Varför visselblåsning?

augusti 4, 2020

Nya EU-lagar som ska skydda visselblåsare tvingar nu tiotusentals företag och verksamheter att för första gången implementera rapporteringskanaler. Varför just visselblåsning undrar du kanske? Vilket värde kan det tillföra ditt företag? Som svar på dessa och många andra frågor har vi tagit fram en ny handbok för visselblåsning för att hjälpa företag att lyckas med implementeringen direkt.

Den här artikeln är den tredje i en artikelserie i vår sommarblogg i vilken vi publicerar utdrag ur den nya handboken ABC-guiden för att upprätta en visselblåsarfunktion som ökar kund- och medarbetarnöjdheten. Handboken tar bland annat upp datasäkerhet, resurser, ärendehantering, juridiska aspekter, kultur m.m.

 

Varför visselblåsning? Förvarnad är förberedd

Varför är det viktigt att cheferna i en verksamhet upprättar en robust och pålitlig visselblåsarkanal? Varför ska styrelseledamöter kräva sådana kanaler i organisationen? Låt oss vända på kuttingen. Vad händer när visselblåsning inte välkomnas, när en öppen kultur inte uppmuntras, när de anställda är rädda för att informera ledare om missförhållanden som de ser eller starkt misstänker sker omkring dem?

I det här scenariot är det först när det brakar loss som ledningen eller styrelsen får reda på vad som pågått. Men då kan det vara för sent; kunder kastar in handduken, aktiekursen sjunker eller en produkt fallerar vilket leder till hälsofarliga konsekvenser. Med en visselblåsarlösning går det att få reda på saker i tid snarare än att upptäcka dem först när det är för sent.

 

Varför visselblåsning? Förebygg missförhållanden

Proaktiva chefer som menar allvar med affärsetik är väl medvetna om detta. De lär redan ha inrättat en robust uppförandekod som är både betrodd och väl kommunicerad. Utöver detta kan de lyfta fram verktyg, digitala lösningar och andra mekanismer som ligger till grund för deras uppförandekod; låta medarbetarna göra sina röster hörda och stärka företagets varumärke i egenskap av ansvarsfull arbetsgivare genom att t.ex. implementera en säker, elektronisk visselblåsarfunktion.

Ingen företagsledare vill få reda på negativa nyheter om sin organisation via media eller andra externa källor. Därför bör företagsledningar och -styrelser göra allt de kan för att säkerställa att de får information om eventuella problemsituationer så tidigt som möjligt. Häri ingår att uppmuntra medarbetarna att rapportera via interna kanaler. Detta är den centrala förutsättningen för visselblåsning. Att förebygga att oegentligheter över huvud taget uppstår.

Varje år genomför WhistleB en undersökning bland sina kunder för att ta reda på hur de använder sina visselblåsarfunktioner och vilka fördelar de upplever med dem. Enligt undersökningen uppger företagsledare att blotta existensen av en visselblåsarfunktion i viss mån förebygger att oegentligheter ens inträffar. Genom att erbjuda anställda och andra intressenter en säker rapporteringskanal visar du att du är fast besluten att göra det rätta, nämligen att bedriva affärsverksamhet på ett etiskt sätt. Det visar också att du är beredd att agera så snart eventuella oegentligheter eller avvikelser från företagets uppförandekoder uppdagas. Detta är en av de fördelar som alltid hamnar högt upp på listan  i våra kundundersökningar. Så här säger några av WhistleB:s kunder:

Vilka är de främsta fördelarna med din visselblåsarfunktion?

”Jag lyckades förhindra mobbning av två anställda.”
”Att man kan arbeta förebyggande, skapa förtroende och stödja företagskulturen genom att leva som man lär.”
”Få reda på saker vi aldrig skulle ha fått annars.”
”Identifiera gråzoner som behöver belysas. Förebygga framtida missförhållanden.”
”Tack vare utredningen förbättrade vi den interna kontrollen och kunde sätta stopp för ytterligare förluster.”

