpieczeństwo zebranych danych osobowych, na przykład w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR)? Jak zapewnić zaufanie pracowników do systemu whistleblowing? Czy potrzebny nam jest taki zaawansowany system (czy nie wystarczy nam dedykowany adres mailowy)? Aby otrzymać odpowiedzi na takie pytania i dowiedzieć się jak zapewnić skuteczność wdrożonemu systemowi whistleblowing, najlepiej jest:

  • zapoznać się z wszelkimi aspektami technicznymi i praktycznymi » oferowanych obecnie systemów;
  • przestudiować obowiązujące (i przyszłe) przepisy prawa; i
  • zastanowić się nad potrzebami własnej organizacji.

Namawiamy do obecności na warsztatach i prezentacjach » na ten temat, tych organizowanych przez nas, ale również tych proponowanych przez inne podmioty. Przygotowaliśmy listę kontrolną (checklist »), aby pomóc Państwu ocenić przedstawiane rozwiązania. Chętnie podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem na temat systemów whistleblowing, etyki i ochrony danych. Serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt: [email protected].

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.