Świąteczne pozdrowienia od WhistleB: przegląd roku 2020 z punktu widzenia rozwiązań whistleblowingu

29 grudnia, 2020

Jak podsumować taki rok, jakim był 2020? Biorąc pod uwagę to, jak trudny to był czas, postanowiliśmy skupić się raczej na pozytywnych aspektach z punktu widzenia whistleblowingu. Najpierw jednak chcielibyśmy złożyć podziękowania: klientom za niesłabnące zaufanie do naszego rozwiązania whistleblowingu, pracownikom za wyjątkowe zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, a także dostawcom i partnerom za pomoc w wywiązywaniu się przez nas z naszych zobowiązań.

Rok 2020 był okresem kilku pozytywnych zmian w obszarze whistleblowingu. Wymieniamy tutaj niektóre z nich z myślą o klientach, którzy planują wprowadzenie rozwiązań whistleblowingu w 2021 r.

  • Firmy umacniają swój zrównoważony model działalności w oparciu o whistleblowing. Warto o tym pomyśleć: Rozwiązania whistleblowingu są coraz częściej postrzegane jako cenne narzędzie wspierające zrównoważoną działalność, a tym samym zyski. Oddają one głos pracownikom, zapewniając im bezpieczny kanał zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości. Umożliwia to znacznie szybsze uzyskanie informacji o sprawach, które mogą zagrażać firmie i są szkodliwe dla społeczeństwa. Odbywa się to z korzyścią dla ludzi, społeczeństwa i zrównoważonej działalności. Dlatego właśnie warto włączyć rozwiązanie whistleblowingu do kanału komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, tak aby pokazać akcjonariuszom, pracownikom, klientom i innym interesariuszom, że poważnie traktujesz kwestie etyki w biznesie.
  • Inwestorzy są zainteresowani whistleblowingiem:  podejście opisane w powyższym punkcie może być jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania rozwiązaniami whistleblowingu wśród inwestorów. Coraz częściej kontaktują się z nami grupy inwestycyjne, które planują wdrożyć rozwiązanie we wszystkich swoich spółkach. Jest to o tyle istotne, że firmy te są prawdziwymi motorami zmian na rynku. Jesteśmy przekonani, że rosnąca świadomość ze strony zarządów tych podmiotów wskazuje na pragnienie wprowadzenia większej przejrzystości i większego zaangażowania w etyczne prowadzenie biznesu.
  • Firma WhistleB zapewnia zgodność z unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach: nowe prawo wejdzie w życie w grudniu 2021 r., ale my możemy ogłosić już dziś, że rozwiązanie WhistleB stanowi gwarancję uzyskania wymaganej jakości i funkcjonalności, np. w zakresie zapewnienia anonimowości osób informujących o nieprawidłowościach, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu siedmiu dni oraz przekazania informacji o postępach w ciągu trzech miesięcy. Ponadto zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy nasze rozwiązanie whistleblowingu jest zgodne z RODO. Dane klientów są przechowywane w zaszyfrowanej postaci na terenie UE i mają do nich dostęp wyłącznie osoby wskazane przez klientów. W 2021 roku wszystkie kraje UE będą musiały wdrożyć swoje lokalne wersje dyrektywy, a my oczywiście będziemy bardzo uważnie monitorować ten proces.  Nasze wytyczne i aplikacja będą odpowiednio aktualizowane.
  • Czy można lepiej zarządzać sprawami lub komunikacją w ramach whistleblowingu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w udostępnionym w połowie roku podręczniku WhistleB poświęconym różnym zagadnieniom whistleblowingu. Wyjaśnienie kolejnych etapów wdrażania rozwiązania whistleblowingu, które zwiększy zadowolenie klientów i pracowników, dostarczy kierownictwu i zarządom firm praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego oraz efektywnego konfigurowania i korzystania z takiego rozwiązania. W podręczniku omawiamy między innymi zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zasobami, inicjowaniem spraw, aspektami prawnymi i kulturą.
  • Rok zmian w strukturze własnościowej i składzie personalnym zespołu WhistleB: pod koniec zeszłego roku doszło do przejęcia WhistleB przez spółkę NAVEX Global – czołową markę oprogramowania i usług w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Przez cały 2020 rok pozostaliśmy tym samym oddanym i doświadczonym zespołem, wzmocnieni obecnością dodatkowego personelu. Mogliśmy w ten sposób skupić większą uwagę na potrzebach klientów, a dzięki połączeniu atutów obu firm dostarczyć im najbezpieczniejszy i najatrakcyjniejszy ekonomicznie cyfrowy systemu whistleblowingu na rynku.

Rok 2021 też nie będzie łatwy. Praca zdalna wystawi na próbę kulturę organizacyjną i spowoduje wzrost niepewności. Z tego powodu jeszcze ważniejsze będzie zapewnienie pracownikom bezpiecznego kanału zgłaszania wątpliwości – nawet jeśli wykonują oni swoją pracę zdalnie. Tak czy inaczej życzymy zdrowych i wesołych świąt oraz mamy nadzieję na nawiązanie współpracy w 2021 roku.

Gunilla Hadders and Karin Henriksson

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog