Till vänster: Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet. Till höger: Gunilla Hadders, grundare av WhistleB. Foto: Lars Jansson/Markus Schreiber/Pressbild

För första gången blir företag inom EU med fler än 50 anställda tvungna att erbjuda interna kanaler för rapportering av missförhållanden.
”Personal som blåser i visslan ska vara skyddade. Det är viktigt att våga larma”, säger Gunilla Hadders, grundare av WhistleB.
Det nya EU-direktivet väntas klubbas igenom nu i oktober och träda i kraft inom två år. Gunilla Hadders, vars bolag är en global leverantör av visseblåsartjänster, kallar det för en ”markant” förändring i lagstiftningen.
”Jag välkomnar den ökade säkerheten för visselblåsare. Nu blir det lättare att snabbt upptäcka missförhållanden”, säger hon.
Enligt de nya skrivningarna måste företag med fler än 50 anställda erbjuda interna kanaler för rapportering av missförhållanden. Lagen syftar även till att skydda anställda från repressalier vid rapportering av brott som bryter mot EU:s lagar.
Gunilla Hadders anser att det är ett i grunden bra direktiv som snart ska klubbas, men menar att det har sina brister när det kommer till visselblåsarens anonymitet.
”Företagen uppmuntras erbjuda anonymitet, men det är inte ett krav. Som vi ser det är anonymitet avgörande för att personer ska våga säga till om missförhållanden.”
Hon är också kritisk till att personer som rapporterar om trakasserier inte får tillräckligt skydd.
”Eftersom lagen inte är tillräcklig uppmuntrar vi företag att ta med det i sitt arbete när de jobbar med visselblåsning.

Enligt Di:s rankning Hållbara bolag 2019 ökar medvetenheten kring betydelsen av ett visselblåsarsystem snabbt. I fjolårets undersökning var det 62 procent av bolagen som i officiell redovisning lyfte upp och exemplifierade hur systemet för visselblåsarsystemet är uppbyggt i den egna organisationen – att jämföra med 78 procent i år.
”Det är väldigt positivt. Vi hoppas att den trenden förstärks ytterligare”, säger Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt ordförande i Hållbara bolags rådgivande kommitté.
Hon påpekar att risken för framtida korruptionsskandaler aldrig kan elimineras fullt ut, men att ett välfungerande antikorruptionsarbete minskar risken för uppkomst av korruption:
”Dessutom minimerar det ‘skadorna’ från korruptionsskandaler”, säger hon.
Bankerna sticker ut som den bransch där samtliga som ingår i rankningen har rapporterat att de har ett system och hur detta ser ut. På motsatt skala – där inte ens hälften rapporterat på ett tillfredsställande sätt – finns investmentbolagen.
”Med tanke på alla de skandaler vi sett inom banksektorn så är det här ett område som de utvecklat mycket under senare tid. Antikorruption har seglat högt upp på bankernas agendor”, säger Susanne Arvidsson.

Gunilla Hadders påminner om att ett gott skydd för visselblåsare inte bara skyddar enskilda individer – utan också minimerar affärsrisken.
”Om du får din personal att våga larma när den misstänker missförhållanden kan många oegentligheter och stora kostnader undvikas.”

JENNY STIERNSTEDT

Hur kan jag hjälpa dig?
+

Hej!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss via e-post.

Tack för att du tog kontakt. Vi hör av oss så snart vi kan (under kontorstid centraleuropeisk tid).