Fördelarna med WhistleB:s partnerprogram

november 10, 2020

Vilka fördelar ser Bech-Bruun, som hör till Danmarks ledande advokatbyråer, med WhistleB:s partnerprogram? I den här intervjun förklarar Lise Lauridsen, en av Bech-Bruuns Köpenhamnsbaserade samarbetspartner, varför denna nytänkande advokatbyrå anser att WhistleB:s visselblåsarsystem kan ge mervärde åt deras kunder.

”Som jag ser det har WhistleB lyckats skapa ett oerhört säkert system, och samtidigt gjort en avancerad lösning användarvänlig. Det var en avgörande faktor när vi valde WhistleB framför andra leverantörer.”

1. Berätta lite om Bech Bruun.

Bech-Bruun är en av Danmarks ledande advokatbyråer, med kontor i Köpenhamn, Århus, New York och Shanghai. Byrån har över 500 skickliga, engagerade och specialiserade medarbetare som levererar tjänster över ett brett spektrum i den danska företagssektorn, till den offentliga sektorn och till globala företag. Bech-Bruun erbjuder juridiska tjänster på alla handelsrättsliga områden.

2. I fråga om tjänstefel, vilka är de största svårigheter som era kunder brottas med för närvarande, eller kommer att ställas inför under de kommande åren?

På den senaste tiden har en rad fall som rör bristfällig förvaltning och förskingring av offentliga medel uppmärksammats. Jag tror inte att vi har sett det sista av det. Dessutom ökar allmänhetens medvetenhet om oetiskt agerande, och det kommer att vara en viktig fråga framöver. 

3. Hur tror du att marknaden för visselblåsartjänster kommer att se ut de närmsta åren?

Genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv kommer förstås att inverka enormt på marknaden för visselblåsartjänster. Men jag tror ändå inte att laglydighet kommer vara den enda drivkraften. I medierna rapporteras regelbundet om visselblåsarfall, och den senaste tiden har vi sett allt fler skildringar av oetiskt agerande på arbetsplatsen. Företagen kommer att behöva verktyg för att komma till rätta med sådant beteende, och då är en visselblåsarlösning det självklara valet. 

Jag tror att marknaden utvecklas i två riktningar. Vissa organisationer kommer att skaffa ett visselblåsarsystem i rent efterlevnadssyfte, medan andra ser det som ett redskap för att aktivt motverka tjänstefel och dåligt beteende. Även om dessa två syften skiljer sig mycket åt, tror jag att offentliga och privata företag i stort sett har samma behov. De vill ha en säker och okomplicerad lösning till ett rimligt pris. Det är inte många företag som är stora nog att vilja satsa resurser på att själva utveckla en visselblåsarlösning – därför kommer de flesta välja att lägga ut uppgiften på entreprenad.  

4. Vilka visselblåsningsrelaterade tjänster erbjuder ni era kunder i nuläget?

Vår tjänst, Safe2Whistle, bygger på WhistleB:s plattform. Kombinationen av en plattform av toppkvalitet och vår egen expertis ger kunderna en helhetslösning för visselblåsning. Vi erbjuder olika paketlösningar som skräddarsys för att passa den enskilda kunden perfekt. 

I tjänsten ingår bland annat 

  • ett förslag till visselblåsningspolicy 
  • riktlinjer för att hantera visselblåsarrapporter 
  • efterlevnad av GDPR 
  • analys av klagomål och bedömning av tillförlitligheten hos utredningens resultat 
  • löpande juridisk rådgivning 
  • juridisk utredning. 

5. EU:s visselblåsardirektiv väntas leda till en ökad användning av visselblåsarsystem runtom i Europa, men hur tror du att era kunder mer allmänt kan vinna på att efterleva den nya lagstiftningen?

