Säkert, enkelt och rationellt – är det inte dags att byta till digital visselblåsning?

februari 17, 2020

Sedan jag och Karin drog de första penndragen för WhistleB, har vår vision varit att bli standarden för digitala visselblåsartjänster. Vi såg ett behov på marknaden som behövde fyllas med en flexibel, kostnadseffektiv och modern visselblåsartjänst – en tjänst som erbjuder visselblåsaren högsta möjliga data säkerhet och bästa möjliga skydd för visselblåsaren.

För att nå maximalt nytta är visselblåsarens anonymitet en central del av tjänsten. Visselblåsaren ska känna sig säker på att vara anonym, vilket är en förutsättning för att företaget får information om eventuella missförhållanden. Säkra, teknikbaserade tjänster är vägen framåt för att säkerställa anonymitet genom hela processen, från rapportering, case management, undersökning och avslut.

Digital visselblåsning – visselblåsarens perspektiv

Bortsett från möjligheten att kunna förbli anonym, så är användarvänligheten en viktig aspekt för potentiella visselblåsare, och för den yngre generationen är digital kommunikation en självklarhet.  En digital visselblåsartjänst förenklar den inledande rapporteringen och eliminerar därmed några av de logistiska och psykologiska barriärer som kan förhindra en person från att blåsa i visselpipan.

Hur?

Digitala kanaler kan nås, genom ett användarvänligt gränssnitt, från alla typer av enheter, dygnet runt och från var som helst. Som en konsekvens av detta, behöver visselblåsaren inte oroa sig för var, när och hur de, med fullständig anonymitet, kan rapportera ett missförhållande.

Visselblåsaren guidas genom vår krypterade rapportkanal genom ett enkelt frågeformulär. Direkta frågor tar bort osäkerheten kring vilken information som behöver uppges och reducerar risken för missförstånd.

Vidare kan ett digitalt system sätta visselblåsaren i kontakt med den person eller det team som är utbildat för att hantera rapporterna konfidentiellt, juridiskt korrekt och respekfullt sätt. Det minskar oron och behovet av att försöka få tag i rätt person. Systemet kan också, per automatik, generera en mottagarkvittens så att visselblåsaren inte behöver fundera på om meddelandet kommit fram eller inte. Slutligen, säker mjukvara för översättning kan bäddas in i tjänsten, vilket i en internationell organisation minskar språkbarriärerna.

Digital visselblåsning – case managerns perspektiv

Datasäkerhet är utan tvekan den största fördelen för de ansvariga för visselblåsartjänsten. En digital visselblåsartjänst ökar informationssäkerheten. Ökad effektivitet är en annan fördel då digitalisering minimerar behovet av administration. Allt från beslut i ärendet, prioriteringar, bedömningar, revision, kommunikation med visselblåsaren, dokumenthantering, till utredning, uppladdning och hantering av bevis, online statistik för realtidsuppföljning samt arkivering sker i systemet och är strömlinjeformat till en digital visselblåsartjänst.  Tiden för för hanteringen av en rapport minskas betydligt och hela processen blir effektivare.

Det är också betydelsefullt att ärendehanteringen inte är  beroende av en enskild individ, eftersom all information finns i det digitala systemet och inte i enskild persons mail eller dator.

WhistleB:s lösning fokuserar på att göra det enklare för ansvariga redan innan visselblåsartjänsten lanseras. Tjänsten är enkel att implementera och kräver en begränsad insats före uppstart.  Enkelheten hos en digital visselblåsartjänst gör den både rationell och kostnadseffektiv.

Digital visselblåsning – styrelsens perspektiv

En väsentlig fördel för bolagsstyrelser, med en digital visselblåsartjänst, är hur den stärker transparensen. I ett digitalt system kan allting loggas. Varje rapport, varje åtgärd, vem som har access och vem som har ansvar,  ingenting kan gömmas eller raderas. Det skapar ett förtroende för systemet som man inte får genom icke-digitala kanaler.

Digitala visselblåsartjänster erbjuder också statistik online, som möjliggör analys, t.ex. om trender, typer av missförhållanden, områden med ökad risk, osv. Det ger styrelsen och ledningen insikt i vad som behöver åtgärdas.

Slutligen kan digitala visselblåsartjänster ge styrelsen trygghet i frågan om lagefterlevnad. Det finns idag en signifikat risk för icke-efterlevnad i och med dagens stärkta dataskyddslagar, som t.ex. GDPR inom EU. Eftersom tolkningar av lagar och regler kan inkluderas i den digitala visselblåsartjänsten så kan riskerna minimeras vad gäller efterlevnad och sekretess.

Om vi nu erbjuder allt detta, varför erbjuder vi också ett telefonnummer man kan ringa till 24/7? Det gör vi faktiskt, men vi rekommenderar alla att först och främst använda den digitala visselblåsartjänsten. Idag använder ca 95% av våra kunder rena webblösningar, medan bara 5% lägger till telefontjänsten. Det är en liten del som ständigt minskar.

Våra kunder överväger noga om deras målgrupper och länder verkligen behöver en telefonbaserad lösning, till skillnad mot den säkraste lösningen, vilket alltid är en digital visselblåsartjänst.

En digital tjänst är ett kraftfullt verktyg som förenklar rapportering, strömlinjeformar processer, ökar effektiviteten, stärker transparansen och skapar förtroende.

Vill du veta mer om våra digitala visselblåsartjänster?

Kontakt:
Gunilla Hadders
Grundare och partner, WhistleB.
070-214 88 73
gunilla.hadders@whistleb.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.