Så fungerar den

Varför välja whistleb:s visselblåsarsystem

WhistleB:S visselblåsniningssystem är ett beprövat, praktiskt och enkelt visselblåsarverktyg som är lätt att beställa, implementera, hantera och använda.

Överensstämmelse med relevant nationell lagstiftning är inbyggd i verktyget. Verktyget levereras med högsta säkerhet för att skydda medarbetarna, data och verksamhetens rykte.

WhistleB är en erfaren leverantör av en visselblåsartjänst som används av organisationer och företag i hela Europa och i alla branscher. Mindre organisationer, banker och multinationella företag förlitar sig på tjänsten. Den hjälper dem att upptäcka och agera för att stoppa missförhållanden och skyddar deras långsiktiga framgång.

Överensstämmer med EU Direktivet
Överensstämmer med ISO 27001
Överensstämmer med GDPR

Så här fungerar visselblåsarsystemet

Visselblåsaren rapporterar

en misstänkt oegentlighet genom att fylla i frågeformuläret på rapporteringskanalens landningssida. Den webbaserade kanalen går att nå från valfri enhet, t.ex. en smartphone. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk.

Ärendehanteraren får

omedelbart en notis via e-post och sms, och loggar in i ärendehanteringssystemet för att ta emot meddelandet och vidta åtgärder. Inloggningen säkras bland annat genom multifaktorautentisering. Rapporter kan översättas på ett säkert sätt.

Fortsatt dialog

mellan ärendehanteraren och den anonyma visselblåsaren är möjlig. Visselblåsaren loggar in i rapporteringskanalen för att läsa svaret från ärendehanteraren. Data krypteras vid både överföring och lagring. Ni bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till vilka ärenden. Endast behöriga ärendehanterare kan avkryptera och läsa dialogen.

Utredningen av ärenden

stöds av avancerade och användarvänliga funktioner, som ärendekategorisering, processtatus, anteckningar, uppladdning av bevisunderlag, säker chat mellan behöriga personer och fullständig tilldelning av ärenden. När en utredning är klar avslutas ärendet i enlighet med dataskyddslagstiftning, t.ex. GDPR.

Statistik- och rapportgeneratorn

visar aktuella och historiska data, status, varningar, nyckeltal och djupanalyser. Kontrollpanelen kan ställas in individuellt, och rapportgeneratorn erbjuder flexibla presentationsalternativ, som exempelvis standardrapporter till fördefinierade målgrupper.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Visselblåsaren rapporterar

en misstänkt oegentlighet genom att fylla i frågeformuläret på rapporteringskanalens landningssida. Den webbaserade kanalen går att nå från valfri enhet, t.ex. en smartphone. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk.

Fortsatt dialog

mellan ärendehanteraren och den anonyma visselblåsaren är möjlig. Visselblåsaren loggar in i rapporteringskanalen för att läsa svaret från ärendehanteraren. Data krypteras vid både överföring och lagring. Ni bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till vilka ärenden. Endast behöriga ärendehanterare kan avkryptera och läsa dialogen.

Statistik- och rapportgeneratorn

visar aktuella och historiska data, status, varningar, nyckeltal och djupanalyser. Kontrollpanelen kan ställas in individuellt, och rapportgeneratorn erbjuder flexibla presentationsalternativ, som exempelvis standardrapporter till fördefinierade målgrupper.

Visselblåsningsverktyget

Allt ni behöver för en trovärdig visselblåsarsystem

Rapporteringskanal

Här rapporterar medarbetare och andra intressenter misstänkta oegentligheter. Via rapporteringskanalen kan en visselblåsare vara anonym och ni kan agera direkt.

Rapporteringskanalen har en webbaserad landningssida och ett frågeformulär, som går att anpassa så att ni får information som är viktig för er verksamhet. Ni kan upprätta separata rapporteringskanaler för olika målgrupper, som till exempel leverantörer och kunder.

Information om nationella begränsningar gällande visselblåsning ingår i den relevanta språkversionen för rapporteringskanalen.

Ärendehanteringssystem

Visselblåsarrapporter hanteras säkert och effektivt som ärenden i ärendehanteringssystemet. Systemet är lätt att använda och underlättar mottagande och hantering av ärenden.

Systemet garanterar säker kommunikation med såväl anonyma visselblåsare som externa intressenter. Systemet erbjuder även inbyggt språkstöd, webbaserad statistik och en uppföljningsfunktion. Ärendehanteringssystemet ger stöd när ni ska definiera era säkerhetsinställningar såsom multifaktorautentisering och hantering av användarbehörigheter.

WhistleB:s ärendehanteringssystem underlättar att uppfylla juridiska krav på visselblåsning i olika jurisdiktioner samt att hantera personuppgifter korrekt.

