WhistleB: Ny EU-överenskommelse ger ytterligare skydd för visselblåsare

mars 13, 2019

EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna har den 12 mars i Strasbourg enats om nya EU-regler för skydd av visselblåsare som avslöjar överträdelser av EU-lagstiftningen. WhistleBs grundare Gunilla Hadders och Karin Henriksson ser detta beslut som en bekräftelse på det företaget har arbetat för sedan starten 2011. 

” Utan högsta möjliga dataskyddsnivå är det omöjligt att skapa förtroende för visselblåsartjänsten, och då kommer våra kunder inte att få in de rapporter som är viktiga för dem. Den känsliga information som kommer in genom en visselblåsarkanal ska skyddas För oss som agerar inom EU betyder detta att alltid se till att hålla tjänsten uppdaterad enligt de senaste dataskyddstrenderna.” säger Gunilla Hadders.

I ett pressmeddelande från EU-kommissionen meddelas att de ”nya reglerna täcker stora områden av EU-lagstiftningen, inklusive penningtvätt och företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnsäkerhet. EU-länderna kan dessutom utvidga dessa regler till andra områden. EU-kommissionen uppmanar dem att införa ett omfattande skydd av visselblåsare, baserat på samma principer:

  1. Tydliga rapporteringsrutiner och skyldigheter för arbetsgivare: Genom de nya EU-regler för skydd av visselblåsare införs ett system med säkra rapporteringskanaler, både inom organisationer och till myndigheterna.
  2. Säkra rapporteringskanaler: Visselblåsare uppmuntras att först rapportera internt, om den aktuella överträdelsen kan tas om hand effektivt inom den egna organisationen och det inte finns någon risk för repressalier. De kan också rapportera direkt till de behöriga myndigheterna om de tycker det är lämpligt med tanke på de aktuella omständigheterna. Visselblåsare kan dessutom, om inga åtgärder vidtas efter rapportering till myndigheterna, om det finns en överhängande eller uppenbar fara för samhällsintressen, eller om rapportering till myndigheterna inte skulle fungera, t.ex. därför att myndigheterna handlar i samförstånd med den som begått brottet, gå till media för publicering. Detta kommer att skydda visselblåsare när de utgör källor för undersökande journalistik.
  3. Förebyggande av repressalier och verksamt skydd: Reglerna kommer att skydda visselblåsare mot uppsägning, degradering och andra former av repressalier. Nationella myndigheter kommer nu också att behöva informera allmänheten om de rutiner som gäller för visselblåsning och vilket skydd som finns. Visselblåsare kommer även att få rättsligt skydd.”

Idag har endast tio (Sverige, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Slovakien och Storbritannien) av medlemsländerna ett adekvat visselblåsarskydd.

I pressmeddelandet uttalar sig Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet: ”Dieselgate, Panamadokumenten och Cambridge Analytica har visat oss hur visselblåsarna bidrar till att avslöja olaglig verksamhet som skadar både samhällsintressen och vår allmänna välfärd. Vi måste stödja och skydda dessa modiga människor som drar fram olagligheter i ljuset. Jag är glad att vi nått fram till ett balanserat system som uppmuntrar arbetsgivare att lösa problem internt, men som också ger möjlighet för visselblåsare att vända sig till offentliga myndigheter utan rädsla för repressalier.

Vad händer nu?

Den preliminära överenskommelse om nya EU-regler för skydd av visselblåsare måste nu godkännas formellt av både Europaparlamentet och rådet.

WhistleB erbjuder sin flerspråkiga visselblåsartjänst, som grundar sig på EUs personuppgiftslagstiftning, GDPR i tre olika tjänstepaket för att möta den europeiska marknadens behov av visselblåsartjänster. ”Vi är mycket tacksamma över att få arbeta för transparens och mot korruption och andra oegentligheter i EU” konstaterar Karin Henriksson.

WhistleB kommer att publicera sin årliga kundstudie om visselblåsning i företag och organisationer. Anmäl ditt intresse att delta i webinariet den 9 april kl 10 (CET).

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.