Lansering av WhistleB:s visselblåsarhandbok för företagsledare och företagsstyrelser

juli 7, 2020

Denna månad kommer vi att lansera en ny visselblåsarhandbok för företagsledare och företagsstyrelser: En praktisk guide till att inrätta en visselblåsarlösning som gör kunder och medarbetare nöjdare. Visselblåsarhandboken innehåller praktiska råd till företagsledare och företagsstyrelser om hur man inrättar och handhar en visselblåsarlösning korrekt och effektivt. En tjänst som stöder hållbara vinster och som ökar kundernas förtroende.

I denna intervju berättar medförfattarna och WhistleB:s medgrundare Gunilla Hadders och Karin Henriksson om några av de viktigaste idéerna i visselblåsarhandboken som företagsledare och företagsstyrelser kan ha nytta av.

 

Handboken kommer när ett nytt EU-direktiv medför enorma förändringar på marknaden. Alla företag i Europa med fler än 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Denna handbok innehåller enkla och praktiska råd för att införa ett sådant system säkert och på ett positivt sätt. Men hur ska företagsstyrelser och företagsledare kunna se till att kanalen används och att de verkligen får in sådana viktiga rapporter?

”Mitt råd är att vara tydlig med syftet med visselblåsarlösningen. Att berätta varför den är nödvändig. Förklara hur viktigt det är att göra det rätta, även ur affärssynpunkt. Det är nödvändigt att företagsledningen slår an rätt ton för att skapa förtroende för visselblåsarsystemet. Det är tvunget för att man ska få in rapporterna som är så viktiga för företaget. Och glöm inte att göra systemet så tillgängligt, användbart och enkelt som möjligt att lämna in en rapport i”, säger Gunilla Hadders.

”Förklara dessutom att visselblåsaren får vara anonym och att visselblåsare som avslöjar vilka de är inte riskerar att råka illa ut”, fortsätter Karin Henriksson. ”Det är nödvändigt att veta att visselblåsarsystemet är säkert och att processen är noga genomtänkt om man ska få in verksamhetskritiska rapporter.”

 

Alla har vi läst i medierna om incidenter som har kommit till allmänhetens kännedom, trots att företagen i fråga har infört ett visselblåsarsystem. Vad anser ni om det?

”Det handlar om förtroende. Medarbetarna måste lita på systemet och rutinen för att hantera rapporterna. Vi har märkt att det är ytterst viktigt att utse ett kvalificerat team som tar emot rapporter. Teamet bör bestå av riktiga proffs: personer med stor integritet, som åtnjuter stort förtroende och som kan hantera mycket känsliga fall. En tumregel är ett ha ett litet team med olika kompetensområden. Rollomfånget stärker teamets integritet”, säger Karin Henriksson. ”Och vi kan inte nog betona hur viktigt det är att hantera känslig information säkert. Säkerheten får aldrig underskattas.”

”Digitalisering är en annan viktig aspekt”, tillägger Gunilla Hadders. ”Ett digitalt visselblåsarsystem minskar informationssäkerhetsriskerna markant. Riskerna minimeras om uppgifterna finns i den digitala visselblåsarlösningen under hela den tid ärendet handläggs och inte hamnar i någons inkorg eller dator. Det är nog så viktigt. Det finns en annan fördel med att använda ett digitalt rapporterings- och ärendehanteringssystem. Strukturen och de automatiserade rutinerna stöder säkerheten och gör att en rapport går att hantera snabbare, och det effektiviserar processen.”

 

I visselblåsarhandboken beskriver ni värdet ur marknadsperspektiv. Ni säger att en visselblåsarlösning stärker företags hållbarhetsprofil och medarbetarnas och kundernas förtroende. Det är positiva effekter av visselblåsande som företagen kanske inte alltid överväger. Vad har ni för erfarenheter av detta?

”Först och främst minimerar företagen sina affärsrisker, eftersom visselblåsarlösningen har preventiv inverkan. Om en incident ändå inträffar kan företaget agera snabbt. Men det är även sant att förtroendet för ett företag kan öka om dess styrelse tydligt visar att de har vidtagit åtgärder för hållbara och etiska affärer. Det gör både medarbetare och kunder nöjdare”, säger Gunilla Hadders.

”Men det kräver att man pratar om visselblåsarlösningen. Man måste poängtera att man tänker göra det rätta. Berätta för kunderna att visselblåsarsystemet har införts. Kunderna är i samma båt – de behöver se till att den egna värdekedjan fungerar hållbart”, tillägger Gunilla Hadders.

”Sist men inte minst är det helt nödvändigt att företagets styrelse visar engagemang och tar till sig resultaten. Styrelsen måste analysera resultaten och övervaka dem hela tiden. Visselblåsarsystemet kan alltså göra det lättare att inhämta extremt viktig information om organisationen. Utöver varningar om allvarliga incidenter som måste hanteras direkt, utgör visselblåsarsystemet en effektiv hälsokontroll”, säger Karin Henriksson sammanfattningsvis.

Ladda ned e-boken eller beställ boken exempelvis på Amazon eller Bokus.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.