Wprawdzie nowe unijne przepisy o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach zmieniają dotychczasowe reguły gry, to jednak według firmy WhistleB przedsiębiorstwa mogą uczynić w tym względzie dużo więcej

7 października, 2019

Dzisiaj, 7 października 2019 r. ostateczne zatwierdzenie może uzyskać istotna zmiana w prawie UE. Zdaniem firmy WhistleB, globalnego dostawcy usług informowania o nieprawidłowościach z siedzibą w Szwecji, sygnaliści jeszcze nigdy nie mieli tak szerokich uprawnień.

Zgodnie z nowym prawem firmy zatrudniające minimalnie 50 osób będą po raz pierwszy zobligowane do wprowadzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Przepisy te chronią również pracowników i inne osoby przed działaniami odwetowymi związanymi ze zgłaszaniem nieprawidłowości, takich jak korupcja czy zagrożenie dla bezpieczeństwa produktu.

„Z zadowoleniem przyjmujemy zmiany wprowadzające wyższy poziom ochrony sygnalistów. Same przedsiębiorstwa mają wiele do zyskania dzięki wcześniejszemu wykrywaniu nieprawidłowości oraz możliwości reagowania na nie wewnętrznie w profesjonalny sposób i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości. Jednocześnie jednak mamy świadomość, że można zrobić więcej dla ochrony swojego biznesu” – zapewnia Gunilla Hadders, współzałożycielka firmy WhistleB.

Przykładowo: badanie opinii klientów firmy WhistleB z 2019 r. wykazało, że 50% wszystkich zgłoszeń otrzymywanych przez klientów dotyczy korupcji i nękania. Tymczasem nowe prawo nie chroni osób zgłaszających nękanie. „Ofiarą nękania w miejscu pracy pada codziennie wiele osób, dlatego menedżerowie powinni jasno dać do zrozumienia, że zgłoszenie każdego takiego przypadku pomoże im uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym” – podkreśla Karin Henriksson, druga ze współzałożycielek firmy.

Nowa dyrektywa stanowi, że kanały zgłaszania powinny gwarantować anonimowość osób informujących o nieprawidłowościach. „Jak pokazuje doświadczenie, pewność zachowania anonimowości jest decydującym czynnikiem zachęcającym do informowania o nieprawidłowościach. Jest to warunek konieczny prowadzenia skutecznego i prawidłowego dochodzenia. Dlatego przedsiębiorstwa powinny umożliwić anonimowe zgłaszanie i anonimową komunikację, jeśli zależy im na doskonaleniu procesów informowania o nieprawidłowościach. Anonimowość zgłaszania pozostanie najskuteczniejszym sposobem ochrony informatorów” – wyjaśnia Gunilla Hadders.

Kontakt:

Gunilla Hadders, założycielka i partnerka firmy WhistleB, Whistleblowing Centre
Tel.: +46 (0)70 214 88 73, e-mail: gunilla.hadders@whistleb.com

O firmie WhistleB

Firma WhistleB jest europejskim dostawcą usług informowania o nieprawidłowościach oraz ekspertem w dziedzinie etyki i zgodności w biznesie. System firmy WhistleB jest obecnie wykorzystywany w ponad 150 krajach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE.

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog