Upptäck NAVEX WhistleB

Skydda verksamheten och prioritera integriteten på arbetsplatsen

 

På NAVEX WhistleB hjälper vi organisationer att lyssna.

Ofta behöver alla chefer i ledande informationsföretag identifiera risker, skydda sin organisation och visa att integriteten ligger nära till hands inom verksamheten. Nyckeln till att låsa upp denna värdefulla information finns i hur de hanterar stora och små frågor och hur de håller kontakt med de personer som håller verksamheten igång.

Ofta handlar huvudproblemet inte om möjligheten att säga ifrån – utan om att organisationen har vad som krävs för att lyssna.

Det är här NAVEX WhistleB kommer in i bilden.

Förutsättningarna är enkla: NAVEX WhistleB hjälper dig att skydda din organisation genom att erbjuda en kompatibel, säker och lättanvänd visselblåsartjänst till ett överkomligt pris.

Det är det bästa verktyget för små till medelstora organisationer över hela Europa för att uppfylla regelkrav och effektivt hantera visselblåsningsresan, från anmälaren som tar upp ett problem till ärendets avslut – och allt däremellan.

Vår berättelse

Vi har alltid strävat efter att erbjuda en visselblåsartjänst som är kompatibel och prioriterar branschledande säkerhet och användarvänlighet.

För att vara säkra på att NAVEX WhistleB fortsätter att leverera meningsfulla resultat strävar vi också efter att kontinuerligt förbättra användarnas upplevelser.

Under deras efterlevnadsresa med oss får våra kunder också tillgång till expertkunskaper och erfarenheter från betrodda risk- och efterlevnadsexperter från hela världen via NAVEX WhistleB:s partnerprogram

2011 WhistleB grundas i Stockholm.

2012 Microsoft-partnerskap med siktet inställt på marknadsledande säkerhet.

2019 WhistleB blir en del av NAVEX-serien med lösningar för styrning, risk och efterlevnad (GRC).

2020 Lanserade NAVEX WhistleB Core – vårt körklara visselblåsarsystem.

NAVEX WhistleB:s värdegrund uppdrag och vision

På NAVEX vill vi hjälpa dig att skydda din organisation och skapa en tryggare och mer transparent arbetsplats. Vårt utbud av lösningar för visselblåsning är utformat för att hjälpa din organisation att uppnå betydelsefulla resultat när det gäller efterlevnad av lagstadgade krav – oavsett storlek eller räckvidd.

Vår vision ligger i linje med detta uppdrag: en värld där visselblåsning är både effektiv och smidig. NAVEX lösningar erbjuder enkelt stöd för rättframhet, tillit och integritet – och konfidentialitet, säkerhet och efterlevnad är avgörande för att hantera visselblåsning från det ögonblick någon lämnar in en rapport.

Genom våra lösningar och hur NAVEX fungerar förbinder vi oss att främja ansvarsfullt företagande och ha en positiv inverkan på världen.

Media

Vid pressrelaterade frågor kontakta oss på: press@whistleb.com

Enkel, trovärdig och säker visselblåsning
Hör av dig till oss för att veta mer!

Kontakta oss