Kraftig ökning av visselblåsare i Corona-tider

juni 23, 2020

Sedan Coronoaviruset började sprida sig i världen har antalet larm från visselblåsare ökat i Europa. Mellan januari och maj har den svensk-europeiska leverantören av visselblåsarfunktioner, WhistleB, noterat en uppgång med hela 40 procent.

I snitt räknar WhistleB att det genereras drygt två visselblåsarrapporter per 1 000 anställda under ett normalt år. Totalt sett leder ungefär 60 procent av dessa till utredning och åtgärder. Men de senaste månaderna har det skett ett trendbrott i antalet anmälningar.

– Vi har i samtal med våra kunder, cirka 500 företag, sett en kraftig ökning av larm i flera europeiska länder, från cirka 750 till 1 000. En majoritet av larmen handlar om att företag inte följer myndigheternas rekommendationer om distansarbete – att man ska stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi ser att det hos visselblåsare finns en utbredd rädsla för smittspridning, trakasserier och för att förlora jobbet om man inte lyder. Det kan också handla om att man inte har underlättat för kunder att hålla fysisk distans, säger Gunilla Hadders, en av grundarna till WhistleB.

Gunilla Hadders och Karin Henriksson, Strategiska rådgivare och grundare av WhistleB

Visselblåsningsfunktionen handlar om att kunna förebygga och hantera oegentligheter som exempelvis mutor, korruption, sexuella trakasserier, risker för hälsa och säkerhet hos kunder och personal. Enligt nya EU-regler som börjar gälla 2021 måste alla företag med mer än 50 anställda skaffa denna rapporteringskanal.

– Majoriteten av alla företagen saknar i dag visselblåsarfunktion. Nu blir de tvungna att skaffa ett effektivt skydd mot incidenter som annars skulle kunna få allvarliga konsekvenser, både när det gäller pengar och försämrat anseende. Styrelser och ledningar får snabbt information som de kan agera på och medarbetare slipper riskera konsekvenser för att de rapporterar olika typer av missförhållanden. Vi har sett flera exempel på händelser som har kunnat hindras och åtgärdats med hjälp av visselblåsare, säger Karin Henriksson, den andra grundaren till WhistleB och fortsätter:

– Det är befogat att känna rädsla när man går in på känsliga område så det viktigaste med en sån här tjänst är att användarna känner sig säkra på att de kan förbli anonyma. Det handlar ofta om frågor som man inte vill vara i närheten av.

För att hjälpa företag som nu står inför EU-direktivet att implementera ett visselblåsarsystem har WhistleB tagit fram en handbok. Tanken är att den ska hjälpa ledningen och styrelsen att undvika de vanligaste fallgroparna och vara till stöd under processen.

WhistleB har funnits sedan 2011 och är ett svenskt bolag med expertis inom digitala visselblåsartjänster. Företaget ingår i det globala complianceföretaget Navex Global och har nära 500 kunder, främst i Europa, som använder tjänsten globalt.

För mer information:

Gunilla Hadders, grundare, WhistleB, Whistleblowing Centre
Tel: +46  70 214 88 73
Mejl: Gunilla.Hadders@whistleb.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.