WhistleB:s visselblåsartjänst

WhistleB erbjuder en användarvänlig tjänst där anställda och externa intressenter kan rapportera misstänkta etiska och efterlevnadsrelaterade oegentligheter. Visselblåsarärendena hanteras effektivt och säkert i det integrerade ärendehateringsverktyget.

Tjänsten levereras via datacenter som är tillgängliga dygnet runt. All kunddata hanteras säkert via krypterad kommunikation, riskhantering och riskbegränsande åtgärder – inklusive regelbundna sårbarhetstester av datasystemet (penetrationstest). All data lagras inom EU.

WhistleB:s tjänst är skalbar och flexibel och vi utvecklar den fortlöpande för att möta kundernas behov.

Boka en gratis demo

WhistleB:s tjänst

Allt ni behöver för ett trovärdigt visselblåsarsystem

Visselblåsarkanalen

… möjliggör för visselblåsaren att skicka ett meddelande, och för organisationen att följa upp meddelandet i en dialog med den anonyma visselblåsaren.

Läs mer

Ta emot meddelanden om misstänkta oegentligheter direkt från medarbetarna och andra intressenter för att snabbt kunna vidta åtgärder.

Våra visselblåsarsystem kan anpassas så att ni får information som är viktig för att kunna utreda ärenden. Ni kan lägga upp separata visselblåsarkanaler för olika grupper, t ex leverantörer och kunder. Ni kan också ha olika mottagare för de olika kanalerna. Information om nationella legala restriktioner för visselblåsning är inlagda i den relevanta språkversionen av visselblåsarkanalen.

En telefonbaserad visselblåsarkanal kan integreras vid behov. Ni kan välja i vilka länder ni vill ha telefonrapportering.

Ärendehanteringssystemet

… för att ta emot och besvara visselblåsarmeddelanden och för att hantera ärenden på ett korrekt sätt. I systemet får ni en helhetsbild av era… 

Läs mer

Med det användarvänliga ärendehanteringssystemet får er verksamhet överblick över inkomna rapporter och kan hantera dem säkert och korrekt. Bland annat ingår följande funktioner:

  • Dialog med en anonym visselblåsare.
  • Tjänsten baseras på roller med olika behörigheter.
  • Delegering: ge behörighet att hantera ett specifikt ärende till en person eller en grupp.
  • Statistik, enligt de kategorier verksamheten önskar följa upp.
  • Rapporterna kan raderas eller sparas enligt EUs riktlinjer för visselblåsartjänster och skydd av personuppgifter.
  • Språkstöd som erbjuder dialog på det lokala språket.

Ärendehanteringssystemet underlättar hanteringen av visselblåsarärenden i enlighet med nationell lagstiftning.

Datasäkerhet och lagefterlevnad

WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet och skyddar kunddata.

Våra visselblåsarsystem uppfyller ISO 27001 för att säkerställa högsta möjliga datasäkerhet och sekretess. Tjänsten följer nationella bestämmelser och lagar om skydd av personuppgifter. Den överensstämmer också med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), den strängaste dataskyddsförordningen.
Mer information (på engelska).

Implementering och kundsupport

Under implementeringsprocessen ger vi stöd för en effektiv, korrekt och positiv utrullning av våra visselblåsarsystem.

När tjänsten är lanserad kan vi erbjuda tilläggsstöd, till exempel med att ta emot och hantera visselblåsarärenden. Genom vårt globala expertnätverk kan vi också hjälpa till med att hitta rätt kompetens för att hjälpa er i era utredningar. WhistleBs serviceorienterade kundsupport finns till för våra kunders trygghet. 

Boka en gratis demo

Kenneth Magnusson, Quality Manager, NIBE

WhistleBs ärendehanteringssystem ger oss ett användarvänligt gränssnitt som möjliggör dialog med en anonym visselblåsare, säkra översättningar och utredningar av tredje part. Tjänsten implementerades effektivt. WhistleB tog helhetsansvar för implementeringsprocessen.”

Caroline Jakobsson, Head of Corporate Governance, Stena Group

WhistleB är ett användarvänligt system med relevanta funktioner som underlättar hanteringen av rapporterade ärenden. Det är lätt att hålla kontakten med visselblåsaren, som är helt anonym och vi meddelas via e-post och sms så snart en ny rapport eller ett uppföljningssvar är mottaget. WhistleB teamets professionella stöd gjorde att systemet var mycket enkelt att implementera.”

Johan Ek, Senior Legal Counsel, Swedfund

WhistleB har gedigen kunskap om visselblåsning för organisationer. De erbjuder ett globalt verktyg som är lätt att kundanpassa och har en serviceinriktad attityd.”

Sajan Parihar, Director, Microsoft Azure Platform, Microsoft

”Vi välkomnar WhistleBs tjänst till Microsoft Azure Marketplaces växande ekosystem”WhistleB – Microsoft Azure » 

Håkan Zinders, Sustainability manager, Almi

Visselblåsarfunktionen är en hygienfaktor, både för ledning och ägare.”

Anna Annerås, Director, Ecolean

”Med en trovärdig visselblåsarfunktion visar vi att vi bryr oss om våra medarbetare och hur vi bedriver vår verksamhet. WhistleB uppfyllde alla våra leverantörskrav. De har gedigen expertis inom visselblåsning och ett visselblåsarsystem som skapar förtroende med dess höga säkerhetsnivå och snygga design. WhistleB har varit enormt professionella och serviceinriktade.”

Madeleine Jennefelt, Legal Counsel, Resurs Holding

Vi är mycket nöjda med den service som WhistleB erbjuder. Gränssnittet är användarvänligt och systemet säkerställer anonymitet och transparens. Implementeringen genomfördes effektivt och vi fick värdefull rådgivning och hjälp under hela utrullningsfasen.”

Pehr Ohlsson, Head of Labour Relations, Axfood

WhistleB levererar en hög servicenivå och är lyhörda för eventuella utvecklingsbehov i systemet.”

Pehr Ohlsson, Head of Labour Relations, Axfood

WhistleB levererar en hög servicenivå och är lyhörda för eventuella utvecklingsbehov i systemet.”

Tuija Luukkanen, Corporate Responsibility Manager, Tornator

“Samarbetet med WhistleB har varit smidigt och enkelt. Visselblåsarfunktionen implementerades på ett utmärkt sätt med en snäv tidsplan. Vi har också öppnat för telefonrapportering för en av våra marknader.”

Gunilla Hadders, grundare av WhistleB

”I To Go tjänsteerbjudandet har vi paketerat vår mångåriga erfarenhet för att hjälpa våra kunder att enkelt lansera en modern visselblåsartjänst.”

Biörn Riese, WhistleB Advistory Board

“Syftet med visselblåsning är att minska riskerna och öka öppenheten. En visselblåsarfunktion bör kunna hantera känslig information och personuppgifter på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det är därför utmärkt WhistleBs visselblåsarfunktione följer ISO 27001 och är GDPR-granskad.”

Välj er visselblåsartjänst från WhistleB

Hur kan jag hjälpa dig?
+

Hej!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss via e-post.

Tack för att du tog kontakt. Vi hör av oss så snart vi kan (under kontorstid centraleuropeisk tid).