I ett pressmeddelande den 16 november skriver Transparency International, Sverige: 

Visselblåsning är det mest effektiva verktyget mot korruption. En tredjedel av de tillfrågade svenskarna anser att olika former av rapportering inklusive visselblåsning är det mest effektiva vapnet mot korruption.  Att visselblåsa är ett effektivt verktyg anser också de svarande i Europa och Centralasien. Samtidigt är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier, enligt världens största opinionsundersökning om korruption, Global Corruption Barometer 2016.

Transparency International Sverige konstaterar vidare att skyddet för de som rapporterar om oegentligheter behöver förbättras. Pågående utredningar och kommande nya lagar är alla viktiga steg på vägen.

”En ny svensk lag som ger ett ökar skydd till medarbetare som slår larm träder i kraft vid årsskiftet. Den är ett steg för att skydda medarbetare som flaggar för en misstänkt oegentlighet. Den baserar sig på Europarådets rekommendation från 2016 om skydd för visselblåsare, där första steget är att rapportera internt till arbetsgivaren”, konstaterar Karin Henriksson, delägare i WhistleB.

http://www.transparency-se.org

http://transparency-se.org/TI-Sverige-Pressmeddelande-Hur-ser-svenskar-paa-korruption-16-november.pdf

Den svenska undersökningen är en del av en större kartläggning, genomförd av Transparency International, som täcker 42 länder i Europa och Centralasien och närmare 60 000 personer. Den svenska delen av undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1 000 svenskar under vintern 2015. Det är nio år sedan en liknande studie gjordes i Sverige.

 

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Hur kan jag hjälpa dig?
+

Hej!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss via e-post.

Tack för att du tog kontakt. Vi hör av oss så snart vi kan (under kontorstid centraleuropeisk tid).