WhistleB Trust Centre

Våra kunders integritet och datasäkerhet har högsta prioritet för WhistleB. Vi skyddar våra kunders data och visselblåsares anonymitet. Läs mer om våra marknadsledande säkerhetslösningar här.

1 Högsta integritet och datasäkerhet
2 Pålitlig och flexibel serviceplattform
3 Uppfyller legala krav globalt
4 Uppfyller kraven enligt ISO 27001
1

Högsta integritet och datasäkerhet

Högsta integritet och datasäkerhet

WhistleB:s säkerhetslösningar skyddar känslig data

Att skapa förtroende för tjänsten och skydda känslig data är av största vikt för alla WhistleB:s kunder. Tjänsten är utformad efter principerna om Security by default och Security by design. Datasäkerhet är grunden för alla funktioner i tjänsten.

WhistleB:s tredjepartslösning garanterar visselblåsarens anonymitet och skyddar känslig data.

Skydd av kunddata

  • Säker multifaktorautentisering
  • Detektering och förebyggande av dataintrång
  • Kryptering av data under överföring och lagring
  • Aktivitetsloggar för ärenden och användare
  • Dataredundans (för att förhindra dataförlust)
2

Pålitlig och flexibel serviceplattform

Säker datalagring

En global visselblåsartjänst kräver högsta möjliga säkerhet och flexibilitet. WhistleB:s tjänst är designad för  hög skalbarhet och flexibilitet, det ger våra kunder en framtidssäker tjänst. WhistleB har valt Microsoft Azure, som erbjuder det mest omfattande skyddet för regelefterlevnad och säkerhet,  som vår utvecklingsplattform och för säker datalagring.

Tjänsten erbjuds våra kunder via datacenters. Varje datacenter körs dygnet runt, året om och förebygger med hjälp av olika åtgärder strömavbrott, fysiska intrång och nätverksavbrott.

Certifieringar

Microsoft Azure har en mängd certifieringar och förnyar dem årligen. Av dessa kan nämnas ISO 27001 (internationell standard för hantering av informationssäkerhet), ISO 27018 (internationell standard för skydd av personuppgifter i molnet) och Cloud Security Alliance. Intyg om certifieringar inom säkerhet och efterlevnad för Microsoft Azure finns på Microsofts Trust Centre.

3

Uppfyller legala krav globalt

Efterlevnad

WhistleB:s tjänst används i 150 länder och uppfyller gällande dataskyddslagar. Här ingår EU:s GDPR, den strängaste lagen i världen av sitt slag, med dess krav på hantering av personuppgifter samt skydd genom principerna Security by default och Security by design. Tjänsten gör det enkelt för våra kunder att också följa EU:s direktiv om skydd av visselblåsare.

Nationella instruktioner uppdateras årligen för att tjänsten ska uppfylla kraven där den erbjuds.

WhistleB uppfyller GDPR:s krav

Datan lagras i EU. Kunden kontrollerar krypteringen vilket innebär att varken WhistleB eller WhistleB:s underleverantörer har access till känslig kunddata. För säker maskinöversättning ingår Microsoft Translator som ett alternativ i WhistleB:s ärendehanteringssystem. Funktionerna i det här verktyget uppfyller kraven enligt GDPR. Ingen text som skickas med hjälp av funktionen för säker maskinöversättning lagras eller skrivs för beständig lagring.

4

Uppfyller kraven enligt ISO 27001 om skydd av kunddata

WhistleB:s system för informationssäkerhet

WhistleB arbetar systematiskt för att skydda kundinformation. WhistleB:s system för informationssäkerhet överensstämmer med ISO 27001:2017 – den internationella standarden för informationssäkerhet. Systemet är framtaget för att garantera informationssäkerhet, även när det gäller hantering av personuppgifter, i samtliga beslut under utvecklingen och under hela tjänstens livslängd.

Informationssäkerhet

Systemet för informationssäkerhet (ISMS) styr WhistleB:s interna processer och våra relationer med kunder, partners och leverantörer. Vi säkerställer att kunduppgifter är tillgängliga och skyddade.

