Visselblåsaren Christopher Wylie – en ny hjälte har fötts

mars 10, 2019

Visselblåsaren Christopher Wylie, från Cambridge Analytica, som avslöjade att Facebook läckt användaruppgifter från 87 miljoner konton, har rekryterats till klädjätten H&M. Whykie får en strategisk position som Research director och ska bland annat hjälpa H&M att utveckla etisk AI.

Visselblåsaren, en nyckelperson för att motverka oetiskt beteende

Christopher Wylie är ett exempel på hur synen på visselblåsare har förändrats i grunden. Tidigare har vi läst om hur visselblåsare har tystats ner eller blivit utsatta för reprissalier. Denna inställning håller på att bytas ut till att ge visselblåsaren en nyckelposition för att motverka oetiskt beteende. Den nya synen på en person som blåser i visslan är att hen bidrar till att missförhållanden och oetiskt beteenede kommer upp till ytan – och därmed lättare kan åtgärdas.

Trendbrott för synen på visselblåsare

Wylies nya karriär på H&M är ett solskensexempel på ett trendbrott. Den nya bilden som växer sej allt starkare är att visselblåsaren är en person som har engagemang och courage att säga ifrån när det behövs. Hen tar parti för dem som är svagare eller mer utsatta. #metoo kampanjen som spred sig över världen ledde till att många vaknade till och insåg att det krävdes tydliga gränser för att råda bot på ett oetiskt beteende. Denna attitydförändring har fått genklang hos många organisationer som vill värna för en transparent och god arbetsmiljö. Vi ser att flera av våra kunder har gått in för nolltolerans mot trakasserier, och vi ser också att visselblåsarkanalen är en viktig del för att visa att man menar allvar och att man följer upp att nolltoleransen efterlevs.

Stärkt visselblåsarskydd

Vi ser också att lagstiftaren agerar på många olika ställen i världen och det stiftas lagar om stärkt visselblåsarskydd som aldrig förr. Ett exempel är den nya australiensiska visselblåsarskyddslagstiftningen. Ett annat exemple är den franska antikorruptionslagen Loi Sapin II, som har spelat en stor roll för att flertalet franska företag idag har en visselblåsarprocess på plats.
EUs nya lagstiftningsförslag kring stärkt visselblsåarskydd är ett bevis på hur EU har ändrat sin inställning till visselblåsaning i grunden. Tidigare ifrågasattes t ex anonym visselblåsarrapportering och i vissa länder, som t ex i Spanien var anonym visselblåsaning förbjudet. Idag tillåts anonym visselblåsaning även i Spanien och i det nya europesika lagförslaget föreslås att företag bör ha rapporteringskanaler som möjliggör anonym rapportering.

Anonymiteten och säkerheten är avgörande

För även om vi ser en tydlig förändring i attityden till visselblåsare är anonymiteten avgörande för många visselblåsare för man ska våga ta steget och slå larm. Det är här som en extern tjänsteleverantör som WhistleB kan bidra för att säkerställa visselblåsarens anonymitet, t ex genom att inte spara IP-adresser eller annan metadata i visselblåsarmeddelandet. Visselblåsaren ska kunna känna sig trygg i att hen på riktigt är anonym. Och organisationen som mottar visselblåsarrapporter behöver känna förtoende för att de känsliga uppgifterna som ofta ingår i visselblåsarrapporter behandras med högsta möjliga säkerhet och att systemet underlättar för hantering av ärenden enligt gällande lagstiftning.

Övriga faktorer som är viktiga för att lyckas

Det viktiga, förutom ett säkert och användarvänligt system, är att personerna som tar emot och hanterar visselblåsarrapporterna gör det på ett korrekt sätt. Till exempel är återkopplingen till visselblåsaren viktig. Både för att få tilläggsinformation för utredningen, men också för att ge feed-back till den som rapporterar. För detta krävs personer med relevant kunskap och erfaranhet för att kunna bedöma och reda ut ärenden. Det är glädjande att se hur denna kompetens kraftigt har stärkts bland våra kunders ethics & compliance, HR, internrevisions och juristfunktioner samt bland de externa expertpartners som hjälper till i utredningarna.
Den kommande ISO standarden för visselblåsning, ISO 37002, är ett viktigt steg för att företag och organisationer ska få vägledning om best practices för att lyckas med visselblåsningstjänsten. WhistleB har blivit tillfrågad att medverka i framtagningen av denna nya ISO standard, och vi ser fram emot att få bidra med den erfarenhet som vi har samlat på oss genom åren.

Visselblåsartjänsten, ett styrelseverktyg

Som leverantör av visselblåsartjänster sedan 2011 kan vi konstatera att inställningen till visselblåsning har mognat bland våra kunder. Många av våra kunder anser idag att deras visselblåsartjänst är en hygienfaktor; lika viktigt som att ha en välformulerad och kommunicerad uppförandekod är att man som organisation kan följa upp sina etiska riktlinjer med en trovärdig visselblåsartjänst. Vi ser också att styrelserna i allt högre grad är involverade i hantering och uppföljning av visselblåsarärenden. Visselblåsartjänsten är ett strategiskt riskhanterinsgverktyg för styrelser och ledningsgrupper

Visselblåsning, för ett transparent och öppet arbetsliv

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att denna nya, positiva attityd till visselblåsare – från arbetsgivare, lagstiftare och media – är viktigt för att skapa ett transparent och öppet arbetsliv, där visselblåsare kan förändra osunda attityder och motverka oetiskt beteende. Anställningen av visselblåsaren Christopher Wylie är ett fantastiskt exempel på ett trendbrott – där visselblåsaren är den nya hjälten. Vi kommer att göra allt vi kan för att bidra till denna positiva utveckling med ett trovärdigt visselblåsarsystem.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.