Branschtrender för visselblåsning 2020–2021

januari 12, 2021

Inledningen av ett nytt år är en perfekt tidpunkt att reflektera över nya visselblåsartrender i olika branscher. I det här inlägget ser vi tillbaka på några av WhistleB:s blogginlägg från 2020 om utveckling och händelser inom visselblåsning som vi kan förvänta oss att se mer av under 2021.

WhistleB:s kundundersökning 2020 om visselblåsarfunktionen – Slutsatser

Vår kundundersökning 2020 avslöjade några trender för hur kunderna använder visselblåsarfunktionen. 

  • Kunderna svarade att god kommunikation om visselblåsarprocessen samt anonym rapportering och dialog är nyckelfaktorer för att skapa förtroende för visselblåsarfunktionen. 
  • Att antalet mottagna rapporter låg kvar på samma höga nivå är ett tecken på en fortsatt positiv inställning till visselblåsning och på att fler kunder nu har en funktion som är öppen för externa intressenter.
  • Genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv verkar ha lett till mer strukturerade rutiner för hantering av visselblåsarrapporter.

Att förebygga risker – en av de viktigaste fördelarna med en visselblåsarfunktion 

I ovan nämnda undersökning berättade kunderna också vad de anser vara de största fördelarna med en visselblåsarfunktion. Att förebygga risker toppade listan, vilket tyder på att företagsledarna börjar betrakta visselblåsning som ett praktiskt och effektivt sätt att minska riskerna för företagen och stärka deras motståndskraft.

Basunera ut att företaget är nettopositivt

I anslutning till motståndskraft skrev vi också ett blogginlägg om en tydlig trend hos företagen att stärka sin hållbarhetsprofil genom att förmedla hur de bidrar positivt till samhället. Innovativa företag har förstått att en visselblåsarlösning kan hjälpa dem i deras strävan att bli nettopositiva. Vi tror att den aspekten kommer att bli ännu mer betydelsefull i takt med att allt fler organisationer sluter upp bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling för att utrota företeelser som är skadliga för samhället, som miljöbrott, korruption, barnarbete och ojämlikhet mellan könen.

Att hantera visselblåsning – råd till styrelser

Det råder inget tvivel om att visselblåsning och visselblåsarfunktioner har blivit av allt större intresse inom olika delar av organisationerna. I synnerhet styrelseledamöter, investerare, portföljföretag och ägare av små och medelstora företag kräver numera ofta en tillförlitlig visselblåsarlösning. Med blogginlägget ovan ville vi därför ge styrelser några råd på vägen. Vi publicerade också WhistleB:s visselblåsarhandbok för företagsledare och företagsstyrelser.

Schrems IIdomen och hur den påverkar visselblåsarfunktionerna  

Datasäkerhet och personlig integritet har alltid (eller: borde ha) högsta prioritet när en visselblåsarfunktion utvecklas. Schrems IIdomen ledde, precis som EU:s GDPR-lag för några år sedan, till att många företag såg över sina rutiner för datasäkerhet, däribland skyddet av känsliga uppgifter i visselblåsarfunktionerna. Datasäkerhet och efterlevnad av all gällande lagstiftning har alltid haft högsta prioritet i WhistleB:s visselblåsarfunktion. Den är till fullo förenlig med GDPR och stöds av marknadsledande säkerhetsteknik … och vi tänker se till att det fortsätter så.

Hur hanterar man distansarbetets påverkan på visselblåsning? 

Hem(ma)arbete, telependling, onlinearbete, jobba digitalt … Vad det än kallas i ditt företag har distansarbete blivit det nya normaltillståndet i många branscher under covid19-pandemin. Och den arbetsformen är i viss mån här för att stanna. En del företagsledare tror att detta kan försvåra arbetet med att styra och kontrollera företagen. Kommer det att öka risken för oegentligheter? Hur kan företagsledningen uppmärksamma olämpligt beteende och missförhållanden när de anställda befinner sig på en annan plats? I det här blogginlägget ges praktiska råd om hur man kan säkerställa effektiva visselblåsarfunktioner vid distansarbete.

Säkert, enkelt och rationellt – är det inte dags att byta till digital visselblåsning? 

Redan innan intresset för onlineverktyg blossade upp något alldeles enormt under 2020 hade digitala visselblåsartjänster börjat bli alltmer populära och tilltrodda. Nu väljer allt fler företag att använda sig av en digital visselblåsarfunktion, vare sig de baserar valet på effektivitet, anonymitet, säkerhet, tillgänglighet eller användarvänlighet. Ungefär 95 % av våra kunder använder rena webblösningar, medan bara 5 % lägger till telefontjänsten. Därför investerade vi i vår lösning under 2020 och har börjat tillhandahålla snabb uppstart genom en helt digital implementering. 

Det nya året kommer med största sannolikhet att bjuda på både nya trender och nya utmaningar. Och 2021 är inget vanligt år – WhistleB fyller tio. Detta jubileumsår tar vi oss an med samma energi som året vi startade företaget, och med samma övertygelse om att världen behöver moderna, säkra och anonyma visselblåsarlösningar. Vi anser att de nuvarande branschtrenderna för visselblåsning stöder den övertygelsen.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.