Fördelar med visselblåsning

En av de viktigaste fördelarna med visselblåsning är att organisationer kan få tillgång till svåråtkomlig information som kan hjälpa ledare att minimera en mängd olika risker. I många fall har visselblåsning också en förebyggande effekt. Blotta närvaron av en väl kommunicerad visselblåsarfunktion kommer att få potentiella gärningsmän att tänka sig för.

Att tiga är kostsamt – tillåt anonym rapportering

För att få in väsentlig information måste organisationer integrera en säker visselblåsar-funktion som medger anonym rapportering och dialog. Anonymitet är viktigt eftersom potentiella visselblåsare kan vara rädda för repressalier, och därför väljer att tiga om misstänkta oegentligheter. En anonym rapporteringskanal ger människor mod att säga ifrån. Därmed ökar chanserna för ledare att få viktig information samt de fördelar som beskrivs nedan.

Vanliga visselblåsarfördelar

 • Upptäck oegentligheter och ingrip tidigare

  Visselblåsning är unikt i det avseendet att alla i en organisation kan rapportera misstänkta oegentligheter som de tror kan bryta mot verksamhetens etiska riktlinjer.

 • Hantera saker internt

  Starkare lagar om skydd av visselblåsare i hela världen, såsom i EU och Australien, innebär att om man inte reagerar på interna visselblåsartips kan folk välja att rapportera externt, exempelvis till medierna, och har i så fall skydd av lagen.

 • Minska förlusterna när oegentligheter inträffar

  Enligt Association of Certified Fraud Examiners, gynnar visselblåsarfunktioner verksamheter genom betydligt minskade förluster. ACFE:s Report to the Nations visade att verksamheter som saknade visselblåsarfunktion, hade dubbelt så stora förluster som de som hade det.

 • Skapa förtroende för ert varumärke

  I vår senaste kundundersökning om visselblåsning, svarade 50 procent av deltagarna att den största fördelen med funktionen var att bygga förtroende för varumärket. Detta visar att fördelarna med visselblåsning inte är begränsade till att identifiera och agera på missförhållanden. Numera visar öppenhet för visselblåsning att man har högt ställda etiska standarder, vilket skapar förtroende för företaget.

 • Säkerställ juridisk efterlevnad

  Globalt sett är trenden strängare lagar mot korruption och skydd av visselblåsare, till exempel EU:s direktiv om skydd av visselblåsare, samt strängare juridiska krav på hantering av personuppgifter. Visselblåsarfunktionen uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, den strängaste lagstiftningen i världen av sitt slag, och är i linje med lokala lagar och regler. Med en sådan funktion på plats minskar företagens risker förknippade med regelefterlevnad.

Få gratis konsultation

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Därför är visselblåsning viktig – Citat om visselblåsning i företag

Ett viktigt verktyg för styrelsen

”En visselblåsarfunktion som medarbetarna kan lita på är en nyckelkomponent för styrelsen. Det är av yttersta vikt att oegentligheter kan rapporteras anonymt, t.ex. genom en extern tredje part.”

Leif Johansson, styrelseordförande för Ericsson och AstraZeneca, tidigare VD, för Volvo och Electrolux. Citat från handboken ”Sustainable Profit” av grundarna till WhistleB.

Kraftfullt vapen

”Det vassaste vapnet mot bedrägerier är inte någon algoritm eller en checklista, utan en visselblåsare.” The Economist

Mindre sannolikt att oegentligheter uppstår

”Att kväva visselblåsning är att skada verksamheten. Dåliga nyheter kommer alltid ut förr eller senare och det ser värre ut om cheferna försökt tysta ned dem. Vidare minskar risken för att oegentligheter ens ska uppstå om de anställda vet att deras chefer är positivt inställda till visselblåsare i stället för att straffa dem”.

The Economist

Det vanligaste sättet att upptäcka bedrägerier

”Tips är det absolut vanligaste sättet att upptäcka bedrägerier. Över 40 procent av alla fall upptäcktes efter ett tips, en siffra som är dubbelt så hög som för andra metoder. De anställda stod för nästan hälften av alla tips som ledde till upptäckten av bedrägerier.”

Association of Certified Fraud Examiners