Ägarnas roll gällande visselblåsning i företaget

oktober 26, 2016
Frågan hur ägarna ska involveras när det gäller visselblåsning är en aktuell fråga, bland annat som följd av den kommande lagen om stärkt visselblåsarskydd, som träder i kraft i januari 2017. WhistleB var initiativtagare till en diskussion mellan tunga ägarrepresentanter i Sverige. Nedan en sammanfattning av huvudpunkterna i diskussionen:
  • Hur starkt kravställandet på visselblåsarsystem är varierade mellan ägarna. De som har gått längst har visselblåsning som ett ägarkrav, till vilket man kan ge undantag. Ägaren följer upp:
    1. antal rapporter, totalt, per antal anställd och hur många som lett till åtgärd
    2. om innehaven hade ett internt/externt system på plats
  • Implementeringsfasen av ett compliance arbete, där visselblåsning ingår, är centralt för att ge ägarkraven substans.
  • Styrelsen är det naturliga forumet för ägarna att hantera visselblåsning. Styrelsens ansvar poängterades, och därmed ägarnas ansvar att utse och utbilda en styrelse som har förutsättningar att hantera information som fångades upp i ett visselblåsarsystem. Även vikten av att styrelsen kan utvärdera att företaget hade ett visselblåsarsystem och process som motsvarade behov och riskbild lyftes.
  • Det fanns olika eskaleringsmodeller kring hur styrelsen ska involveras, både i enskilda fall och när det gäller uppföljningen av t ex antal ärenden och hur de har hanterats. Eskalering av visselblåsarärenden från styrelse till ägare och riktlinjer för modeller kring hur ärenden som berör styrelsen pekades ut som utvecklingsområden.

För mer information om visselblåsarsystem och processer för företag, myndigheter och organisationer, vänligen kontakta WhistleB på info@old.whistleb.swace.se eller +46 70 444 32 16. Välkommen att ta kontakt. 

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.