Därför använder WWF WhistleB

juni 8, 2021

Världsnaturfonden, WWF, är världens största oberoende naturvårdsorganisation och tarvar knappast någon närmare presentation. Det räcker att titta på deras webbplats för att förstå att det här är en organisation som är byggd på, och som är beroende av, förtroende. 

– Som icke-statlig organisation sätter vi stort värde på det förtroende vi åtnjuter. Våra partner litar på att vi genomför gemensamma projekt; regeringar och privata aktörer förlitar sig på vår kunskap och förmåga att ta fram lösningar som tjänar naturen och människorna; och donatorer litar på att vi använder deras bidrag på ett sätt som främjar bevarande. För att ta vara på detta viktiga förtroende är vi noga med att tillämpa bästa praxis när det kommer till styrning, ansvarstagande och transparens. Leadership | WWF (worldwildlife.org)

WhistleB är stolta över att få hjälpa WWF att säkerställa transparens och upprätthålla standarder i sin organisation.  

Vi intervjuade Richard Hart, expert på ”Respect in the Workplace” på WWF:s Investigations & Compliance avdelning, för att ta reda på varför de valt just WhistleB som leverantör av visselblåsartjänster.

WhistleB: – Kan du berätta lite för oss om WWF, Richard?

WWF: WWF är ett globalt nätverk av organisationer som har ett gemensamt uppdrag.  Nätverket består av oberoende nationella organisationer och kontor baserade i länder som fokuserar på särskilt bevarandearbete. Alla delar av organisationen måste följa olika standarder som gäller inom nätverket. WWF International är baserat i Schweiz och fungerar som organisationens sekretariat.

WhistleB: Varför passar WhistleB särskilt bra för WWF:s behov? 

WWF: Lösningen gör precis det vi vill att den ska göra. Den är enkel att använda, både när det kommer till rapportering, analys och ärendehantering.  

WhistleB: Hur använder ni tjänsten inom WWF? 

WWF: Vi använder för närvarande tjänsten på 14 språk och planerar att utöka till fler. Tjänsten är tillgänglig för egna medarbetare, konsulter och allmänheten. Det finns tre kanaler för rapportering på startsidan: en för interna angelägenheter, en för människorättsfrågor och en för klagomål från samhällsmedborgare. WhistleB-tjänsten fungerar tillsammans med klagomålsmekanismer i lokalsamhällen där man inte nödvändigtvis har tillgång till internet och är ett globalt arkiv för alla frågor som lyfts.

WhistleB: Vad är det bästa med tjänsten? 

WWF: Den gör att vi kan känna oss trygga med att vi följer dataskyddsbestämmelser i många jurisdiktioner. Startsidan är enkel och användarvänlig och finns på ett stort antal språk. 

WhistleB: Vad har ni för erfarenhet av det stöd ni får från WhistleB? 

WWF: WhistleB:s supportpersonal är snabbfotad och tar till sig utvecklingsförslag.

WhistleB: Har du något mer att tillägga?

WWF: Jag ser fram emot nya uppdateringar för att göra saker och ting ännu enklare.

Mer information om WhistleB-tjänsten finns på Premium – WhistleB.

_____

Kort sammanfattning 

WWF är världens största oberoende naturvårdsorganisation.

”WhistleB:s lösning gör att vi kan känna oss trygga med att vi följer dataskyddsbestämmelser i många jurisdiktioner. Startsidan är enkel och användarvänlig och finns på ett stort antal språk.” Richard Hart, Investigations & Compliance, WWF

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.