Vanliga frågor om EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare

december 3, 2019

Hur förbereder sig företagen för att hantera EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare? Det omfattande direktivet som innebär nya rättsliga skyldigheter för samtliga företag inom EU med 50 eller fler anställda trädde i kraft i oktober 2019. Sedan dess har vi på WhistleB sett en ökning av förfrågningarna från företag som vill veta vad direktivet innebär för dem och deras visselblåsarlösningar. Utifrån förfrågningarna verkar det som att det är de juridiska avdelningarna som ansvarar för arbetet med att uppfylla bestämmelserna i direktivet, men även representanter från personalavdelningar, affärsetik/hållbarhet och interna revisionsavdelningar kontaktar oss med sina frågor.

På en övergripande nivå innebär EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare en förändring av synen på visselblåsare som i viss utsträckning redan hade börjat. Man börjar nu allt mer att förstå vikten av visselblåsares agerande för att kunna förebygga ett skadligt beteende. Det nya direktivet har inrättats för att uppmuntra människor att anmäla oegentligheter och för att skydda dem som gör detta.

Vi som arbetar på WhistleB är tillsammans med våra kunder vana vid det här arbetssättet, men för många andra företag innebär EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare att de måste se över hur de använder visselblåsning som en del av arbetet med uppförande och etik inom företaget. Kanske kommer företagen också snart att inse att det inte är bara smart att ha en fungerande visselblåsarlösning, utan att det är ett måste för de som vill leva upp till sina uppförandekoder.

Här nedan har vi samlat vanliga frågor om det nya EU-direktivet för skydd av visselblåsare och hur vår visselblåsarlösning kan hjälpa företagen att uppfylla bestämmelserna i det.

1. Vilka skyldigheter har vi enligt EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare?
Om företaget har 50 anställda eller fler måste det finnas en visselblåsarkanal. Men det räcker inte.

2. Vilken typ av missförhållande kan våra anställda rapportera om för att de ska skyddas av EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare? Ingår trakasserier och diskriminering?
Enligt EU:s direktiv för skydd av visselblåsare kommer dessa personer att kunna rapportera om många olika typer av oegentligheter och samtidigt vara skyddade från att drabbas av repressalier. Sådana oegentligheter inkluderar arbetsmiljö, hälsa, konsumentsäkerhet, offentliga finanser, penningtvätt, företagsbeskattning och dataskydd.

3. När måste visselblåsarlösningen finnas och användas i verksamheten?
Det beror på företagets storlek och var verksamheten finns, men man har mellan två och fyra år på sig att uppfylla bestämmelserna i direktivet.

4. Vi är ett multinationellt företag, hur kan vi hålla oss uppdaterade med de nationella riktlinjerna för EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare under de kommande två åren?
Ett sätt att hålla sig uppdaterad är att läsa informationen på WhistleB:s webbplats om EU:s direktiv för skydd av visselblåsare https://whistleb.com/eu-whistleblower-protection-directive/

5. Vilken typ av visselblåsarlösning behövs för att uppfylla EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare? Måste den vara både webbaserad och telefonbaserad?
EU:s direktiv för skydd av visselblåsare anger inte om rapporteringskanalen ska vara webbaserad eller telefonbaserad.

6. Hantering av rapportering om missförhållanden – resurser som krävs enligt EU:s direktiv för skydd av visselblåsare
EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare innebär att företagen måste utse en opartisk person eller avdelning som har kompetensen som krävs för att kunna följa upp och hantera visselblåsarrapporter. Vad innebär det i praktiken?

7. Hur kan lösningen från WhistleB hjälpa oss att uppfylla kraven i det nya EU-direktivet för skydd av visselblåsare?
Visselblåsarlösningen från WhistleB har många funktioner som kan hjälpa företagen med omfattande lösningar för att uppfylla kraven i det nya EU-direktivet för skydd av visselblåsare.

8. Följer visselblåsarlösningen från WhistleB all gällande lagstiftning?
Ja, lösningen från WhistleB överensstämmer med EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare och annan lagstiftning.

9. Kan lösningen från WhistleB användas av våra externa aktörer?
Ja. Det nya direktivet skyddar inte bara de anställda som vill rapportera missförhållanden utan även externa visselblåsare som rapporterar om händelser som rör olaglig verksamhet som bedrivs av anställda i organisationen.

10. Hur snabbt kan lösningen från WhistleB implementeras?
WhistleB har en startklar lösning som snabbt kan tas i drift om kunden så önskar.

11. Har visselblåsarlösningen från WhistleB stöd för en telefonkanal för rapportering?
Ja. Vår lösning är främst webbaserad, men det finns telefonbaserade visselblåsarfunktioner som kan väljas till i tjänsten.

12. Vad kostar visselblåsarlösningen från WhistleB?
Vår lösning kan anpassas helt och hållet efter kundernas behov, beroende på vilka behov som finns i organisationen.

13. Vi använder redan visselblåsarlösningen från WhistleB, uppfyller vi då kraven enligt det nya EU-direktivet för skydd av visselblåsare? Hur kan WhistleB bidra?
De goda nyheterna är ni redan bör ha det mesta som krävs för att uppfylla kraven enligt EU-direktivet för skydd av visselblåsare. Det saknas förmodligen bara några enkla åtgärder.

14. På vilket sätt har ni hjälpt andra företag att uppfylla kraven i det nya EU-direktivet för skydd av visselblåsare?
Eftersom direktivet är så nytt har vi inte några referensärenden ännu. Det går dock bra att besöka vår webbplats för att läsa andra referensärenden från våra kunder.

Om ni vill ha mer detaljerad information om vårt system, som hur startsidorna fungerar eller vill se exempel på frågeformulär så ger vi gärna en kostnadsfri demonstration…

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.