Fördelarna med WhistleB :s visselblåsarlösning 

Ett visselblåsarverktyg som säkerställer efterlevnad med direktiven

 

När en visselblåsare rapporterar en händelse är det mycket viktigt att personen får förbli anonym, och att alla lagar och regelverk efterlevs. Personuppgifter som hanteras felaktigt kan få mycket allvarliga följder, både för anställda och för företag och myndigheter. WhistleB:s visselblåsarlösning är en smidig och effektiv tjänst som följer kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och är kompatibel med standarden ISO 27001, vilka är några av världens strängaste regelverk för dataskydd.

Så här fungerar visselblåsarlösningen 

Verktyget är en webbaserad rapporteringskanal där medarbetare eller andra personer kan rapportera misstänkta händelser. Verktyget kan anpassas utifrån verksamheten så att ni får den information ni behöver. Varje händelse som rapporteras sorteras som enskilda ärenden i systemet, och kan enkelt hanteras med hjälp av funktionerna för uppföljning.

Tre fördelar med ett visselblåsarverktyg 

  • Enkelt för medarbetare att rapportera. Anställda får en avgränsad och tydlig kanal genom vilken de kan rapportera händelser. De behöver inte efterforska, eller känna oro för vilka personer de ska prata med.
  • Fullständig integritet och anonymitet. Verktyget säkerställer att alla inblandade personer är anonyma, och lämnar endast ut rätt information till rätt person. Alla direktiv och förordningar gällande datasekretess efterlevs – både inom Sverige och inom EU.
  • Användarvänligt och smidigt. Verktyget innehåller effektiva funktioner för statistisk, sortering och kommunikation för ärenden. Det har även stöd för flera språk, och ger information om eventuella nationella begränsningar gällande visselblåsning beroende på vilket språk som har valts.

Visselblåsarverktygets komponenter

 

WhistleB:s visselblåsarverktyg består av flera delar, där varje del är anpassad för varje part. Den första är rapporteringskanalen, genom vilken medarbetare kan anmäla misstänkta oegentligheter. Rapporteringskanalen är säker och enkel att hantera, och kan nås genom en unik webbadress genom alla typer av enheter: datorer, mobiltelefoner eller surfplattor. Visselblåsaren anmäler genom att fylla i ett webbaserat formulär, varpå en rapport skapas. Det finns anvisningar och hjälpartiklar tillgängliga på över 60 språk, och rapporten kan granskas innan den skickas.

 

Den andra komponenten är ärendehanteringssystemet. Det är här de ansvariga på företaget kan granska visselblåsarärenden. De ansvariga meddelas omedelbart när en rapport har kommit in, och rapporteringen hanteras säkert tack vare inloggning med flerfaktorsautentisering. Varje ärende kan ges ett namn, placeras i en särskild kategori och tilldelas den person som ska hantera det, och när en ansvarig svarar på en rapport inleds en krypterad dialog med visselblåsaren.

I systemet ingår även resurscentret, där ni har tillgång till den senaste informationen och kan hämta dokument, mallar och rekommendationer. Visselblåsarverktyget har även ett implementeringsstöd, vilket gör det lätt för företag att komma i gång med tjänsten.

WhistleB – en beprövad och betrodd visselblåsningsleverantör 

WhistleB grundades 2011 i Stockholm. Vi brinner för affärsetik, och vårt mål har redan från början varit att ta fram en digital visselblåsartjänst med den säkerhet och användarvänlighet som branschen behöver. Ett år efter vårt grundande inledde vi samarbete med Microsoft, och tre år efter det användes vår tjänst på alla kontinenter på 50 språk.

EU whistleblower directive

Hur WhistleB hjälper dig att följa EU:s visselblåsardirektiv 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och ISO-standarden 27001 innehåller det tuffaste regelverket för dataskydd i världen, och är därför den standard som multinationella företag i hela världen förväntar sig. År 2017 blev vår lösning kompatibel med dessa regelverk, vilket är ett bevis på den säkerhet vår tjänst medför. Den 29 september 2021 antogs en ny lag i Sverige, där EU:s direktiv om visselblåsning införlivades i svensk lag, och du kan därför vara trygg i att WhistleB:s verktyg följer EU:s visselblåsardirektiv.

Därför är vi världens mest betrodda visselblåsningsleverantör

 

WhistleB har alltid strävat att ligga i framkanten av tekniken. Vi utvecklar därför hela tiden vår tjänst så att den alltid baseras på den senaste beprövade säkerheten. Vårt fokus på säkerhet och efterlevnad, kombinerat med vår vision om att skapa säkrare och transparenta arbetsplatser, gör oss till en värdefull leverantör för våra kunder.

Pehr Ohlsson

Head of Labour Relations, Axfood

”WhistleB:s tjänst är säker, enkel att använda och garanterar anonymitet. Vi kan kommunicera med anonyma visselblåsare. Den ökar också transparensen på våra arbetsplatser och de anställda är positivt inställda till den.”

Bech-Bruun

”Som jag ser det har WhistleB lyckats skapa ett oerhört säkert system, och samtidigt gjort en avancerad lösning användarvänlig. Det var en avgörande faktor när vi valde WhistleB framför andra leverantörer.”

Kenneth Magnusson

Quality Manager, NIBE

”WhistleB:s ärendehanteringssystem har ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder dialog med en anonym visselblåsare, säkra översättningar och tredjepartsutredningar. Tjänsten im-plementerades effektivt tillsammans med WhistleB som ledde hela processen.”

SKW Schwarz

”WhistleB:s mjukvara kan börja användas direkt: lätt att hantera, inga förklaringar behövs och ... allt bara fungerar!"

Caroline Jakobsson

Head of Corporate Governance, Stena Group

”Systemet är enkelt att använda och implementera och har en funktion för smidig ärendehantering. Det är enkelt att hålla kontakten med den anonyma visselblåsaren och vi får en notis så fort vi får ett nytt meddelande.”

Johan Ek

Senior Legal Counsel, Swedfund

”WhistleB är serviceinriktade och erbjuder en global tjänst, som är enkel att anpassa. Tjänsten är ett viktigt verktyg i vår strävan att bekämpa korruption och andra oegentligheter”

Vangard | Littler

”Våra kunder i Tyskland och i hela Europa kommer att få stor nytta av de tjänster som verktyget erbjuder.”

Boka en demo

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.