Video: EU:s visselblåsardirektiv – Hur WhistleB hjälper dig att uppfylla kraven

november 30, 2021

I vår senaste video får du veta hur du kan uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv. I december 2021 löper tidsfristen för antagandet av EU:s visselblåsardirektiv ut varpå det träder i full kraft. Många EU-länder är emellertid sena med att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning. Av förklarliga skäl undrar företag över hela Europa om de kan göra något för att förbereda sig innan deras nationella visselblåsarlagstiftning offentliggörs.

Svaret är ja, och i den här videon om EU:s visselblåsardirektiv får du svar på frågorna vad, varför och hur. Direktiven innehåller redan en uppsättning minimikrav som måste ingå i alla EU-länders lagstiftning. Företag kan redan nu utgå från dessa krav medan de förbereder sig inför att direktivet träder i kraft. 

I videon går Jan Stappers igenom de olika kraven och förklarar på ett lättfattligt sätt hur de kommer att påverka företagen. Han beskriver också hur  WhistleB i egenskap av en säker webbaserad visselblåsarlösning  – och andra globala NAVEX-lösningar – uppfyller kraven och hjälper företag att leva upp till dem.

Om presentatören: 

Jan Stappers är en Europabaserad advokat på NAVEX Global som har arbetat med WhistleB-lösningen i cirka sex år. Jan ingick i arbetsgruppen för ISO 37002:s vägledning om system för hantering av visselblåsning. Han ansvarar för WhistleB:s partnerskapsnätverk och är en flitigt anlitad talare om EU:s visselblåsardirektiv och andra rättsliga visselblåsarfrågar.

Videon finns på engelska, med stöd av förklarande bilder. Om ditt företag är ett av de hundratusentals som påverkas så är det väl värt att lägga 45 minuter på denna video om EU:s visselblåsardirektiv.

Ladda ner videon här.

Kontakta oss för mer information.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.