FläktGroup använder WhistleB:s visselblåsarsystem på 18 språk

november 1, 2021

I slutet av 2020 valde FläktGroup, den europeiska marknadsledaren inom energieffektiva ventilationslösningar för inomhusmiljöer, WhistleB:s visselblåsarsystem som ett led i arbetet med att upprätthålla ett transparent företagsklimat och hög affärsetik. 

FläktGroup förser sina kunder med förbättrad luftkomfort och välbefinnande genom lösningar och service för luftbehandling, luftflöde, luftfiltrering, luftdistribution, lufthantering, luftkonditionering och uppvärmning. Koncernen har sitt huvudkontor i Tyskland med verksamhet i 65 länder i hela världen och 3 500 anställda.

I den här korta intervjun förklarar Carolin Fischer FläktGroups Export Control Officer/ Compliance Officer varför och på vilket sätt företaget använder WhistleB:s visselblåsarsystem.

”Från ingående av avtal till implementering av visselblåsarverktyget på FläktGroup har WhistleB:s kundservice varit rakt igenom enastående.” Carolin Fischer Export Control Officer/ Compliance Officer, FläktGroup.

Varför passar WhistleB särskilt bra för ert företags behov? 

Att uppträda på ett rättvist och etiskt sätt är av central betydelse för FläktGroup. Genom att införa ett visselblåsarverktyg ville vi erbjuda våra anställda ett anonymt sätt att rapportera olagligt eller oetiskt beteende. WhistleB:s visselblåsarsystem var den optimala lösningen för detta ändamål.

Hur använder ni WhistleB:s visselblåsarsystem på ert företag?  

Vi använder visselblåsarsystemet i hela koncernen. Startsidan för visselblåsarsystemet nås via FläktGroups webbplats och finns på 18 språk för våra anställda, men även externa parter.

Vad är det bästa med systemet? 

Att kommunikationen mellan visselblåsaren och vårt visselblåsarteam inte hindras av språkbarriärer. Detta tack vare den inbyggda översättningsfunktionen i verktyget från eller till många olika språk. På så sätt kan alla som vill rapportera något uttrycka sig på sitt modersmål. Vårt visselblåsarteam svarar också på den rapporterande personens modersmål. Kommunikationsproblemen kan därmed reduceras till ett minimum, vilket är en stor fördel i vårt globala företag där information kan komma från många delar av världen.

Hur upplever ni det stöd ni fått från WhistleB?

Från ingående av avtal till implementering av visselblåsarverktyget på FläktGroup har WhistleB:s kundservice varit rakt igenom enastående. WhistleB implementerade dessutom snabbt och effektivt ändringsönskemål från vår sida. Vi känner att vi fått vägledning och stöd genom hela processen.

Mer information om WhistleB:s visselblåsarsystem finns på Premium – WhistleB.


Kontaktinformation:

Karin Henriksson, grundande delägare och senior konsult på WhistleB 
karin.henriksson@navexglobal.com
0704-44 32 16

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.