De tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021 – ny ebok från NAVEX Global

februari 2, 2021

I en ny ebok från vårt moderbolag, NAVEX Global, om de tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021, förutspås att visselblåsare kommer att få ett helt nytt erkännande under det kommande året. Vi på WhistleB har förstås följt framväxten av denna ”visselblåsarhjälte” noga i många år. Och eftersom EU:s direktiv om skydd av visselblåsare börjar gälla i slutet av året gläder det oss att visselblåsarnas allt större betydelse förväntas bli en central faktor inom risk och efterlevnad under 2021.

Eboken riktar sig till yrkesutövare på området risk och efterlevnad, och den innehåller både prognoser och rekommendationer för det år som ligger framför oss. Varje trend beskrivs och sätts i kontext av branschexperter och chefer på NAVEX Global, däribland WhistleB:s Karin Henriksson, och följs av ett avsnitt med tips på praktiska åtgärder. 

Man tar hänsyn till de utmaningar som 2020 innebar för risk- och efterlevnadsexperterna till följd av covid19pandemin. Samtidigt har stora och beständiga förändringar skapat möjligheter för yrkesutövarna att ta sig an 2021 med ny tillförsikt. 

Följande områden behandlas i eboken om de tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021:

  • Att kombinera risk och efterlevnad.
  • Riskhantering + itsäkerhet i hemmaarbetets tidsålder.
  • En annalkande intressevåg för ESG-rapportering (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning).
  • Ett osäkert år ökar integreringen av riskhantering.
  • Globala integritetsbestämmelser: hot spots att hålla koll på under 2021.
  • Mångfald, rättvisa och delaktighet: större insyn och ansvarsskyldighet.
  • Arbetsplatsen efter covid19: Vad kan de anställda vänta sig?
  • Risker och återhämtningsförmåga hos tredje part: en bro mellan efterlevnad och leverantörshantering.
  • Utbildning: mer komplicerat, mer betydelsefullt – och större motstånd.
  • En era av ansvarsskyldighet: global visselblåsning växer.

Något som betonas i eboken är att utövare på risk- och efterlevnadsområdet måste göra sitt för att utveckla en helhetstrategi för riskhantering, om de vill kunna tillgodose nya prioriteringar och utnyttja nya möjligheter. Det innebär att de måste förena företagets system för efterlevnad, it, drift, anseende, tredje parter och ESG. 

Ta en titt på den här inspelningen av NAVEX Globals webbinarium om eboken.

Du kan också gratis ladda ner eboken De tio viktigaste trenderna inom risk och efterlevnad för 2021.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.