En ny era av ansvarsskyldighet: global visselblåsning växer

februari 23, 2021

I en ny ebok om de tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021 förutspås att vi går mot en ny era av ansvarsskyldighet när det gäller visselblåsning. Eboken, som publiceras av vårt moderbolag NAVEX Global, innehåller bland annat iakttagelser från en av WhistleB:s grundare, Karin Henriksson, som har bidragit till artikeln om global visselblåsning.  

Artikeln synar trender inom lagstiftning om visselblåsning över hela världen, och sonderar vilka frågor som lyfts fram överallt – till exempel sekretess. Den tipsar också företag om åtgärder för att optimera hanteringen av visselblåsarrapporter. Detta är rubrikerna:

Europa befinner sig i ett utvecklingsskede vad gäller lagstiftning om skydd av visselblåsare, eftersom det nya EU-direktivet ska ha införlivats i EUmedlemsstaternas nationella lagstiftning i slutet av 2021. 

”Vi förväntar oss att den nya lagen leder till tre stora förändringar. För det första kommer visselblåsarnas status att höjas. För det andra kommer företag och organisationer att få en viktigare roll när det gäller att 

avslöja oetiskt beteende och brottsliga handlingar. Och vi märker redan att det leder till mer professionella visselblåsarsystem och rutiner för hantering av visselblåsarrapporter”, menar Karin Henriksson.

Korrigering: 

Korrigering i eboken: Enligt EUdirektivet måste alla företag och organisationer med femtio eller fler anställda ha en säker och konfidentiell intern rapporteringskanal. Tröskeln på en omsättning eller tillgångar på över 10 miljoner euro ströks till sist ur den slutliga versionen av direktivet. 

USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) lade under 2020 fram ändringsförslag till bestämmelserna om landets visselblåsarprogram. Avsikten var att göra beslutsprocessen tydligare och ge större insyn, och man väntar sig att antalet visselblåsarrapporter kommer att öka.

Även i Asien och Stillahavsområdet ökar regleringen till skydd för visselblåsare, och utvecklingen är särskilt påtaglig i Australien, Nya Zeeland och Japan. Liksom i Europa har de nya lagarna det gemensamt att de ska säkerställa att företag och organisationer har rutiner för rapporteringen och att visselblåsare skyddas. 

Skyldigheten att skydda visselblåsarens identitet har blivit utmärkande för de nya lagarna över hela världen. Om man inte respekterar detta kan man ådra sig böter, skadat anseende eller till och med straffrättsliga påföljder framöver. Dessutom förutspås strängare påföljder och högre böter för företag och organisationer som inte inför fungerande visselblåsarsystem, eller som bestraffar visselblåsare.

En annan global visselblåsartrend är att definitionen av visselblåsare har breddats.  Tidigare betraktades enbart vid tidpunkten anställda personer som visselblåsare, men både i EUdirektivet, ändringar av visselblåsarlagar i Australien och en ny japansk lagstiftning utvidgas skyddet och rapporteringsmöjligheterna till fler än så, däribland tidigare och pensionerade anställda, chefer och styrelsemedlemmar.

Vill du veta mer? Anmäl dig till webbseminariet den 11 mars.

Du kan också läsa artikeln om global visselblåsning i den kostnadsfria eboken från NAVEX Global: De tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.