Kunskap

Ta del av våra erfarenheter av visselblåsning. På följande sidor finns information om visselblåsning, som en del av ett efterlevnadsprogram och bolagsstyrning för att minimera risker och främja transparens.

Kurser

Få utbildning om hur du ska engagera era medarbetare och lyckas hantera er visselblåsartjänst.

Läs mer ›

Undersökningar

Få inblick i vad du kan förvänta dig av företagens visselblåsning. Lär av oss och våra kunder.

Läs mer ›

För visselblåsare

Läs om när, varför och hur du skickar ett visselblåsarmeddelande med utgångspunkt från dessa vanliga frågor.

Läs mer ›

Handböcker

Få praktiska tips och råd om bästa praxis för att bygga upp ert efterlevnads- och affärsetikprogram.

Läs mer ›

Viktig lagstiftning

Exempel på lagar och förordningar om visselblåsning och antikorruption.

Läs mer ›

Ordbok

Lär dig viktiga termer och uttryck som rör visselblåsning och bolagsstyrning.

Läs mer ›

Webbinarier

Gå med i eller lyssna på våra webbseminarier för att få veta det senaste om visselblåsning på företag.

Läs mer ›

EU:s direktiv för skydd av visselblåsare

Hur man uppfyller EU:s direktiv för skydd av visselblåsare Få våra bästa tips.

Läs mer ›

Affärsfördelar

Att vara tyst är kostsamt. Ett genomsnittligt företag förlorar fem procent av sina årsintäkter på grund av bedrägerier.

Läs mer ›

Behöver du utbildning om hur man hanterar visselblåsarärenden?

WhistleB Academy

Vill du veta mer? Ladda ned mer information.

Founders blog

september 22, 2020 Att hantera visselblåsning – råd till styrelser
Se alla ›

WhistleB news

september 10, 2020 WhistleB talare på Grant Thorntons seminarium om den kommande visselblåsarlagen: Vad gäller för ditt företag?
Se alla ›

Webinars

augusti 25, 2020 Webinar: The new EU Whistleblower Protection Directive
Se alla ›

Media

Att hantera visselblåsning – råd till styrelser WhistleB talare på Grant Thorntons seminarium om den kommande visselblåsarlagen: Vad gäller för ditt företag? Säker visselblåsning