Att helt enkelt kommunicera kring visselblåsarfunktionen och uppmuntra medarbetarna att använda den vid behov, kan bidra till att attrahera och behålla ansvarsfulla och engagerade människor. Ansvarsfulla medarbetare är naturligtvis den effektivaste förebyggande åtgärden av dem alla.

 

Varför visselblåsning? Minskad affärsrisk

Tid är avgörande när man ska minimera risker. Även om visselblåsning har en förebyggande verkan så kommer de som vill bryta mot regler alltid att hitta sätt att göra det. Ju tidigare du som företagsledare får reda på missförhållanden i ett sådant läge, desto snabbare kan du vidta åtgärder för att begränsa skadan.

I det här fallet är en visselblåsarfunktion din kanal för att upptäcka oegentligheter i ett tidigt skede. De anställda befinner sig oftare närmare den oönskade aktiviteten i fråga, de hör talas om den, ser eller misstänker den innan den tagit fart. Och de har mycket större chans att lägga beslag på bevismaterial under pågående gärning än i efterhand. Så snart någon misstänker något måste visselblåsarfunktionen finnas nära till hands med en säker och lättillgänglig rapporteringskanal där visselblåsaren kan kommunicera sin oro. Det måste vara snabbt och säkert för anställda att rapportera och få möjlighet att vara anonym om de så önskar.

Medan det är visselblåsarens ansvar att rapportera är det ditt ansvar att göra det enkelt och säkert för dem att göra det. Detta ökar dina chanser att snabbt begränsa skadan på verksamhetens personal, varumärke och finanser. Den typ av information som kan avslöjas av en visselblåsare skulle annars vara nästan omöjlig för chefer att komma åt. Genom att uppmuntra rapporter från visselblåsare ökar sannolikheten för att komma åt sådan information. På så sätt går det att sätta stopp för relaterade missförhållanden tidigare och därmed minska potentiella förluster.

 

Varför visselblåsning? Stärka verksamhetens varumärke

Men, det finns många andra fördelar med visselblåsning än att förebygga missförhållanden och minska risker. Vi menar att en visselblåsarfunktion stärker företagets varumärke och hållbarhetsprofil samtidigt som den ökar kundnöjdheten. Genom att inrätta en visselblåsarfunktion visar du att du vill bedriva affärsverksamhet på ett etiskt sätt och att du tänker agera på missförhållanden.

Det är hård konkurrens om de bästa talangerna och de yngre generationer är idag mer benägna att välja en arbetsgivare vars värderingar överensstämmer med deras egna. Vi ser också att befintliga medarbetare är mer lojala om de känner att de är på företag där de känner sig säkra och frågor som rör etik tas på allvar. Medvetenheten i arbetsstyrkan har ökat och det man vill ha är etiskt drivna verksamheter.

Så här säger några av WhistleB:s kunder i våra kundundersökningar om hur en visselblåsarfunktion stärkt deras varumärke:

Vilka är de främsta fördelarna med din visselblåsarfunktion?

”Att skapa förtroende för det vi gör och vilka vi är.”
”Att skapa förtroende inom och utanför organisationen.”
”Det är ett bra verktyg för att främja en god företagskultur där människor får göra sig hörda och adekvata åtgärder vidtas”.

Att implementera en visselblåsarfunktion ska vara ett enkelt steg för ett ansvarsfullt företag att ta och som gör stor nytta. Ödesdigra konsekvenser är onödiga när det finns sätt att förvarna företagsledare och styrelseledamöter om eventuella missförhållanden. Därför är visselblåsarlösningar så värdefulla.

Nyfiken på att läsa resten av boken och få reda på varför visselblåsning kan vara ett värdefullt verktyg för din organisation? Ladda ned e-boken eller beställ ett pappersexemplar från Amazon eller Bokus.

Kontakt:

Gunilla Hadders, medförfattare och senior rådgivare på WhistleB, Whistleblowing Centre
+46 70 214 88 73, gunilla.hadders@whistleb.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.