Nationella lagar om skydd av visselblåsare

Svensk lag om meddelarskydd för visselblåsare har sett olika ut i olika länder. Det här förändrades dock med EU:s direktiv om skydd för visselblåsare som är utformat för att skydda dem som vill ta upp bekymmer.

Varje medlemsland i EU är skyldigt att införliva reglerna i sina nationella lagar, antingen genom att uppdatera befintliga lagar eller införa nya.

Läs mer om hur EU-länder skyddar sina visselblåsare här

Svensk lag om skydd av visselblåsare

Läs mer

Fransk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Tysk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Spansk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Irish Protected Disclosures Act (på engelska)

Läs mer

Belgisk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Grekisk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Finsk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Nederländsk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Polsk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Italiensk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Portugisisk lag om skydd av visselblåsare (lag nr. 93/2021) (på engelska)

Läs mer

Dansk lag om skydd av visselblåsare (på engelska)

Läs mer

Luxemburgs lag om skydd av visseblåsare (på engelska)

Läs mer