WhistleB: EU:s nya lag för stärkt visselblåsarskydd är ett genombrott, men företagen kan göra ännu mer

oktober 7, 2019

En väsentlig ändring i EU:s lagstiftning väntas klubbas idag, den 7 oktober 2019 i EUs ministerråd. Aldrig tidigare har visselblåsning fått sådan legitimitet, säger WhistleB, den Sverigebaserade globala leverantören av visselblåsartjänster.

Den nya lagen innebär att företag med fler än 50 anställda för första gången är tvungna att erbjuda interna kanaler för rapportering av missförhållanden. Lagen skyddar även anställda och andra från repressalier vid rapportering av brott mot EU:s lagar.

”Vi välkomnar den ökade säkerheten för visselblåsare. Företagen har allt att vinna på en tidig upptäckt av missförhållanden och genom att hantera detta internt, professionellt och förebyggande.Men vi vet att  företag kan göra mer”, säger Gunilla Hadders, en av grundarna av WhistleB.

Exempelvis visar WhistleBs kundundersökning från 2019 att 50% av alla rapporter som kunder får handlar om korruption eller trakasserier. Den nya lagen skyddar dock inte de som rapporterar trakasserier

”Det är tydligt att trakasserier berör många individer och arbetsplatser dagligen så företagsledare bör också vara tydliga med att rapportering av trakasserier kommer att hjälpa dem att göra arbetsplatsen säkrare”,  säger Karin Henriksson, den andra grundaren av WhistleB.

I det nya direktivet anges att rapporteringskanalerna ska hålla visselblåsarens identitet konfidentiell.

”Erfarenheten visar tydligt att anonymitet är en avgörande faktor för att uppmuntra människor att blåsa i visselpipan. Det är viktigt för att få in affärskritik information och driva effektiva utredningar. Företag bör ge förutsättningarna för anonym komunikation. Anonymitet kommer att förbli det mest effektiva sättet att skydda en visselblåsare”, förklarar Gunilla Hadders.

Kontakt:

Gunilla Hadders, grundare och delägare av WhistleB, Whistleblowing Centre
Tfn: +46 (0)70 214 88 73, e-post: gunilla.hadders@whistleb.com

Om WhistleB

WhistleB är en europeisk leverantör av visselblåsartjänster med expertis inom företagsetik och compliance. WhistleB:s system används för närvarande i mer än 150 länder, inklusive samtliga EU-länder.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.