Webinar om visselblåsning – information om EU:s direktiv om skydd av visselblåsare

januari 18, 2022

Detta webinar om visselblåsning riktar sig till alla som vill lära sig hur EU:s direktiv om skydd av visselblåsare och ISO 37002 kan bidra till att förbättra hanteringen av visselblåsning i verksamheten.

2021 var ett stort år för visselblåsningen. I juli publicerades vägledningen ISO 37002 om ledningssystem för visselblåsning, medan tidsfristen för införlivandet av EU:s direktiv om skydd av visselblåsare löpte ut i december. Båda dessa händelser innebar att visselblåsare hamnade i fokus som välfärdssamhällets ”väktare”. 

I det här webinariet kommer Jan Stappers, chef för partnerskapsutveckling hos WhistleB, att intervjua Wim Vandekerckhove som arbetat med ISO-vägledningen och som även är professor i affärsetik. De diskuterar de här båda bitarna av efterlevnadspusslet ur olika synvinklar. Wims insiktsfulla svar baseras på omfattande global forskning inom visselblåsning i praktiken, och utgår från ett tydligt socialt ansvar i verksamheten.

Frågorna som tas upp i webinariet är följande: 

  • Behöver visselblåsare fortfarande incitament för att rapportera händelser även om repressalier är förbjudet enligt lag? 
  • Varför skulle personer rapportera händelser trots att de inte får någon ekonomisk ersättning?
  • Kommer företagens ändrade bevisbörda att skapa ojämlikhet mellan parterna?
  • Hur kan företagen säkerställa att dotterbolagen har rätt kompetens för att hantera visselblåsarrapporter? 
  • Finns det tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor rapporterar om händelser? 
  • Varför bör små företag som inte omfattas av direktivet ändå arbeta med visselblåsning? 
  • Många företag är rädda för att behöva ta emot massor av felaktiga eller skadliga rapporter. Finns det risk att detta inträffar, och i sådana fall, finns det något värde i att ta emot massor av rapporter?
  • Hur mycket bör ett företag lägga på hantering av visselblåsning för att förebygga felaktigheter? 
  • Hur vet man som företag att man har gjort vad man kan när det gäller hanteringen av visselblåsning? Vilka är tecknen på att man gör rätt?

Webinariet spelades in som en del av Compliance Week Europe 2021. Det är 50 minuter och på engelska. Ladda ned webinariet om visselblåsning här: Information om EU:s direktiv om skydd av visselblåsare.

Kontaktuppgifter:

Jan Tadeusz Stappers, LL.M., PgDip, CIPP/E
Chef för partnerskapsutveckling 
jan.stappers@navexglobal.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.