Digital visselblåsartjänst – ett verktyg för digital HR

februari 27, 2019

Kan en digital visselblåsartjänst vara en konkurrensfördel vid rekrytering? Ja, i allra högsta grad. Det råder tuff konkurrens när det gäller att rekrytera de största talangerna. Den yngre generationen är dessutom mer benägen än någonsin att välja en arbetsgivare vars värderingar stämmer överens med de egna. Detta fenomen gäller dock inte bara vid rekrytering. Vi kan även se att nuvarande medarbetare är mer lojala mot arbetsgivaren om de känner sig trygga samt upplever att etiska frågor tas på allvar.

Detta stod klart för oss när vi nyligen presenterade vår visselblåsartjänst vid ett större HR-event i Stockholm. Eventet arrangerades av Microsoft Sverige och lockade hundratals HR-chefer. Företagen vill rekrytera engagerade och lojala medarbetare och det finns många sätt att agera på. En sak är dock säker; att ha en stabil etisk kompass är nyckeln – och att den kan göras konkret för medarbetarna. Här spelar digitala verktyg med hög säkerhet en viktig roll.

Vetskapen om detta, kombinerad med våra erfarenheter från Metoo-kampanjen, gör att vi faktiskt tycker oss uppleva en gräsrotsrörelse. En betydligt mer medveten arbetskraft gör sig hörd – och vad den vill ha är etisk affärsverksamhet.

Det här påminner mig om när hållbarhet blev en viktig drivkraft inom affärsvärlden, under tidigt 2000-tal. Jag var mitt uppe i det och både Karin och jag jobbade tillsammans med ledare som ville ta en ledande position när det gällde hållbarhet – då med fokus på klimatpåverkan.

Det som är annorlunda idag är att nya digitala kanaler erbjuder möjligheten att agera på helt andra sätt. Idag kräver människor etiskt sunda företag, och framåtsträvande ledare ser det som en möjlighet att särskilja sin verksamhet.

Ledare som ta affärsetik på allvar har redan sin uppförandekod redo. Utöver detta kan de visa på system och effektiva digitala verktyg som grundar sig på och följer upp deras uppförandekod. De har dessutom implementerat online-lösningar som systematiskt möjliggör ledarskap och god affärsetik i det dagliga arbetet. Ett exempel på sådant digitalt verktyg är en säker digital visselblåsartjänst, som ger de anställda en röst och uppmanar dem att vara delaktiga i att skapa mer hållbara arbetsplatser.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.