Nowa unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach – często zadawane pytania

3 grudnia, 2019

Jak firmy przygotowują się na wejście w życie nowej unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach? Przyjęta w październiku 2019 r. dyrektywa ma bardzo szeroki zasięg i nakłada nowe obowiązki prawne na wszystkie organizacje prowadzące działalność na terenie UE i zatrudniające 50 lub więcej osób. Od tego czasu w WhistleB odnotowujemy znaczący wzrost zapytań ze strony przedsiębiorstw, które chcą dowiedzieć się, co to oznacza dla ich organizacji oraz rozwiązań z zakresu whistleblowingu. Na podstawie tych zapytań można przyjąć, że projekt uzyskania zgodności realizowany jest przez działy zgodności i prawny, ale kontaktują się z nami z pytaniami także przedstawiciele działów kadr, etyki biznesowej/zrównoważonego rozwoju oraz audytu wewnętrznego.

W najszerszym sensie unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach znamionuje zmianę w sposobie postrzegania takich osób – zmianę, która do pewnego stopnia już się dokonała. Na znaczeniu zyskuje rola osób informujących o nieprawidłowościach jako tych, które pozwalają zapobiegać szkodliwym zachowaniom. Nowa dyrektywa została opracowana właśnie po to, by zachęcić ludzi do zgłaszania nieprawidłowości oraz chronić tych, którzy się na to decydują.

My sami w WhistleB i nasi klienci jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, ale w wielu organizacjach nowa unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach wymusza zrewidowanie podejścia do tego zagadnienia w ramach codziennej działalności biznesowej i przestrzegania zobowiązań etycznych. Przedsiębiorstwa te mogą już niebawem zdać sobie sprawę, że wydajne rozwiązanie do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu jest nie tylko czymś, co warto mieć, ale czymś wręcz niezbędnym w każdej organizacji, która chce wykazać, że poważnie traktuje własne deklaracje wyrażone w swoich kodeksach postępowania.
Poniżej zamieszczono najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach wraz z informacjami o tym, w jaki sposób nasze rozwiązanie do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu pomaga firmom zachować zgodność z wymogami dyrektywy.

 

1.Jakie obowiązki nakłada na nas nowa dyrektywa UE w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach?

Jeśli organizacja zatrudnia 50 lub więcej osób, musi ona zagwarantować kanał do zgłaszania nieprawidłowości. To jednak za mało.

 

2. Jakiego rodzaju nieprawidłowości mogą zgłaszać pracownicy, aby przysługiwała im ochrona zgodnie z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach? Czy ochrona przysługuje także osobom zgłaszającym molestowanie i dyskryminację?

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach zgłoszenie będzie mogło dotyczyć szerokiego spektrum spraw, a informatorowi przysługiwać będzie ochrona przed represjami. Sprawy, których mogą dotyczyć zgłoszenia, obejmują m.in. środowisko naturalne, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo konsumentów, finanse publiczne, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, opodatkowanie przedsiębiorstw oraz ochronę danych.

 

3. Do kiedy musimy wdrożyć rozwiązanie do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu?

Czas przewidziany na wdrożenie wynosi od dwóch do czterech lat w zależności od wielkości organizacji oraz miejsca prowadzenia przez nią działalności.

 

4. Jeżeli jesteśmy organizacją międzynarodową, w jaki sposób możemy zadbać o to, by być na bieżąco z krajowymi interpretacjami nowej unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach w ciągu najbliższych dwóch lat?

Jednym ze sposobów na to, by być na bieżąco, jest zapoznanie się z treściami publikowanymi przez centrum informacyjne WhistleB na temat unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach na stronie https://whistleb.com/eu-whistleblower-protection-directive/.

 

5. Jakiego rodzaju rozwiązanie do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu należy wdrożyć, aby uzyskać zgodność z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach? Czy rozwiązanie to musi umożliwiać zgłoszenia zarówno internetowe, jak i telefoniczne?

W unijnej dyrektywie w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach nie określono, czy kanał zgłaszania powinien wykorzystywać połączenie internetowe, czy telefoniczne.

 

6. Jak zarządzać zgłoszeniami w ramach whistleblowingu – zasoby wymagane na podstawie dyrektywy w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach?

Nowa unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach przewiduje, że organizacje są zobowiązane do wyznaczenia bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału do zarządzania zgłoszeniami i podejmowania działań następczych. Co to oznacza w praktyce?

 

7. W jaki sposób rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu może pomóc w uzyskaniu zgodności z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach?

Rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu oferuje funkcje, które pomagają organizacjom w dążeniu do uzyskania zgodności z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach.

 

8. Czy rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy?

Tak, rozwiązanie WhistleB jest zgodne z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach i nie tylko z nią.

 

9. Czy z rozwiązania WhistleB mogą korzystać nasi zewnętrzni interesariusze?

Tak. Nowa dyrektywa chroni nie tylko zgłaszających nieprawidłowości pracowników, ale także osoby zewnętrzne, które informują o swoich wątpliwościach co do legalności działań członków organizacji.

 

10. Jak szybko można wdrożyć rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu?

Rozwiązanie WhistleB może być dostarczane w stanie gotowości do natychmiastowego wdrożenia, jeśli właśnie tego wymaga klient.

 

11. Czy rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu obsługuje telefoniczną infolinię?

Tak. Wprawdzie nasze rozwiązanie jest narzędziem przede wszystkim internetowym, to jednak w ramach systemu można wprowadzić telefoniczną infolinię na potrzeby przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach.

 

12. Ile kosztuje rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu?

Nasze rozwiązanie jest skalowalne, a klienci mogą wybierać spośród kilku różnych planów w zależności od potrzeb organizacji…

 

13. Wdrożyliśmy już rozwiązanie WhistleB do obsługi zgłoszeń w ramach whistleblowingu; czy to oznacza automatycznie zgodność z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach? Na jaką pomoc możemy liczyć ze strony WhistleB?

Dobrą wiadomością jest to, że w ten sposób organizacja ma niemal wszystko, czego potrzebuje z punktu widzenia zgodności z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach poza kilkoma dodatkowymi nieskomplikowanymi środkami.

 

14. W jaki sposób firma WhistleB pomogła innym przedsiębiorstwom w uzyskaniu zgodności z nową unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach?

Ponieważ dyrektywa została uchwalona całkiem niedawno, nie możemy jeszcze pochwalić się żadnymi konkretnymi przykładowymi realizacjami. Niemniej na naszej stronie można znaleźć inne referencje, których udzielili nam klienci.
Ponadto aby poznać więcej szczegółów naszego systemu, w tym wygląd stron docelowych lub przykłady kwestionariuszy, można skorzystać bezpłatnie z dostępnej wersji demonstracyjnej…

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog