WhistleBs kunder och partners

Nordea Bank är det tredje största bolaget i Norden och en av Europas största banker.

Mer information

Genom WhistleBs visselblåsarfunktion kan Nordeas medarbetare och externa intressenter rapportera misstänkta oegentligheter såsom bedrägerier eller oärliga, olagliga eller oaktsamma handlingar. Nordeas interna kontrollprocesser är utformade för att upptäcka och förebygga missförhållanden och oegentligheter. Banken konstaterar dock att även de mest effektiva kontrollerna inte helt kan skydda mot alla typer av incidenter. Därför uppmuntrar Nordea sina medarbetare och andra att rapportera om de misstänker något oetiskt.

BrasilAgro är Brasiliens största företag inom utveckling av landsbygdsfastigheter.

Mer information

Det är noterat på börsen Novo Mercado och på New York-börsen. Företaget ville skapa en säker och kostnadseffektiv lösning för visselblåsning för sina medarbetare som arbetar på landsbygdsfastigheterna. Visselblåsarfunktionen från WhistleB gör att medarbetarna kan blåsa i visselpipan på sitt modersmål, antingen på nätet eller per telefon. Oavsett kommunikationskanal kan företaget föra en dialog med den anonyma visselblåsaren och hantera alla ärenden i det säkra ärendehanteringssystemet, som finns tillgängligt på portugisiska och många andra språk.

Commerce Commission är Nya Zeelands konkurrensmyndighet.

Mer information

Commerce Commission har lanserat ett anonymt visselblåsarverktyg för att göra det möjligt för människor att rapportera karteller utan att behöva uppge sin identitet. Systemet har utformats för att säkerställa högsta möjliga datasäkerhet och sekretess. All data som läggs in i systemet krypteras. Det testas också regelbundet av externa säkerhetsexperter.

Cramo är ett uthyrningsföretag inom byggsektorn med verksamhet i 15 länder. 

Mer information

Cramo har i flera år framgångsrikt använt WhistleBs tjänst. Tack vare visselblåsartjänsten har vi effektivt kunnat arbeta för att främja en öppen arbetsmiljö. ”Visselblåsarkanalen, som möjliggör anonym rapportering, är en viktig del för att nå vårt mål att föra en öppen dialog på Cramo. WhistleB-tjänsten har tekniskt fungerat väl. Hälften av rapporterna har resulterat i en dialog mellan oss och den anonyma visselblåsaren, vilket har varit viktigt för att komma vidare i våra utredningar.” Anders Collman, tidigare Sustainability Director på Cramo.

Carnegie är en ledande bank i Norden med verksamhet i sju länder. 

Mer information

Banken kräver högsta datasäkerhetsnivå för att säkerställa ett högt förtroende för tjänsten. WhistleBs datasäkerhetslösning liknar banksektorns egna säkerhetslösningar. Den testas regelbundet av externa IT-säkerhetsexperter. Carnegie erbjuder WhistleBs visselblåsartjänst på de lokala språken i alla sina verksamhetsländer.

Stena Group är en internationell koncern med verksamhet över hela världen. 

Mer information

Stena använder WhistleBs visselblåsarfunktion för sina 20 000 medarbetare som en del av koncernens compliance-program. ”WhistleB är ett användarvänligt system med relevanta funktioner som underlättar ärendehanteringen. Det är lätt att hålla kontakten med visselblåsaren, som är helt anonym. Vi meddelas via e-post och sms så snart ett nytt meddelande är mottaget. Med WhistleB-teamets professionella vägledning var systemet mycket lätt att implementera.” Caroline Jakobsson, Head of Corporate Governance, Stena.

Swedfund är svenska statens finansieringsinstitut, aktiv på 30 marknader. 

