WhistleB Integritetspolicy
För att kontinuerligt förbättra funktionen för visselpipningstjänsten och webbplatsen och för att leverera visselpipningstjänsten till våra kunder kan WhistleB behandla personuppgifter om sina kunder eller besökare på webbplatsen.

Hantering av personuppgifter sker på grundval av samtycke.

Hantering av personuppgifter som en del av visselpipningstjänsten

Våra kunder kan bli ombedda att förse oss med personuppgifter (som namn, hemort och adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation) som krävs för tillhandahållande av våra tjänster. WhistleB kommer att använda dessa uppgifter enbart för genomförandet av serviceavtalet och för att hålla kunderna informerade om uppdateringar och relaterad information om tjänsten. Vi behåller sådana personuppgifter bara så länge som det krävs för att tillhandahålla visselpipningstjänsten.

Hantering av personuppgifter som en del av webbplatsen

Besökare på vår webbplats kan bli ombedda att förse oss med personuppgifter (som namn, hemort och adress, telefonnummer och e-postadress) som krävs för att skicka information om våra visselpipningstjänster eller registrering till vårt nyhetsbrev. Endast om du gav oss personuppgifter, till exempel genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev, kommer vi att behandla sådana personuppgifter. Du kan alltid avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev och begära att vi tar bort dina personuppgifter. När du besöker vår webbplats kan vi samla in icke-personligt identifierbar information som din webbläsarversion, ditt operativsystemversion, din IP-adress, cookieinformation, tidsstämplar (åtkomst till tidssidan samt tidsbruk per webbsida) och klickströminformation (till exempel vilka sidor du tittade på och hur länge). Vi tar emot och registrerar automatiskt sådan information i våra serverloggar från din webbläsare. Vi strävar efter att behålla sådana personuppgifter bara så länge det är absolut nödvändigt.

För information om hur vi använder cookies, se vår policy om kakor.

Ändringar av sekretesspolicyn

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, göra ändringar av sekretesspolicyn. Våra kunder kommer att meddelas om sådana förändringar via vårt kundnyhetsbrev.

Rättigheter för registrerade

Enligt GDPR har de registrerade rätten att begära (information angående) följande:

Vilken av deras personuppgifter behandlas

Varför deras personuppgifter behandlas

Vem behandlar sina personuppgifter

Där behandlingen sker

Hur deras personuppgifter skyddas

Hur länge deras personuppgifter lagras

Rättelse av deras personuppgifter

Radering av deras personuppgifter

Begränsning av behandlingen av deras personuppgifter

Invändning mot ytterligare behandling av deras personuppgifter

Hur man lämnar ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Observera att om informationen du gav oss inte tillåter oss att identifiera dig, är vi inte skyldiga att ge dig informationen som sammanfattas ovan. För att undvika att tredje parter försöker utöva dina rättigheter skadligt kan vi be dig om information för att bekräfta din identitet.

Du kan hitta ytterligare information om åtkomst, kontroll och radering av personuppgifter, till exempel kontrollerns identitet och annan relevant information som krävs för att säkerställa en rättvis och transparent behandling av personuppgifter i WhistleB Trust Center. Kontakta vår DPO via legal@whistleb.com för att utöva dina rättigheter och ge oss ditt namn och din organisations namn och kontaktuppgifter. Om du vill veta mer om detta eller har problem med dina rättigheter, tveka inte att kontakta vår DPO via legal@whistleb.com. Om du anser att vår behandling av personuppgifter bryter mot GDPR har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet eller Sveriges tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.  

Tack för att du läser vår integritetspolicy.

Datakontroller: WhistleB Whistleblowing Center AB

WhistleBs integritetspolicy, från och med den 25 maj 2018

Hur kan jag hjälpa dig?
+

Hej!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss via e-post.

Tack för att du tog kontakt. Vi hör av oss så snart vi kan (under kontorstid centraleuropeisk tid).