Hur efterlever WhistleB:s visselblåsarsystem EU:s direktiv för visselblåsarskydd?

NAVEX WhistleB:s visselblåsarsystem följer kraven i EU:s direktiv om skydd för visselblåsare (”Direktivet”) och övervakar kontinuerligt nationell lagstiftning för att upprätthålla efterlevnaden. Med NAVEX WhistleB kan din organisation uppfylla Direktivets miniminivåer.

Dessa standarder, tillsammans med hur vårt system hjälper er att uppfylla dem, inkluderar:

 

1. Säkra kanaler för att ta emot anmälningar med garanterad konfidentialitet

NAVEX WhistleB:s krypterade kommunikation garanterar teknisk anonymitet för visselblåsare och skyddar alla inblandades identitet.

2. Snabb mottagningsbekräftelse

Säker kommunikation och tydlig åtgärdstrappa gör det möjligt för organisationer att ge bekräftelse till visselblåsare inom sju dagar efter mottagandet av rapporten – och förståelse för vad de ska göra efteråt.

3. Opartisk uppföljning och kommunikation

Med ärendehanteringsverktyget NAVEX WhistleB kan användarna följa upp ärenden efter att ha mottagit en rapport.

4. Fullständig och konfidentiell dokumentation

NAVEX WhistleB innehåller aktivitets- och användarloggar som garanterar säker journalföring under hela ärendehanteringen och utredningen.

5. Noggrann uppföljning av rapporter

Vårt resurscenter ger information om nationella lagkrav och vägleder organisationer i att uppfylla rapporteringsstandarder. Ni kan också ställa in automatiska påminnelser om ärendens deadline för ärendehanterarna.

6. Punktlig återkoppling till visselblåsare

NAVEX WhistleB gör det möjligt för anmälaren att få återkoppling inom tre månader efter mottagandet.

7. Tillgänglig information om extern rapportering

När NAVEX WhistleB:s resurscenter har godkänts i regional lagstiftning erbjuder det uppdaterad och tydlig information om externa rapporteringsrutiner.

8. Processer som efterlever GDPR

NAVEX WhistleB:s krypterade system, säkra EU-datalagring och kontrollerade åtkomst säkerställer efterlevnad av GDPR-kraven för hantering av personuppgifter.