Julhälsning från WhistleB: Utvecklingen av visselblåsarfunktioner under 2020

december 29, 2020

Hur sammanfattar man ett år som 2020? Trots den tunga period vi nu genomgår vill vi fokusera på det positiva ur ett visselblåsarperspektiv – men först vill vi säga tack! Tack till våra kunder för att de fortsätter att förlita sig på vår visselblåsarfunktion; till våra engagerade medarbetare som alltid strävar efter att tillhandahålla utmärkt produktrådgivning och servicenivå; och till våra leverantörer och partner för att de hjälper oss och vårt team att prestera.

Det har faktiskt hänt en del positiva saker i visselblåsarvärlden under 2020. Vi presenterar en del av dem med förhoppning om att de ska vara till nytta i din planering av visselblåsarfunktioner inför 2021.

  • Företagen stärker sin hållbarhetsprofil genom visselblåsning – det kan du också göra: Visselblåsarfunktionen har kommit att bli ett värdefullt verktyg som bidrar till hållbara affärer och hållbar lönsamhet. Med en visselblåsarfunktion kan den anställde göra sig hörd och på ett säkert sätt lyfta misstankar om oegentligheter. Därigenom kommer saker som är oacceptabla för företaget, och skadliga för samhället, fortare till din kännedom. Bra för människor, bra för samhället, bra för hållbara affärer. Integrera därför din visselblåsarfunktion från WhistleB i din externa och interna kommunikation för att visa intressenter, anställda, kunder och andra att även du tar etiska spörsmål på allvar.
  • Investerare är intresserade av visselblåsning:  Kanske är detta en av anledningarna till det växande intresset för visselblåsarfunktioner i investerarvärlden. Vi blir allt oftare kontaktade av investmentbolag som vill implementera visselblåsarfunktionen i hela sin företagsportfölj. Detta är särskilt glädjande eftersom dessa företag driver marknaden till förändring. Vi tror också att den ökade medvetenhet hos dem är ett tecken på att man vill ha mer transparens och starkare fokus på etiska affärsmetoder.
  • WhistleB följer EU:s direktiv om skydd av visselblåsare: Det nya direktivet träder i kraft i december 2021, och vi kan försäkra våra kunder om att WhistleB redan uppfyller nödvändiga kvalitets- och funktionskrav. Funktionen lever upp till kraven om att garantera visselblåsarens anonymitet; bekräfta visselblåsarrapporter inom sju dagar samt tillhandahålla uppföljande information inom tre månader. Vidare är vår visselblåsarfunktion GDPR-kompatibel i linje med kraven i EU-direktivet. Kunduppgifter lagras i krypterat format inom EU och får bara lämnas ut till personer som kunderna specifikt angivit. Under 2021 kommer alla EU-länder att offentliggöra sina lokala versioner av direktivet och WhistleB kommer naturligtvis att övervaka utvecklingen inom den nationella lagstiftningen i Europa mycket noga. Våra riktlinjer och vårt system kommer att uppdateras på motsvarande sätt.
  • Går det att hantera visselblåsarärenden och -kommunikation på ett bättre sätt? Detta kan du få reda på i WhistleB:s handbok om visselblåsning, som vi publicerade i mitten av året. ABC-guiden för att etablera en visselblåsarfunktion som ökar kund- och medarbetarnöjdheten har tagits fram för styrelser och ledningsgrupper på företag. Visselblåsarhandboken innehåller praktiska råd till företagsledare och företagsstyrelser om hur man inrättar och handhar en visselblåsarfunktion korrekt och effektivt. I handboken finns kapitel som tar upp datasäkerhet, resurser, ärendehantering, juridiska aspekter, kultur m.m.
  • Ett år med nya ägare och nya kolleger i WhistleB-teamet: I slutet av förra året gick WhistleB ihop med NAVEX Global som är branschledande inom mjukvara för risk- och efterlevnadshantering. Under hela 2020 har vi fortsatt att arbeta som det hängivna och erfarna team vi är, och har dessutom fått förstärkning i form av flera nya kolleger. Vi har kunnat fokusera på att finnas där för våra kunder, och vi tror att kombinationen NAVEX och WhistleB gör att vi kan erbjuda den säkraste och mest prisvärda digitala visselblåsarfunktionen på marknaden.

2021 blir fortsatt turbulent. Kravet på distansarbete kommer att sätta företagskulturer på prov och bidra till ökad osäkerhet, så att erbjuda medarbetarna ett säkert sätt att ventilera sin oro – även på distans – kommer att vara viktigare än någonsin. Oavsett vilken situation du befinner dig i vill vi önska dig en god jul och ett gott nytt år i hälsans tecken, och ser fram emot att samarbeta med dig 2021.

Gunilla Hadders and Karin Henriksson

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.