Nowa era odpowiedzialności: globalny wzrost znaczenia whistleblowingu

23 lutego, 2021

Nowy e-book poświęcony 10 najważniejszym trendom w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r. zawiera prognozę, zgodnie z którą wkraczamy w nową erę odpowiedzialności, co spowoduje globalny wzrost znaczenia whistleblowingu. W publikacji naszej spółki macierzystej NAVEX Global znalazł się artykuł poświęcony globalnemu wzrostowi znaczenia whistleblowingu, w którym swoimi spostrzeżeniami dzieli się współzałożycielka WhistleB – Karin Henriksson.  

W artykule przyglądamy się światowym trendom w obszarze uregulowania whistleblowingu oraz analizujemy najczęściej powracające tematy, np. zagadnienie poufności. Proponujemy również działania, które mogą podjąć organizacje w celu usprawnienia zarządzania zgłoszeniami w ramach whistleblowingu. Oto nagłówki.

W całej Europie trwają właśnie prace nad przyjęciem regulacji w zakresie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach, a nowa dyrektywa UE ma zostać włączona do prawa krajowego w państwach członkowskich do końca 2021 r. 

„Oczekujemy trzech istotnych zmian w związku z nowym prawem. Po pierwsze wzrośnie status osób informujących o nieprawidłowościach. Po drugie wzrośnie odpowiedzialność organizacji za 

ujawnianie niewłaściwych zachowań i działań o charakterze przestępczym. Wreszcie przyspieszy obserwowana już teraz profesjonalizacja systemów whistleblowingu i zarządzania zgłoszeniami” – wyjaśnia Karin Henriksson.

Errata: 

Errata do treści e-booka: Dyrektywa UE wymaga, aby organizacje zatrudniające co najmniej 50 pracowników dysponowały bezpiecznym i poufnym wewnętrznym kanałem zgłaszania. Próg wartości obrotów lub aktywów przekraczającej 10 mln EUR został ostatecznie pominięty w ostatecznym tekście dyrektywy. 

W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała w 2020 r. zmiany w przepisach regulujących program wdrażania whistleblowingu. Celem SEC jest uzyskanie większej jawności i przejrzystości w procesie udzielania zamówień. Należy się spodziewać, że towarzyszyć temu będzie wzrost wolumenu zgłoszeń whistleblowingowych.

Również w Azji i rejonie Pacyfiku obserwujemy wzrost znaczenia regulacji dotyczących ochrony osób informujących o nieprawidłowościach, a szczególnie duże postępy poczyniły Australia, Nowa Zelandia i Japonia. Podobnie jak w Europie także tam wspólną cechą nowych przepisów jest oczekiwanie, że organizacje wprowadzą procedury przekazywania zgłoszeń oraz ochronę osób informujących o nieprawidłowościach. 

Obowiązek zagwarantowania poufności zgłoszeń staje się znakiem rozpoznawczym nowych przepisów na całym świecie. Niedopełnienie tego obowiązku może w nadchodzących latach narazić firmy na kary finansowe, straty wizerunkowe, a nawet konsekwencje karne. Przewiduje się również większe kary i grzywny dla organizacji, które nie wdrożą zgodnych systemów whistleblowingu lub które podejmą działania odwetowe wobec osób informujących o nieprawidłowościach.

Innym globalnym trendem w obszarze whistleblowingu jest rozszerzenie definicji osoby informującej o nieprawidłowościach.  Dawniej zasadniczo tylko aktualnie zatrudnieni pracownicy mogli być traktowani jako osoby informujące o nieprawidłowościach; jednak dyrektywa europejska, zmiany w prawie australijskim oraz nowe prawo japońskie rozszerzają definicję na inne osoby, w tym byłych i emerytowanych pracowników oraz dyrektorów.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj swój udział w webinarium, które odbędzie się 11 marca

O globalnym wzroście znaczenia whistleblowingu przeczytasz także w dostępnym bezpłatnie e-booku NAVEX Global poświęconym 10 najważniejszym trendom w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r..

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog