Ny rapport: Visselblåsning i Europa

januari 4, 2022

EU:s visselblåsardirektiv trädde i kraft i december 2021. Hur ser då attityden till visselblåsning ut i Europa? Och hur väl förberedda är företagen på de nya reglerna? Har företagen rätt processer och  rapporteringskanaler på plats för att odla en positiv visselblåsarkultur? Vilken roll kan tekniken spela för att öka effektiviteten och säkerheten kring visselblåsning?

WhistleB:s moderbolag NAVEX Global har följt 2 250 personer i nio europeiska länder för att få insikt i kulturellt betingade aspekter och åsikter kring visselblåsning på arbetsplatsen samt för att få svar på några av de vanligaste frågorna: 

  • Hur mycket varierar beredskapsnivån med avseende på EU-direktivet mellan olika länder?
  • Är toppchefernas övertygelse om att de kan skydda visselblåsare motiverad?
  • Ska visselblåsare kompenseras ekonomiskt?
  • Hur säkra är europeiska arbetstagare på att EU-direktivet kommer att skydda dem mot repressalier?
  • Vad säger din organisations inställning till visselblåsning om kulturen i organisationen?
  • Hur påverkas visselblåsning i dessa tider av distansarbete?

Ladda ned den kostnadsfria rapporten, Whistleblowing in Europe, genom att klicka här: https://bit.ly/3rOqGIA


Kontaktinformation:

Karin Henriksson, grundande delägare och senior konsult på WhistleB 
karin.henriksson@navexglobal.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.