Så fungerar den

Varför välja whistleb:s visselblåsarsystem

WhistleB:S visselblåsniningssystem är ett beprövat, praktiskt och enkelt visselblåsarverktyg som är lätt att beställa, implementera, hantera och använda.

Så här fungerar visselblåsarsystemet

Visselblåsaren rapporterar

en misstänkt oegentlighet genom att fylla i frågeformuläret på rapporteringskanalens landningssida. Den webbaserade kanalen går att nå från valfri enhet, t.ex. en smartphone. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk.

Ärendehanteraren får

omedelbart en notis via e-post och sms, och loggar in i ärendehanteringssystemet för att ta emot meddelandet och vidta åtgärder. Inloggningen säkras bland annat genom multifaktorautentisering. Rapporter kan översättas på ett säkert sätt.

Fortsatt dialog

mellan ärendehanteraren och den anonyma visselblåsaren är möjlig. Visselblåsaren loggar in i rapporteringskanalen för att läsa svaret från ärendehanteraren. Data krypteras vid både överföring och lagring. Ni bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till vilka ärenden. Endast behöriga ärendehanterare kan avkryptera och läsa dialogen.

Utredningen av ärenden

stöds av avancerade och användarvänliga funktioner, som ärendekategorisering, processtatus, anteckningar, uppladdning av bevisunderlag, säker chat mellan behöriga personer och fullständig tilldelning av ärenden. När en utredning är klar avslutas ärendet i enlighet med dataskyddslagstiftning, t.ex. GDPR.

Statistik- och rapportgeneratorn

visar aktuella och historiska data, status, varningar, nyckeltal och djupanalyser. Kontrollpanelen kan ställas in individuellt, och rapportgeneratorn erbjuder flexibla presentationsalternativ, som exempelvis standardrapporter till fördefinierade målgrupper.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Visselblåsaren rapporterar

en misstänkt oegentlighet genom att fylla i frågeformuläret på rapporteringskanalens landningssida. Den webbaserade kanalen går att nå från valfri enhet, t.ex. en smartphone. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk.

Fortsatt dialog

mellan ärendehanteraren och den anonyma visselblåsaren är möjlig. Visselblåsaren loggar in i rapporteringskanalen för att läsa svaret från ärendehanteraren. Data krypteras vid både överföring och lagring. Ni bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till vilka ärenden. Endast behöriga ärendehanterare kan avkryptera och läsa dialogen.

Statistik- och rapportgeneratorn

visar aktuella och historiska data, status, varningar, nyckeltal och djupanalyser. Kontrollpanelen kan ställas in individuellt, och rapportgeneratorn erbjuder flexibla presentationsalternativ, som exempelvis standardrapporter till fördefinierade målgrupper.

Visselblåsningsverktyget

Allt ni behöver för en trovärdig visselblåsarsystem

Rapporteringskanal

 

 

Förenkla och uppmuntra säker rapportering av visselblåsning direkt till ditt visselblåsarteam.

Ta en titt på vår översiktsvideo för att se hur WhistleB:s rapporteringskanal fungerar.

Egenskaper:

 • Lättanvänt gränssnitt – med möjlighet för visselblåsare att vara anonyma.
 • Tydliga uppdateringar – svara direkt på visselblåsarrapporten för att säkerställa framsteg.
 • Anpassningsbart frågeformulär – få exakt den information din organisation behöver för att hantera visselblåsarrapporter.
 • Flerkanalsrapportering – erbjud olika kanaler för olika grupper, exempelvis leverantörer och kunder.
 • Fullständig skyddsinformation – webbaserad startsida med regional juridisk information och vägledning om datasekretess för visselblåsaren.
 • Flera regioner – WhistleB:s rapporteringskanal fungerar på över 60 språk.

Ärendehanteringssystem

 

Från det ögonblick en rapport tas emot till dess att ärendet är löst kan du enkelt och effektivt hantera och övervaka visselblåsarärenden.

Titta på vår översiktsvideo för att se hur WhistleB:s ärendehanteringsverktyg fungerar.