Mer information

Swedfund valde WhistleB för att inrätta en visselblåsartjänst både för sina egna medarbetare och för sina portföljbolag. WhistleB arbetade nära Swedfund för att utforma den tekniska lösningen. Läs mer om hur Swedfund och WhistleB samarbetade i denna intervju med Johan Ek, Senior Legal Counsel, Swedfund:

Hur stärker visselblåsartjänsten er position som en ansvarstagande investerare? Swedfund investerar på 30 olika marknader, varav många ligger i Afrika. Vi arbetar kontinuerligt med att bekämpa korruption och andra allvarliga oegentligheter. WhistleBs visselblåsartjänst är ett viktigt verktyg i detta arbete. Visselblåsartjänsten, som syftar till att skydda Swedfunds intressen och de riktlinjer som styr Swedfund, är tillgänglig för medarbetare, entreprenörer och praktikanter. Den är även tillgänglig för våra portföljbolag. Som investerare vill vi se till att medarbetarna som arbetar i våra portföljbolag på ett säkert sätt ska kunna flagga om de misstänker en allvarlig oegentlighet. Vi uppmanar våra portföljbolag att implementera egna system, men vi erbjuder vårt system för att säkerställa att de har en kanal på plats.

Vilka var utmaningarna vid implementeringen av visselblåsartjänsten och hur löstes de? En utmaning var att hitta en teknisk lösning så att en oberoende tredje part skulle kunna att ta emot och utreda anmälningar om våra medarbetare. Detta hjälpte WhistleB oss med. WhistleB hjälpte oss med en teknisk lösning som skräddarsyddes för att möta våra behov.  Det var också viktigt för oss att kunna anpassa visselblåsarkanalen och kommunikationen till olika målgrupper.

Hur har WhistleB bidragit? WhistleB har en djup kunskap om visselblåsning. De erbjuder en global tjänst som är lätt att kundanpassa och har en serviceinriktad attityd.

Axfood är en Nasdaq-noterad livsmedelskedja med mer än 1 000 butiker. 

Mer information

Läs mer om samarbetet mellan Axfood och WhistleB i denna intervju med Pehr G Ohlsson, Head of Labour Relations and Compensation, Axfood:

Varför är en visselblåsartjänst viktig för Axfood? Att erbjuda möjlighet att peka ut allvarliga oegentligheter i vår verksamhet och rapportera dem anonymt är en viktig del av att göra Axfood till ett välfungerande, hållbart och etiskt företag.

Vilka är fördelarna för Axfood? Vi vill vara ett trovärdigt företag och vår visselblåsarfunktion bidrar till detta. Om allvarliga oegentligheter uppmärksammas av individer som har mandat att agera så ökar chansen att kunna hantera dem. Det ökar också transparensen på våra arbetsplatser och uppfattas som positivt av medarbetarna.

Varför valde Axfood WhistleBs visselblåsartjänst? Vi valde WhistleBs visselblåsartjänst eftersom den är säker och användarvänlig. Visselblåsartjänsten ger människor möjlighet att göra en anonym anmälan och vi kan kommunicera med en anonym visselblåsare.

Hur bidrar WhistleB? WhistleB levererar en bra tjänst och är lyhörd för eventuella utvecklingsbehov i systemet.

Nibe är en global energisystemtillverkare, noterad på Nasdaq. 

Mer information

Nibe tillhandahåller WhistleBs visselblåsartjänst för sina medarbetare över hela världen

”WhistleBs ärendehanteringssystem ger oss ett användarvänligt gränssnitt som möjliggör dialog med anonyma visselblåsare, säkra översättningar och utredningar av tredje part. Tjänsten implementerades effektivt. WhistleB tog ett helhetsansvar för hela implementeringsprocessen.” Kenneth Magnusson, Quality Manager, Nibe.

Österrikiska federala konkurrensmyndigheten (BWB).

Konsumentvaruföretag. Varumärken t ex Iittala, Gerber, Wedgwood och Arabia.

En av världens största tillverkare av bromssystem.

Mediekoncern med verksamhet i 13 länder. 15 500 medarbetare.

Butikskedja med nästan 1 000 butiker i 30 länder.

