WhistleBs tjänst: ett litet steg för ert företag, men ett stort steg för näringslivet

januari 9, 2020

2019. Året då världen firade 50-årsdagen av mänsklighetens första steg på en annan planet. Det var också året då en ung svensk tonåring startade en global rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.
De här händelserna under 2019, tillsammans med WhistleBs eget gigantiska kliv under året, ligger bakom min och Karins positiva syn på 2020 och det kommande årtiondet. Vi är övertygade om att implementeringen av en visselblåsarfunktion kommer uppfattas som ett lätt steg att ta för ett ansvarsfullt företag, men som gör stor nytta.

Allt började för ungefär tjugo år sen. Jag hade förmånen att arbeta med några pionjära svenska företagsledare som tidigt förstod att klimatfrågan var en affärskritisk nyckelfråga. Vi kunde visa att ett minskat klimatavtryck var bra för affärerna. Det ledde till sänkta kostnader, det upplevdes positivt av medarbetarna, och det underlättade rekryteringen av unga talanger.

Ett tiotal år senare samlade Karin och jag våra erfarenheter i en handbok om hållbarhet, Sustainable Profit. Vårt mål var att definiera om hållbarhetsarbetet, från att vara en fråga för miljöchefen till en fråga för ledning och styrelse: Kunder vill inte riskera sitt rykte på grund av dåliga arbetsvillkor i värdekedjan; kunder vill stärka sitt varumärke genom säkra produkter; kunder vill tillverka och sälja produkter på ett säkert sätt, och så vidare. Det var inspirerande att se hur till exempel investerare var snabba att ta till sig hållbarhetsfrågorna, och de banade väg för många fler.

Kort efter boken tog vi ett annat viktigt steg framåt. Inspirerade av nyskapande företag som Spotify och Skype beslutade vi oss för att ta fram ett effektivt och säkert onlineverktyg för företag som ville följa upp sitt hållbarhetsarbete. Det skulle vara ett sätt att se till att medarbetare, chefer och ledning gjorde rätt – att följa företagets uppförandekoder.

Så föddes WhistleBs tjänst. En säker, användarvänlig tjänst för företag, som vi är stolta över att ha utvecklat i samarbete med TrueSec, det svenska marknadsledande företaget inom cybersäkerhet.

Sedan dess har vi utvecklat tjänsten i samarbete med våra kunder inom olika branscher. Vi har expanderat snabbt och erbjuder nu tjänsten till kunder över hela världen.

Och spännande saker fortsätter att hända.

I slutet av 2019 beslutade WhistleB att ta nästa steg tillsammans med NAVEX Global, marknadsledare inom affärsetik och compliance. Samgåendet ger båda företagen ökad styrka att leverera nya lösningar och möta kundernas behov på marknaden ännu snabbare.

Vi får ofta frågan vad det är som driver oss. Precis som för vårt tidigare arbete med hållbarhet är det enkla svaret kunderna. Vi drivs av kundnöjdhet, ett perspektiv som formar alla beslut inom WhistleB. Det förenklar beslutsfattandet och säkerställer att vi gör rätt saker.

Även framöver kommer detta att vara vårt fokus. Vårt uppdrag är att erbjuda vår tjänst enkelt, online och serva våra kunder på bästa sätt.

Vi har allt att vinna på att näringslivet agerar ansvarsfullt – att de gör allt de kan för att minska korruption, diskriminering, sexuella trakasserier, miljöskador och annat. Brott som är lika skadliga för den enskilda individen som för företaget och samhället i stort. Att implementera en visselblåsarfunktion är ett steg som företag kan ta i rätt riktning.

När vi på WhistleB tar vårt nästa steg skulle vi vilja tacka alla våra kunder för de viktiga steg som de redan har tagit. Vi bjuder in fler att följa i deras fotspår.

Med hopp om ett bra 2020 och ett gott nytt årtionde!

 

Kontakt

Gunilla Hadders

E-post: gunilla.hadders@whistleb.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.