Två månader kvar: Alla ännu inte insatta i de nya visselblåsarlagarna

oktober 14, 2021

Om ungefär två månader träder de nya visselblåsarlagarna i kraft i Europa. Nyligen gjorda undersökningar visar dock att många företag inte är på det klara med vad den nya lagstiftningen innebär. WhistleB:s moderbolag NAVEX Global har följt 2 250 personer i nio EU-länder för att ta tempen på hur medvetna och förberedda man är på införandet av EU:s nya visselblåsardirektiv i de olika regionerna. 

Undersökningen bland företagsledare visar att hela 16 % aldrig har hört talas om direktivet. Bland de 83 % som svarat att de känner till direktivet var det bara 46 % som uppgav att de verkligen var insatta i det. 

Två viktiga faktorer kan ligga bakom detta.

”Under de senaste 18 månaderna har företagens fokus varit att ta sig igenom COVID-19-pandemin vilket gjort att långsiktigare efterlevnadsfrågor fått stå tillbaka. Många länder har varit i samma sits varför vissa av dem ligger efter när det gäller att införliva direktivet i lokal lagstiftning. Detta kan innebära att frågan inte fått så mycket utrymme i media och andra kanaler”, säger Karin Henriksson  grundande delägare i WhistleB. 

Enligt 42 % av företagen är bristande medvetenhet ett stort hinder när det kommer till efterlevnad. Så länge lokal lagstiftning inte är på plats kan många företag känna sig oförmögna att förbereda sig. 

”Risken är att företag som väntar riskerar att hamna i ett GDPR-artat sista-minuten-scenario. EU-direktivet anger en minimikrav som vi känner till redan idag. Företagen behöver därför inte känna sig handlingsförlamade fram tills att lokal lagstiftning är på plats”, tillägger Karin Henriksson.

Det här är goda nyheter för dem som ännu inte hunnit sätta sig in i de nya visselblåsarlagarna, men som vill undvika att vara ute i elfte timmen med att uppfylla kraven. Vi rekommenderar företag att gå igenom de sju minimikraven (se nedan) för att hitta lösningar som kan bidra till att de uppfylls. 

  1. En säker kanal för att ta emot visselblåsarrapporter måste finnas på plats.
  2. Bekräftelse av mottagandet av rapporten måste lämnas till visselblåsaren inom sju dagar.
  3. En opartisk person eller avdelning måste utses för att följa upp rapporterna.
  4. Alla rapporter som kommer in ska dokumenteras i enlighet med konfidentialitetskraven.
  5. Den utsedda personen eller avdelningen måste följa upp rapporten noggrant.
  6. Återkoppling om rapportuppföljningen ska lämnas till visselblåsaren inom tre månader.
  7. All behandling av personuppgifter måste ske i enlighet med GDPR.

En sammanfattning av resultatet av Navex Globals nyligen gjorda undersökningar finns här.  Den fullständiga rapporten innehållande data och fakta blir tillgänglig senare i oktober.

WhistleB är en GDPR-kompatibel, säker, teknisk visselblåsarplattform som hjälper företag att hantera sina visselblåsarärenden samt att uppfylla kraven i de nya visselblåsarlagarna runtom i Europa. 

Kontakta oss för mer information.

Karin Henriksson, grundande delägare och senior konsult på WhistleB 

karin.henriksson@navexglobal.com

+46 70 444 32 16

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.