Basunera ut att företaget är nettopositivt – så här kan en visselblåsarfunktion hjälpa till

november 24, 2020

När vi startade WhistleB 2011 hade intresset för bättre bevakning av hur verksamheter bedrivs börjat växa. Företagen ville säkerställa att de producerade och levererade tjänster och produkter på ett sätt som tog större hänsyn till människor och miljö. Rapporteringsstandarder skapades för att göra det möjligt att mäta och jämföra resultat över tid och mellan företag. Som vi konstaterar i en bok som vi skrev vid den här tidpunkten,  strävade företag efter att säkerställa att deras hållbarhetsarbete var lönsamt.  

Idag genomgår hållbarhetsperspektivet ett skifte. Det handlar inte längre om att bocka av listor över åtgärder som vidtagits för att stärka påverkan av företagens tjänste- och produkterbjudanden. I stället har det blivit allt viktigare att vara ”nettopositiv” och skapa ”gröna intäkter”. Med nettopositiv menas att man tillför större värde till samhället än man tar. Det handlar om att tillhandahålla nya lösningar som samhället behöver och därigenom bli en nettobidragsgivare. 

Om ditt företag rör sig aktivt i den här riktningen är du väl positionerad för lönsam hållbarhet genom att erbjuda hållbara tjänster. Men utnyttjar du till fullo affärsvärdet i att tydligt kommunicera hur ditt företag bidrar till samhället?

Vad vi menar är att många intressenter följer trenden med nettopositiva företag noga och även premierar sådana företag. Vissa investerare letar efter och följer nettopositiva företag som bidrar i samhället. Indexet FTSE Russel Green Revenues  är ett sådant exempel. Syftet med indexet är att öka exponeringen mot företag som bidrar i övergången till en grön ekonomi genom att fånga upp förändringar i företagens inkomstmix baserat på gröna varor, produkter och tjänster. 

Ser du nyttan av att kommunicera ditt nettopositiva bidrag? Vet dina intressenter om det goda som ditt företag gör? Är det tydligt för dem vilka verktyg och åtgärder du använder dig av för att göra skillnad?  Tänk på dina potentiella investerare eller framtida medarbetare. Hur kan du locka investerare som vill investera i långsiktig samhällsnytta, eller medarbetare som ställer upp på företagets uppförandekod och etiska riktlinjer, om de inte känner till hur ditt företag påverkar samhället i positiv riktning?

Hur kan en visselblåsarfunktion bidra på det här planet?

Låt oss påminna oss om vad en visselblåsarfunktion gör. Funktionen gör det möjligt för människor att framföra farhågor om missförhållanden – och att våga göra det. Med en visselblåsarfunktion kan saker som är oacceptabla för företag och skadliga för samhället, såsom miljöbrott, korruption, barnarbete och ojämlikhet mellan könen, uppdagas och stoppas i ett mycket tidigare skede än om de inte hade rapporterats.  Samtliga exempel ovan är ohållbara företeelser som FN:s Globala Mål för en hållbar utveckling strävar efter att utrota. Genom att berätta för intressenter att företaget har en visselblåsarfunktion visar du ett tydligt engagemang för en hållbar samhällsutveckling. 

Gentemot framtida anställda signalerar en visselblåsarfunktion att företaget tar etiska frågor på allvar. För investerare pekar det på transparens. Styrelsen uppfattar det som bra riskhantering. Det här är grundläggande faktorer för en hållbar verksamhet och hållbara vinster, som bör kommuniceras i syfte att stärka företagets ställning på marknaden.

Vi anser att WhistleB är ett nettopositivt företag som erbjuder en tjänst som gör skillnad. Vi började skapa vår säkra, anonyma visselblåsarfunktion för cirka 15 år sedan utifrån vår övertygelse om att visselblåsning skapar säkra och transparenta arbetsplatser samt bidrar till hållbara verksamheter. Våra kunder berättar ofta om hur effektivt visselblåsarfunktionen har hjälpt dem att minska risken för missförhållanden med påföljande skada på personal, intäkter och samhälle. Detta är något som vi inte basunerar ut tillräckligt ofta. Kanske är det dags för både oss och våra kunder att göra det.

Om du överväger att ta hjälp av en visselblåsarfunktion som en del av din strategi om att bli nettopositiv, kan det vara en god idé att ladda ner vår senaste handbok. WhistleB:s handbok ABC-guiden för att etablera en visselblåsarfunktion som ökar kund- och medarbetarnöjdheten har tagits fram för styrelser och ledningsgrupper på företag. Den hjälper chefer som har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågor och riskhantering i en verksamhet. Handboken samlar relevanta erfarenheter, tusentals kunddialoger och de bästa metoderna från att ha hjälpt hundratals företag och organisationer att implementera visselblåsarfunktioner.

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.