Ledande säljare av IT-produkter i Norden. Noterat på Nasdaq.

Onlinebetalningar. Transaktionsvolym på 70 miljarder euro.

Geotjänsteföretag med verksamhet i 22 länder.

Frankrikes nationella lotterioperatör. Världens fjärde största lotteri.

Den största hotelloperatören i Norden. 9 000 medarbetare, 250 hotell.

Franskt försäkringsbolag som betjänar miljontals kunder.

Skapare av Microsoft Azure Cloud-lösning, som följer GDPR.

Kenneth Magnusson, Quality Manager, NIBE

WhistleBs ärendehanteringssystem ger oss ett användarvänligt gränssnitt som möjliggör dialog med anonyma visselblåsare, säkra översättningar och utredningar av tredje part. Tjänsten implementerades effektivt. WhistleB tog helhetsansvar för implementeringsprocessen.”

Caroline Jakobsson, Head of Corporate Governance, Stena Group

WhistleB är ett användarvänligt system med relevanta funktioner som underlättar hanteringen av rapporterade ärenden. Det är lätt att hålla kontakten med visselblåsaren, som är helt anonym och vi meddelas via e-post och sms så snart en ny rapport eller ett uppföljningssvar är mottaget. WhistleB-teamets professionella stöd gjorde att systemet var mycket enkelt att implementera.”

Johan Ek, Senior Legal Counsel, Swedfund

WhistleB har gedigen kunskap om visselblåsning för organisationer. De erbjuder ett globalt verktyg som är lätt att kundanpassa och har en serviceinriktad attityd.”

Sajan Parihar, Director, Microsoft Azure Platform, Microsoft

”Vi välkomnar WhistleBs lösning till Azure Marketplaces växande ekosystem.” WhistleB – Microsoft Azure »

Håkan Zinders, Sustainability manager, Almi

Visselblåsarfunktionen är en hygienfaktor, både för ledning och ägare.”

Anna Annerås, Director, Ecolean

”Med en trovärdig visselblåsarfunktion visar vi att vi bryr oss om våra medarbetare och hur vi bedriver vår verksamhet. WhistleB uppfyllde alla våra leverantörskrav. De har gedigen expertis inom visselblåsning och ett visselblåsarsystem som skapar förtroende med dess höga säkerhetsnivå och snygga design. WhistleB har varit enormt professionella och serviceinriktade.”

Madeleine Jennefelt, Legal Counsel, Resurs Holding

Vi är mycket nöjda med den service som WhistleB erbjuder. Gränssnittet är användarvänligt och systemet säkerställer anonymitet och transparens. Implementeringen genomfördes effektivt och vi fick värdefull rådgivning och hjälp under hela utrullningsfasen.”

Pehr Ohlsson, Head of Labour Relations, Axfood

WhistleB levererar en hög servicenivå och är lyhörda för eventuella utvecklingsbehov i systemet.”

Tuija Luukkanen, Corporate Responsibility Manager, Tornator

”Samarbetet med WhistleB har varit smidigt och enkelt. Visselblåsarfunktionen implementerades på ett utmärkt sätt med en snäv tidsplan. Vi har också öppnat för telefonrapportering för en av våra marknader.”

Gunilla Hadders, grundare av WhistleB

”För oss står kundens behov alltid i centrum. Det präglar allt vi gör – från kundtjänst och kommunikation till tjänsteutveckling och rekrytering.”

Biörn Riese, WhistleB Advisory Board

”Syftet med visselblåsning är att minska riskerna och öka öppenheten. En visselblåsarfunktion måste kunna hantera känslig information och personuppgifter på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det är därför utmärkt att WhistleBs visselblåsarfunktion följer ISO 27001 och är GDPR-granskad.”

Visselblåsarsystem för långsiktig framgång

 

Hur kan jag hjälpa dig?
+

Hej!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss via e-post.

Tack för att du tog kontakt. Vi hör av oss så snart vi kan (under kontorstid centraleuropeisk tid).