Svenska Dagbladet belyser diskussionen om att sexuella trakasserier bör lagföras på motsvarande sätt som korruption vad gäller företagaransvar. Företagsledare har inte någon riktig morot till förändring.

Båda faller inom en gråzon som ofta är svår att påvisa och mäta. Men kan man skärpa reglerna gällande korruption bör man även kunna göra det när det gäller sexuella trakasserier.

Karin Henriksson på WhistleB konstaterar att många andra länder har starkare lagar när det kommer till visselblåsare, även om skyddet för svenska visselblåsare som vill gå vidare externt med oegentligheter även stärkts här.

Läs mer

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.