Det faktum att många privata och offentliga företag redan har en visselblåsarlösning, trots att det inte krävs enligt lag, talar för värdet av att ha en sådan. Vi ser minst fyra stora fördelar för våra kunder med en visselblåsarlösning: 

  1. Oönskat beteende upptäcks. Om anställda och samarbetspartner får ett sätt att säga ifrån utan att behöva oroa sig för påföljder, är det troligare att du upptäcker och kan reagera på oönskat beteende innan det eskalerar ytterligare. 
  2. Företagets rykte skyddas. Genom att ge visselblåsaren möjlighet att rapportera händelser till organisationen, kan privata och offentliga bolag skydda sitt rykte och undvika negativ uppmärksamhet i medier.  
  3. Tjänstefel föregrips. Genom att ge starka signaler om att företaget gör vad man kan för att bekämpa tjänstefel och dåligt beteende kanske medarbetarna avskräcks från sådant agerande.
  4. Det lockar medarbetare. Allt fler anställda säger ifrån och uppmärksammar omgivningen på otrygga arbetsmiljöer. En visselblåsarlösning garanterar inte att så sker, men den sänder en tydlig signal till medarbetarna om att organisationen gör sitt bästa för bekämpa tjänstefel och dåligt beteende och för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. 

6. Varför är det ett bra läge för er nu att inleda samarbete med en leverantör av visselblåsarsystem? 

EU-direktivet innebär att så gott som alla våra kunder kommer att behöva en visselblåsarlösning. Vi har också upplevt ett ökat intresse för rådgivning i fråga om visselblåsartjänster. Nu när datumet för genomförande närmar sig kommer efterfrågan att öka betydligt, och när den gör det vill vi ha ett stabilt samarbete och rätt processer på plats, så att vi kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.  

7. Vad förväntar ni er av samarbetet med WhistleB?

En visselblåsarlösning ska vara enkel, smidig och säker för både visselblåsaren och våra kunder. Genom samarbetet med WhistleB får vi den plattform vi behöver för att erbjuda kunderna en sådan lösning. Vi är övertygade om att vi, tack vare detta samarbete, kan hjälpa kunderna att inte bara efterleva lagstiftningen, utan också tillföra mervärde till sin verksamhet med visselblåsarlösningen.  

8. Varför valde ni just WhistleB som partner?

Som jag ser det har WhistleB lyckats skapa ett oerhört säkert system, och samtidigt gjort en avancerad lösning användarvänlig. Det var en avgörande faktor när vi valde WhistleB framför andra leverantörer. Eftersom en stor del av arbetet med att hantera lösningen görs av oss, behöver våra kunder sällan använda systemet. Därför är användarvänligheten väldigt viktig för oss, och där anser jag att WhistleB har lyckats. Användarvänlighet är även oerhört viktigt för visselblåsaren. Om systemet är för komplicerat riskerar man att gå miste om viktig information från visselblåsare.  

9. Kan du ge exempel på en framgångshistoria, där ni har erbjudit kunden en helhetslösning för visselblåsning med hjälp av WhistleB:s partnerprogram?

Vi kontaktades av en kund som ville inrätta ett visselblåsarsystem. Vi hjälpte kunden att utforma en visselblåsarpolicy och riktlinjer för att hantera rapporter och upprätta en plattform. Kunden var väldigt nöjd med att plattformen var så användarvänlig. Under en produktdemo sa kunden lättat: ”Äntligen en programvara som jag faktiskt kommer kunna använda.” Vi ska övervaka deras visselblåsarlösning, vilket betyder att de knappt använder några resurser för drift och hantering av den.   

”Under en produktdemo sa kunden lättat: ”Äntligen en programvara som jag faktiskt kommer kunna använda.”

Om du vill veta mer om fördelarna med WhistleB:s partnerskapsprogram och ta reda på om det passar din organisation, kan du gå in på webbsidan för programmet eller kontakta oss direkt.

Jan Tadeusz Stappers, LL.M., juridisk rådgivare inom europeisk dataskyddslagstiftning (CIPP/E)

Chef för partnerskapsutveckling

jan.stappers@whistleb.com

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.