Pålitlig visselblåsartjänst

WhistleB har mångårig erfarenhet av affärsetik och hållbarhetsfrågor. WhistleB erbjuder tjänster för upprättande och integrering av uppförandekoder, etiska policyer och hållbarhetsrapportering.

  • WhistleB rapporterar om sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI). WhistleB GRI-rapport
  • Alla anställda och underleverantörer signerar WhistleB:s uppförandekod/leverantörskod.
  • WhistleB kompenserar för de koldioxidutsläpp som verksamheten orsakar, primärt på grund av affärsresor.
  • WhistleB:s grundare Gunilla Hadders och Karin Henriksson har skrivit två böcker: En handbok i hållbarhet, ”Sustainable Profit”, översatt till flera språk, som används av företag och organisationer, däribland utrikesdepartementet. WhistleB:s handbok, ”The ABC guide for establishing a whistleblowing solution that increases customer and employee satisfaction”ger konkreta råd tillstyrelser och ledningsgrupper.

Nedladdningar

Caroline Jakobsson

Head of Corporate Governance, Stena Group

”Systemet är enkelt att använda och implementera och har en funktion för smidig ärendehantering. Det är enkelt att hålla kontakten med den anonyma visselblåsaren och vi får en notis så fort vi får ett nytt meddelande.”

Johan Ek

Senior Legal Counsel, Swedfund

”WhistleB är serviceinriktade och erbjuder en global tjänst, som är enkel att anpassa. Tjänsten är ett viktigt verktyg i vår strävan att bekämpa korruption och andra oegentligheter”

Pehr Ohlsson

Head of Labour Relations, Axfood

”WhistleB:s tjänst är säker, enkel att använda och garanterar anonymitet. Vi kan kommunicera med anonyma visselblåsare. Den ökar också transparensen på våra arbetsplatser och de anställda är positivt inställda till den.”

Kenneth Magnusson

Quality Manager, NIBE

”WhistleB:s ärendehanteringssystem har ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder dialog med en anonym visselblåsare, säkra översättningar och tredjepartsutredningar. Tjänsten im-plementerades effektivt tillsammans med WhistleB som ledde hela processen.”

Håkan Zinders

Sustainability manager, Almi

"Both for our management and for the owner the whistleblower system is a hygiene factor.”

Anna Annerås

Director, Ecolean

“ With a credible whistleblowing system we show that we care about our employees and how we conduct our business. WhistleB filled all our criteria as a supplier; they had thorough whistleblowing expertise and a system that creates confidence through a high level of safety and stylish design. WhistleB has been incredibly professional and service-oriented.”

Sajan Parihar

Director, Microsoft Azure Platform, Microsoft

“We’re happy to welcome WhistleB’s solution to the growing Azure Marketplace ecosystem.” WhistleB – Microsoft Azure »

Madeleine Jennefelt

Legal Counsel, Resurs Holding

We are very satisfied with the service that WhistleB offers. The interface is user-friendly and the system ensures anonymity and transparency. The implementation was carried out efficiently and we got valuable advice and assistance throughout the roll-out phase.”

Tuija Luukkanen

Corporate Responsibility Manager, Tornator

“The cooperation with WhistleB has been smooth and effortless. The whistleblowing system was implemented with a tight schedule. We have also opened a phone reporting hotline for one of our markets.”

Gunilla Hadders

Founder of WhistleB

“We have packaged our years of experience in the WhistleB off-the-shelf whistleblowing system, so our customers can enjoy a straightforward launch of a modern whistleblowing system.”

Biörn Riese

WhistleB Advistory Board

“The purpose of whistleblowing is to create a simple channel, reducing risks and increasing transparency. A whistleblowing system must be able to handle sensitive information and personal data in an accurate and credible way. This is why it is excellent that WhistleB’s whistleblower system is both ISO 27001 certified and GDPR reviewed."

WhistleB policies

Kunder

Efterlevnad och hållbarhet