Fem fakta du behöver känna till om ISO 37002: System för hantering av visselblåsning

Efter en omfattande gemensam ansträngning mellan ledande förmågor inom området visselblåsning, har den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) publicerat den frivilliga vägledningsstandarden ISO 37002: System för hantering av visselblåsning.

Ladda ner

Fem fakta du behöver känna till om IDO 37002: System för hantering av visselblåsning

Efter en omfattande gemensam ansträngning mellan ledande förmågor inom området visselblåsning, har den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) publicerat den frivilliga vägledningsstandarden ISO 37002: System för hantering av visselblåsning.

Vad är ISO 37002?

ISO 37002 ”... ger riktlinjer för etablering, implementering och underhåll av ett effektivt system för hantering av visselblåsning baserat på principer om tillit, opartiskhet och skydd i följande fyra steg:

1

ta emot rapporter om felaktigheter

2

bedöma rapporter om felaktigheter

3

adressera rapporter om felaktigheter

4

avsluta visselblåsningsärenden.

Mer information finns på den officiella ISO 37002:2021 webbplatsen.

1
Kan organisationer bli "certifierade" under ISO 37002?

För närvarande är ISO 37002 inte en certifierbar standard som anti-mutor eller efterlevnad, men det är en ingång till dessa relaterade standarder.

2
Är ISO 37002 och EU:s direktiv om visselblåsarskydd kompatibla?

Utgivningen av vägledningen ISO 37002 kommer i rätt tid, med tanke på att tiotusentals företag inom EU snart kommer att vara ålagda att implementera visselblåsningskanaler för första gången. Det finns dock en risk för sammanblandning. Vad kräver direktivet? Kan ISO-vägledningen vara till hjälp? Om du undrar över hur de två kompletterar varandra, behöver du inte gå längre än till vår nyligen utgivna artikel som mappar direktivets krav med ISO-vägledningen.

ISO37002 och EU:s visselblåsardirektiv: En kompletterande koppling?

3
Är ISO endast avsedd för organisationer inom EU, eller stora organisationer?

Nej. Eftersom ISO-standarden utförligt täcker en lång rad av utmaningarna relaterade till att sätta upp och hantera ett visselblåsningsprogram, är vägledningen inte endast lämplig för de organisationer som omfattas av EU:s direktiv för visselblåsarskydd, utan är relevant i hela världen. 

Den är lika värdefull för mindre och medelstora företag som den är för större företag, eftersom den tar bort några av myterna om visselblåsningssystem, som att de är svåra att implementera och underhålla.

4
Hur kan en ett systematiskt förhållande till visselblåsning, som ISO 37002, främja transparens?

WhistelB intervjuade den sammankallande för ISO 37002, Dr. Wim Vandekerckhove, tidigare i år. Han svarade på denna fråga som följer:

”System ökar transparensen för organisationens ledning, men även transparensen för folket på golvet om du implementerar dem väl. Med rätt kommunikation kring systemet, och med de lärdomar man kan dra av det, kan man faktiskt visa medarbetarna på golvet att det finns en opartisk kanal, att organisationen reagerar och att eventuella problem verkligen reds ut. Det är alltså preventivt på så sätt att det signalerar till missdådare att de inte kommer att komma undan.”

Läs hela intevjun med ISO-sammankallande Dr. Wim Vandekerckhove här, inklusive hans syn på hur visselblåsningssystem förstärker affärsetik och affärskultur.

Med WhistleBs visselblåsningssystem kan företag implementera visselblåsningsprogram som överensstämmer med riktlinjerna i standard ISO 37002 om visselblåsningssystem. Klicka här om du vill ha en kostnadsfri demo.

Boka en demo eller få mer information

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.