Du frågar – Vi svarar

1
Vilka är fördelarna med WhistleB:s visselblåsartjänst?
  • Visselblåsartjänsten har de striktaste sekretessinställningarna för data och är kompatibel med ISO 27001.
  • Användarvänlig tjänst med funktioner som möjliggör lämplig hantering av rapporter och ärenden.
  • Visselblåsarexpertis, både vad gäller juridik och* kommunikation, från ett dedikerat och kundorienterat team.*Årliga uppdateringar för anpassning till de vanligaste juridiska kraven.
  • Visselblåsarplaner skräddarsys efter kundernas behov och prissätts utifrån de egenskaper och den servicenivå de vill ha.

Med över 20 års erfarenhet av etik och efterlevnad nyttjas vårt supportteam och anpassningsbara planer idag av miljontals användare över hela världen. Vårt mål är att bidra till att främjaöppna, rättvisa och säkra arbetsplatser.

2
Hur uppfylls lagstadgade dataskyddskrav?

WhistleB-tjänsten uppfyller kraven i EU:s riktlinjer för hantering av personuppgifter i företags visselblåsarfunktion – det strängaste regelverket i världen.

En översikt över nationella dataskyddsbestämmelser för visselblåsartjänster finns för alla länder där WhistleB-funktionen används.

Dessutom finns information om nationella bestämmelser med i relevanta språkversioner av rapporteringskanalen för visselblåsare så att visselblåsaren får rätt kommunikation.

Externa bedömningar

GDPR-rapport

ISO 27001-rapport

DPIA – Konsekvensbeskrivning avseende uppgiftsskydd

Rapport från sårbarhets- och penetrationstest

Rapporter från externa bedömningar går att få på begäran.

3
Vad händer om vi inte längre vill använda oss av WhistleB-tjänsten?

Krypterad data går att exportera till andra databaser.

4
Är telefonrapportering möjlig?

Ja, WhistleB-tjänsten har stöd för röstmeddelanden på flera språk med lokala telefonnummer och möjlighet för inringaren att vara anonym. Alla meddelanden tas emot i ärendehanteringssystemet.

Enligt forskning och egen erfarenhet har röstrapporteringen minskat dramatiskt. Vi förespråkar därför en webbaserad lösning som erbjuder datasäkerhet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet. En funktion som uppskattas av våra kunder är möjligheten att bifoga underlag i form av bild och text.

5
Hur säkerställer WhistleB högsta möjliga dataskyddsnivå?

På WhistleB har dataskydd högsta prioritet. Datasäkerhet och -skydd är avgörande för att bygga förtroende för visselblåsarfunktionen samt för att skydda anonyma visselblåsare och känslig data. Vi har integrerat höga dataskyddsinställningar under utvecklingen av tjänsten och hela dess livscykel. Er data lagras enligt högsta möjliga säkerhetsstandarder, vilket bekräftas av vår ISO 27001-certifiering.

WhistleB-tjänsten övervakas och testas kontinuerligt och penetrationstester utförs av externa IT-säkerhetsexperter. Besök WhistleB:s säkerhetscenter »  om du vill veta mer om visselblåsning och dataskydd.

Externa bedömningar och certifieringar

ISMS i enlighet med ISO 27001-rapport

Certifierad enligt ISO 27001 och ISO 27018, Microsoft Azure

Regelbundna sårbarhets- och penetrationstester.

Rapporter från externa bedömningar och intyg om certifieringar går att få på begäran.

6
Går det att göra ändringar i visselblåsarfunktionen?

Ni kan göra ändringar i funktionen i takt med att behoven förändras. Ändringar som rör kategorier, användare osv. kan göras omedelbart i ärendehanteringssystemet. Visselblåsarfunktionen kan uppgraderas vid behov.