Europeiska rättsakademin publicerar WhistleB:s artikel om EU:s visselblåsardirektiv

februari 9, 2021

Artikeln, som är skriven av vår egen Jan Tadeusz Stappers, går in i detalj på EU:s direktiv om skydd av visselblåsare.

Sammanfattning av artikeln

EU:s direktiv om skydd av visselblåsare är en ny rättslig ram med en övergripande strategi för att skydda visselblåsare i Europeiska unionen. Visselblåsardirektivet ska skydda och uppmuntra visselblåsare i hela Europa som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. I direktivet om skydd av visselblåsare ställs specifika krav på företagens rapporteringskanaler. Bland annat anges detaljerade krav på konfidentiell behandling av visselblåsarnas identitet, på svarstider, kontaktpersoner, uppföljning, kommunikation, efterlevnad av GDPR samt dokumentation.

Under de senaste arton månaderna har WhistleB regelbundet berättat om och beskrivit direktivet, men den här artikeln är relevant för dig som vill ha eller behöver en mer fullständig redogörelse. Artikeln behandlar följande ämnen: 

 • bakgrunden till direktivet, däribland kostnaderna för tjänstefel 
 • materiellt tillämpningsområde, det vill säga vad som kan rapporteras
 • personligt tillämpningsområde, det vill säga vem som kan rapportera och skyddas 
 • krav på att den rapporterande personen ska ha rimliga skäl att tro att den rapporterade förseelsen är en överträdelse av EU-lagstiftningen
 • rapporteringsföljd
 • miniminormer för visselblåsarskydd
 • efterlevnad av GDPR
 • efterlevnad av GDPR kontra konfidentialitet
 • anonym visselblåsning
 • bristande efterlevnad och sanktioner
 • vart vi är på väg, inklusive forumshopping och utkontraktering av visselblåsarhantering.

Klicka här för att läsa hela artikeln: https://rdcu.be/cdBkF eller http://link.springer.com/article/10.1007/s12027-021-00649-7

För ytterligare information och tips, se WhistleB:s resurscenter angående EU:s direktiv om skydd av visselblåsare. Du kanske också är intresserad av att gratis testa WhistleB:s visselblåsartjänst ”Ready-to-Launch” och se hur den kan vara till hjälp för att efterleva direktivet. Du får gärna kontakta oss.

Jan Tadeusz Stappers, LL.M.

Chef för partnerskapsutveckling

jan.stappers@whistleb.com 

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.