WhistleB ger meddelarskydd för anställda 

Fall av vedergällning mot visselblåsare

 

På företag och statliga myndigheter förekommer det ibland att de anställda upptäcker felaktigheter på arbetsplatsen, till exempel diskriminering eller att arbetsprocesserna inte följs korrekt. Det kan till exempel röra sig om verbala trakasserier mot enskilda medarbetare, eller att företaget medvetet ignorerar viktiga steg inom kvalitetskontroller för att spara pengar. Många anställda vågar dock inte agera visselblåsare och anmäla dessa felaktigheter, eftersom de är rädda för att de kan utsättas för vedergällning eller repressalier.

Det finns flera exempel på vedergällning mot visselblåsare. Den anställda som rapporterar kan till exempel utsättas för direkta trakasserier från chefer eller medarbetare, eller för indirekta hot om omplacering, försämring av arbetsvillkoren eller risk att gå miste om möjlighet till befordran. Många anställda är dessutom osäkra på genom vilka kanaler de kan rapportera, och vilka regler och rättigheter de omfattas av. Anställda vid privata företag omfattas dessutom av lojalitetsplikten, vilket innebär att de enligt sina anställningskontrakt inte får skada företaget som de arbetar för.

 

I Sverige finns lagar som reglerar visselblåsares rättigheter och skydd. Det finns till exempel ett så kallat meddelarskydd, som innebär att en arbetsgivare inte får göra efterforskningar om vilka anställda som har gett uppgifter om myndigheten eller företaget till media. De har heller ingen rätt att bestraffa anställda genom till exempel uppsägning eller omplacering. Arbetsgivare som försöker göra detta riskerar fängelsestraff. I januari 2017 infördes visselblåsarlagen i Sverige, vilken omfattar anställda inom både privat och offentlig sektor. En ny lag antogs i Sverige den 29 september 2021, där även EU:s direktiv om visselblåsning nu ingår. Sveriges lagstiftning på detta område är nu alltså förenad med EU:s.

WhistleB kan skydda visselblåsare mot vedergällning

 

WhistleB:s verktyg för visselblåsare är en enkel och smidig tjänst där medarbetare och andra personer kan rapportera oegentligheter anonymt och säkert. Detta ger ett gott skydd för anställda vid visselblåsning, och tack vare funktionerna för kategorisering av ärenden och uppladdning av underlag får de ansvariga för tjänsten en god översikt över ärenden och kan agera direkt, utan någon risk för att fel information skickas till fel part. All information krypteras både när den skickas och lagras, och de ansvariga bestämmer själva vilka personer som ska ha tillgång till vilken information. Tjänsten innehåller även en säker chattfunktion där endast behöriga parter kan samtala. WhistleB genomför regelbundet sårbarhets- och penetrationstester och ser till att alla datasäkerhetsbehov är tillgodosedda.

 

Visselblåsarverktyget uppfyller all gällande lagstiftning angående skydd av personuppgifter och data. Verktyget följer kraven i GDPR (EU:s dataskyddsförordning) och är kompatibel med standarden ISO 27001. Detta innebär att verktyget följer några av de högsta kraven i världen vad gäller integritet och hantering av personuppgifter. Eftersom GDPR-direktivet gäller i hela EU, och har noggranna förordningar om hur data får skickas till länder utanför EU, upprätthålls visselblåsares rättigheter och skydd oavsett var de befinner sig. Om ärendet måste eskaleras till en högre ort, och berörda parter befinner sig i ett annat EU-land, omfattas de alltså ändå av samma sekretess och lagstiftning.

Boka en demo

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.