Mindre än ett år kvar tills EU:s direktiv om skydd av visselblåsare träder i kraft – Allt du behöver veta

januari 19, 2021

Det är nu mindre än ett år kvar tills EU:s direktiv om skydd av visselblåsare träder i kraft. Från och med den 17 december 2021 måste tiotusentals företag i samtliga av EU:s medlemsstater följa direktivet och erbjuda sina anställda en rapporteringskanal för visselblåsning. WhistleB gjorde under det gångna året ett flertal blogginlägg med praktiska råd kring direktivet och vad det innebär. Vi har nu sammanställt dessa i översikten ”Allt du behöver veta”. Gå igenom listan och se till att ditt företag kommer igång med förberedelserna på ett bra sätt.

1. Vilka skyldigheter har vi enligt EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare?

Vi började med några vanliga frågor om EU-direktivet. Kraven på den visselblåsarfunktion som ska implementeras är mycket specifika. I den här bloggen ger vi råd om sju av dessa krav.

2. Vilken typ av missförhållanden kan anställda rapportera om? Omfattas trakasserier och diskriminering?

Eftersom EU-direktivet syftar till att uppmuntra människor att rapportera om överträdelser av EU-rätten är tillämpningsområdet mycket brett. I bloggen tar vi upp allt från miljöbrott till korruption och beskriver vad för slags frågor som visselblåsare kan rapportera om med garanterat rättsligt skydd.

3. När måste vi ha en visselblåsarfunktion på plats?

Detta är en högst relevant fråga med tanke på att tidsfristen löper ut under året. Exakt när företag ska uppfylla kraven enligt det nya direktivet beror på företagets storlek, antal anställda, geografiska läge och, i vissa fall, verksamhetstyp. 

4. Vad innebär extern rapportering enligt EU:s direktiv om skydd för visselblåsare?

Extern rapportering är en ganska kontroversiell fråga och vi fick många frågor om tillämpningen av den i det nya EU-direktivet. Vad innebär extern rapportering för olika intressenter? Kan en visselblåsare rapportera externt som ett första steg och samtidigt ha rättsligt skydd? 

5. Hur tillämpas EU:s direktiv om skydd för visselblåsare i olika länder?

Direktivet i sig anger endast minimikraven för visselblåsarskydd. Senast i december 2021 måste alla medlemsstater ha antagit en egen version av visselblåsarlagen. Olika länder har emellertid olika utgångslägen. I den här bloggen ska vi försöka sammanfatta det brokiga landskapet.

6. Hur man hanterar visselblåsarrapportering – resurser som krävs enligt EU:s direktiv för skydd av visselblåsare

Många företagsledare oroar sig för att det nya direktivet ska ta mer tid, kostnader och resurser i anspråk. Men så behöver inte vara fallet. Den här bloggen ger viktig vägledning om de team, människor och kompetenser som krävs för en professionell hantering av visselblåsarärenden.

7. Hur hjälper WhistleB:s visselblåsarfunktion dig att följa EU:s direktiv om skydd för visselblåsare?

WhistleB:s lösning uppfyller kraven enligt EU-direktivet. Sekretess, säkerhet, snabb feedback, effektiv ärendehantering och GDPR-efterlevnad är samtliga krav som stipuleras i direktivet. I den här bloggen förklarar vi hur våra lösningar hjälper företag att följa dem.

8. Vilket slags visselblåsarfunktion behöver företag implementera för att uppfylla kraven enligt EU:s direktiv om skydd av visselblåsare?

I direktivet anges inte om rapporteringen ska ske per telefon, e-post eller på webben. Vi tror att företagen kommer att vara väl rustade med en säker, användarvänlig och webbaserad visselblåsarfunktion som både fungerar som rapporteringskanal och ärendehanteringsverktyg.

9. 3 tips för att bygga en kultur där medarbetarna vågar säga ifrån

Det tar tid att upprätta en kultur där medarbetarna vågar säga ifrån då det förutsätter förtroende. Väntar man för länge med detta kan förtroendet för den implementerade visselblåsarfunktionen undergrävas. I denna blogg vill vi därför ge dig råd om vad som kan göras här och nu.

För ytterligare information och tips, se WhistleB:s resurscenter angående EU:s direktiv om skydd av visselblåsare. Du är kanske också intresserad av att få engratis provperiod  på WhistleB:s ”Ready-to-Launch”-system för att se hur det kan hjälpa ditt företag att följa direktivet.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.