Film: Vad innebär den nya visselblåsarlagstiftningen i Sverige?

september 10, 2021

Den 29 september förväntas Sveriges riksdag rösta om lagförslaget till den nya visselblåsarlagstiftningen i Sverige. Lagförslaget innebär att svenska verksamheter som har minst 50 anställda behöver införa ett visselblåsarsystem.

Hur kan man förbereda sig? Vad innebär lagen i praktiken för verksamheten? 

Syftet med denna film är att hjälpa dig på traven. Filmen är en intervju med Rebecka Thörn advokat och delägare på advokatfirman Delphi, och Karin Henriksson medgrundare av visselblåsarplattformen WhistleB, som nu är en del av Navex Global. Rebecka har arbetsrätt som sitt specialområde och hjälper en rad klienter med att hantera och utreda deras visselblåsare ärenden. Inom WhistleB har Karin byggt en säker teknisk visselblåsarplattform som hjälper verksamheter att ta emot visselblåsarärenden och efterföljer kraven i den nya visselblåsarlagstiftningen i Sverige.

I filmen ser du Karin och Rebecka diskuterar frågor såsom:

  1. Hur skiljer sig den svenska lagen från det europeiska direktivet?
  2. Vilka externa myndigheter kommer en visselblåsare att kunna vända sig till vid en extern rapportering? 
  3. Kan organisationer begränsa vilka typer av oegentligheter som man kan visselblåsa om?
  4. Hur definieras ”en oberoende person” enligt den svenska lagen?
  5. Vilka åtgärder behöver verksamheter som redan har en visselblåsarfunktion vidta med anledning av den nya lagen?
  6. Hur bör verksamheter utan visselblåsarfunktion med minst 50 anställda resonera?

Filmen spelades in på svenska och är textad till engelska. Den är cirka 25 minuter lång, en liten tidsinvestering för att lära dig mer om den nya visselblåsarlagstiftningen i Sverige från ledande experter.

Kontakta oss för mer information. 

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.