Datasäkerhet och efterlevnad

WhistleB skyddar visselblåsarens anonymitet och skyddar kunddata.

Visselblåsartjänsten är ISO 27001-kompatibel, vilket garanterar högsta möjliga datasäkerhet och integritet. Tjänsten följer kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som är det strängaste regelverket i världen gällande hantering av personuppgifter.

Vi har en säker utvecklingsprocess, regelbundna, externt utförda sårbarhets- och penetrationstester samt kontinuerlig övervakning av datasäkerhetsbehov. Mer information hittar ni i vårt Förtroendecentrum.

Expertstött visselblåsarsystem

Resurscenter: Här hittar ni den senaste informationen och de mallar ni behöver, rekommendationer baserade på vår erfarenhet och bästa praxis.

Implementeringsstöd: Med det webbaserade implementeringspaketet kommer ni smidigt igång. WhistleB-teamet finns där för er när ni behöver det.

 

välj det whistleb visselblåsningsverktyg som passar dina behov

Core

  • 3 Språk
  • 1 Rapporteringskanal
  • 3 Användare
  • Statistik

Pro

  • 15 Språk
  • 3 Rapporteringskanaler
  • 10 Användare
  • Statistik
  • Ärendetilldelning
  • Single Sign On (SSO)
  • Case Workflow

Premium

  • Maximalt antal språk - Skräddarsytt
  • Maximalt antal rapporteringskanaler - Skräddarsytt
  • Maximalt antal användare - Skräddarsytt
  • Maximalt antal anställda - Skräddarsytt
  • Statistik
  • Ärandetilldelning
  • Tvingande tvåfaktorsautentisering
  • Möjlighet till tilläggsfunktioner

Boka en guidad demo

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Caroline Jakobsson

Head of Corporate Governance, Stena Group

”Systemet är enkelt att använda och implementera och har en funktion för smidig ärendehantering. Det är enkelt att hålla kontakten med den anonyma visselblåsaren och vi får en notis så fort vi får ett nytt meddelande.”

Johan Ek

Senior Legal Counsel, Swedfund

”WhistleB är serviceinriktade och erbjuder en global tjänst, som är enkel att anpassa. Tjänsten är ett viktigt verktyg i vår strävan att bekämpa korruption och andra oegentligheter”

Pehr Ohlsson

Head of Labour Relations, Axfood

”WhistleB:s tjänst är säker, enkel att använda och garanterar anonymitet. Vi kan kommunicera med anonyma visselblåsare. Den ökar också transparensen på våra arbetsplatser och de anställda är positivt inställda till den.”

Kenneth Magnusson

Quality Manager, NIBE

”WhistleB:s ärendehanteringssystem har ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder dialog med en anonym visselblåsare, säkra översättningar och tredjepartsutredningar. Tjänsten im-plementerades effektivt tillsammans med WhistleB som ledde hela processen.”

Håkan Zinders

Sustainability manager, Almi

"Both for our management and for the owner the whistleblower system is a hygiene factor.”

Anna Annerås

Director, Ecolean

“ With a credible whistleblowing system we show that we care about our employees and how we conduct our business. WhistleB filled all our criteria as a supplier; they had thorough whistleblowing expertise and a system that creates confidence through a high level of safety and stylish design. WhistleB has been incredibly professional and service-oriented.”

Sajan Parihar

Director, Microsoft Azure Platform, Microsoft

“We’re happy to welcome WhistleB’s solution to the growing Azure Marketplace ecosystem.” WhistleB – Microsoft Azure »

Madeleine Jennefelt

Legal Counsel, Resurs Holding

We are very satisfied with the service that WhistleB offers. The interface is user-friendly and the system ensures anonymity and transparency. The implementation was carried out efficiently and we got valuable advice and assistance throughout the roll-out phase.”

Tuija Luukkanen

Corporate Responsibility Manager, Tornator

“The cooperation with WhistleB has been smooth and effortless. The whistleblowing system was implemented with a tight schedule. We have also opened a phone reporting hotline for one of our markets.”

Gunilla Hadders

Founder of WhistleB

“We have packaged our years of experience in the WhistleB off-the-shelf whistleblowing system, so our customers can enjoy a straightforward launch of a modern whistleblowing system.”

Biörn Riese

WhistleB Advistory Board

“The purpose of whistleblowing is to create a simple channel, reducing risks and increasing transparency. A whistleblowing system must be able to handle sensitive information and personal data in an accurate and credible way. This is why it is excellent that WhistleB’s whistleblower system is both ISO 27001 certified and GDPR reviewed."

Välj er visselblåsartjänst

Gå till Planerna