Egenskaper:

 • Säkra interaktioner – kommunicera enkelt med visselblåsare och externa intressenter och se till att deras information är säker.
 • Inbyggd funktionalitet – språkstöd, onlinestatistik och rapportuppföljningsfunktioner ingår som standard.
 • Robusta säkerhetsinställningar – definiera och anpassa säkerhetsinställningar, inklusive multifaktorautentisering och användarbehörighet.
 • Flerkanalsrapportering – erbjud olika kanaler för olika grupper, exempelvis leverantörer och kunder.
 • Fullständig efterlevnad av dataskyddslagar – uppfyller juridiska krav i olika nationella jurisdiktioner och regional lagstiftning.

Datasäkerhet och efterlevnad

WhistleB skyddar visselblåsarens anonymitet och skyddar kunddata.

Visselblåsartjänsten är ISO 27001-kompatibel, vilket garanterar högsta möjliga datasäkerhet och integritet. Tjänsten följer kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som är det strängaste regelverket i världen gällande hantering av personuppgifter.

Vi har en säker utvecklingsprocess, regelbundna, externt utförda sårbarhets- och penetrationstester samt kontinuerlig övervakning av datasäkerhetsbehov. Mer information hittar ni i vårt Förtroendecentrum.

Expertstött visselblåsarsystem

Resurscenter: Här hittar ni den senaste informationen och de mallar ni behöver, rekommendationer baserade på vår erfarenhet och bästa praxis.

Implementeringsstöd: Med det webbaserade implementeringspaketet kommer ni smidigt igång. WhistleB-teamet finns där för er när ni behöver det.

 

Läs mer av våra experter

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Caroline Jakobsson

Head of Corporate Governance, Stena Group

”Systemet är enkelt att använda och implementera och har en funktion för smidig ärendehantering. Det är enkelt att hålla kontakten med den anonyma visselblåsaren och vi får en notis så fort vi får ett nytt meddelande.”

Johan Ek

Senior Legal Counsel, Swedfund

”WhistleB är serviceinriktade och erbjuder en global tjänst, som är enkel att anpassa. Tjänsten är ett viktigt verktyg i vår strävan att bekämpa korruption och andra oegentligheter”

Pehr Ohlsson

Head of Labour Relations, Axfood

”WhistleB:s tjänst är säker, enkel att använda och garanterar anonymitet. Vi kan kommunicera med anonyma visselblåsare. Den ökar också transparensen på våra arbetsplatser och de anställda är positivt inställda till den.”

Kenneth Magnusson

Quality Manager, NIBE

”WhistleB:s ärendehanteringssystem har ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder dialog med en anonym visselblåsare, säkra översättningar och tredjepartsutredningar. Tjänsten im-plementerades effektivt tillsammans med WhistleB som ledde hela processen.”

Håkan Zinders

Sustainability manager, Almi

"Both for our management and for the owner the whistleblower system is a hygiene factor.”

Anna Annerås

Director, Ecolean

“ With a credible whistleblowing system we show that we care about our employees and how we conduct our business. WhistleB filled all our criteria as a supplier; they had thorough whistleblowing expertise and a system that creates confidence through a high level of safety and stylish design. WhistleB has been incredibly professional and service-oriented.”

Sajan Parihar

Director, Microsoft Azure Platform, Microsoft

“We’re happy to welcome WhistleB’s solution to the growing Azure Marketplace ecosystem.” WhistleB – Microsoft Azure »

Madeleine Jennefelt

Legal Counsel, Resurs Holding

We are very satisfied with the service that WhistleB offers. The interface is user-friendly and the system ensures anonymity and transparency. The implementation was carried out efficiently and we got valuable advice and assistance throughout the roll-out phase.”

Tuija Luukkanen

Corporate Responsibility Manager, Tornator

“The cooperation with WhistleB has been smooth and effortless. The whistleblowing system was implemented with a tight schedule. We have also opened a phone reporting hotline for one of our markets.”

Gunilla Hadders

Founder of WhistleB

“We have packaged our years of experience in the WhistleB off-the-shelf whistleblowing system, so our customers can enjoy a straightforward launch of a modern whistleblowing system.”

Biörn Riese

WhistleB Advistory Board

“The purpose of whistleblowing is to create a simple channel, reducing risks and increasing transparency. A whistleblowing system must be able to handle sensitive information and personal data in an accurate and credible way. This is why it is excellent that WhistleB’s whistleblower system is both ISO 27001 certified and GDPR reviewed."

Välj er visselblåsartjänst

Gå till Planerna